syöpäsolut

Tutkijat löysivät uuden mekanismin, joka lisää rintasyövän aivoetäpesäkkeiden kasvua ja tekee niistä vastustuskykyisiä syöpälääkkeelle

29.01.2021

Turku Biosciencen uusi tutkimuslöytö liittyy SORLA-nimiseen proteiiniin, jonka toimintaa on tutkittu aiemmin lähinnä aivoissa liittyen Alzheimerin tautiin. Professori Johanna Ivaskan johtama tutkimusryhmä on havainnut, että SORLA-proteiini tekee rintasyövän vastustuskykyiseksi käytössä olevalle Herceptin-syöpähoidolle ja lisää rintasyöpien aivoetäpesäkkeiden kasvua.

HER2-kasvutekijäreseptori on tärkeä syövän kasvua lisäävä tekijä neljänneksessä rinta-, rakko- ja mahasyövistä. Näiden syöpien hoidossa HER2-täsmälääkkeet, kuten Herceptin, ovat kliinisesti tärkeitä.

Potilaan syöpä saattaa kuitenkin muuntua lääkkeelle vastustuskykyiseksi, ja lääkehoito tehoaa erityisen huonosti vaarallisiin aivoetäpesäkkeihin. Nyt tehty löytö SORLA-proteiinin keskeisestä roolista HER2-syöpien kasvussa ja vastustuskyvyn synnyssä voi tulevaisuudessa mahdollistaa uusia hoitovaihtoehtoja näille potilaille.

– Rintasyöpä voi kehittyä lääkeresistentiksi HER2-täsmälääkkeille yli-ilmentämällä HER3-reseptoria. Tämän ongelman edessä lääkärit ovat tällä hetkellä valitettavasti aseettomia, sillä HER3:lle ei ole olemassa täsmälääkkeitä, kertoo post-doc tutkijana ryhmässä toimiva Hussein Al-Akhrass.

Tutkimuksessa SORLA-proteiinin poistaminen soluista johti HER3-reseptorin hajotukseen ja esti HER2-lääkkeille vastustuskykyisten rintasyöpäsolujen kasvua soluviljelyolosuhteissa. Mikä vielä merkittävämpää, SORLA-proteiinin poistaminen herkisti rintasyövän aivoetäpesäkkeet lääkehoidolle. SORLA-proteiinin rooli HER3-reseptorin säätelijänä oli aiemmin tuntematon, ja lääkeresistenttien HER2-syöpien riippuvuus siitä oli yllättävä löydös tässä erittäin paljon tutkitussa syöpätyypissä.

– Löydöksemme mahdollistaa lääkkeelle vastustuskykyisten etäpesäkkeiden hoidon laboratoriokokeissa, ja uskomme, että sillä voisi olla tärkeä rooli potilaan henkeä akuutisti uhkaavien aivoetäpesäkkeiden hoidossa tulevaisuudessa, jatkaa Al-Akhrass.

Kuva eri lääkehoitojen vaikutuksesta aivokasvaimiin
Kokeellisia rintasyövän aivokasvaimia seeprakalan alkioiden aivoissa. Vihreät solurykelmät edustavat rintasyövän etäpesäkkeitä aivoissa. Syöpä on vastustuskykyinen pelkälle HER-2 lääkehoidolle (vasen kuva), mutta syövän kasvu estyy kun lääke yhdistetään SORL-proteiinin poistoon (oikea reuna). Kuva ottanut Ilkka Paatero, Turun Biotiedekeskus.

Soluviljelykokeissa tutkijat havaitsivat, että SORLA-proteiini edesauttaa HER3-reseptorin palautumista solukalvolle, jossa sen kasvua lisäävä viestintä tapahtuu. Jos soluista poistetaan SORLA, HER3-reseptori tuhotaan soluissa ja sen kyky edesauttaa syövän kasvua. Samalla lääkeresistenssiä estyy.

Seuraavaksi tutkijat selvittävät, voisiko SORLA-proteiinia estää soluissa, ja olisiko mahdollista kehittää tähän mekanismiin perustuva lääkehoito. Tutkimusta ovat rahoittaneet Syöpäsäätiön Roosa nauha -kampanja ja Sigrid Juseliuksen säätiö.

Ivaskan tutkimusryhmä työskentelee Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteisessä Turku Bioscience -keskuksessa.

> Tutkimustulos on julkaistu arvostetussa Oncogene-lehdessä

Luotu 29.01.2021 | Muokattu 29.01.2021