Tutkijat paljastavat suomalaisen demokratian kipukohdat ja ratkaisuehdotuksia niihin

30.08.2021

Mitkä ovat suomalaisen demokratian kipukohtia ja miten ne voidaan ratkaista? Kysymyksiin on haettu vastauksia suuren tutkijajoukon voimin. Tulokset on koottu politiikkasuosituksiksi, jotka tutkijat julkaisevat kaikille avoimessa verkkotilaisuudessa keskiviikkona 1.9.

Kipukohtina on pohdittu muun muassa osallistamisen eriarvoisuutta, polarisaatiota ja yhteiskunnallisen keskustelun kärjistymistä sekä päätöksenteon lyhytjänteisyyttä. Tutkijoiden esittämät ratkaisut, kuten osallistuva budjetointi ja kansalaisraadit, täydentävät perinteistä edustuksellista, vaaleihin perustuvaa demokratiaa ja vastaavat sen heikkouksiin.

Politiikkasuositukset pohjaavat Kansalaisuuden kuilut ja kuplat  (BIBU), Osallistuminen pitkäjänteisessä päätöksenteossa (PALO) sekä  Yhteistoiminnallisia ratkaisuja sirpaloituvien yhteiskuntien ongelmiin - käänne yhteishallintaan ympäristöpäätöksenteossa (CORE) -tutkimushankkeiden tuloksiin. Ne kaikki ovat saaneet rahoitusta Strategisen tutkimuksen neuvoston Muuttuvat hallinnan tavat ja aktiivinen kansalaisuus (CITIZEN) -ohjelmasta. Turun yliopiston lisäksi hankkeissa on ollut mukana 12 muuta tutkimusorganisaatiota sekä suuri joukko yhteiskunnallisia sidosryhmiä.

Politiikkasuositukset julkaistaan keskiviikkona 1.9. kello 14.00–15.15 Zoomissa järjestettävässä julkaisutilaisuudessa. Seuraa tapahtumaa Zoomissa tai zoom-sovelluksella käyttäen meeting ID:nä 661 3083 2354 .

Julkaisu on osa demokratiaa ja osallistuvaa kansalaisuutta tutkivien strategisen tutkimuksen hankkeiden tuottamaa julkaisujen sarjaa. Sarja julkaistaan yhteistyössä oikeusministeriön kanssa ja sitä hyödynnetään Kansallisen demokratiaohjelman 2025 valmistelussa ja toimeenpanossa. Hankkeita rahoittaa Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto.

Tilaisuus on tarkoitettu päättäjille, medialle ja kaikille demokratian kehittämisestä kiinnostuneille. Tilaisuuden aikana on mahdollista esittää kysymyksiä järjestäjille.

Ohjelma:

14.00–14.10 Tilaisuuden avaus
Ohjelmajohtaja Kaisa Korhonen-Kurki, Strategisen tutkimuksen neuvoston CITIZEN-ohjelma
14.10–14.30 Suomalaisen demokratian kipukohdat – ja niiden ratkaisumahdollisuudet -politiikkasuosituksen esittely
Professori Anu Kantola, Helsingin yliopisto, Kansalaisuuden kuilut ja kuplat (BIBU) -hanke
Professori Lasse Peltonen, Itä-Suomen yliopisto, Yhteistoiminnallisia ratkaisuja sirpaloituvien yhteiskuntien ongelmiin - käänne yhteishallintaan ympäristöpäätöksenteossa (CORE) -hanke
Professori Maija Setälä, Turun yliopisto, Osallistuminen pitkäjänteisessä päätöksenteossa (PALO) -hanke
14.30–14.45 Kommentit
erityisasiantuntija Sami Demirbas ja yksikönpäällikkö Niklas Wilhelmsson, oikeusministeriö
14.45–15.15 Keskustelua

Lisätietoja:
Tapahtuman nettisivu
Lisätietoja tilaisuudesta: mari.taskinen@utu.fi, 040 702 0718
Lisätietoja tutkimustuloksista ja politiikkasuosituksista:   
professori Anu Kantola (Helsingin yliopisto, BIBU-tutkimushanke), anu.kantola@helsinki.fi, p. 050 4487273
professori Maija Setälä (Turun yliopisto, PALO-tutkimushanke), maija.setala@utu.fi, p. 046 923 7859
professori Lasse Peltonen (Itä-Suomen yliopisto, CORE-tutkimushanke), lasse.peltonen@uef.fi, p. 050 466 7204

Luotu 30.08.2021 | Muokattu 30.08.2021