Tutkimuksesta eväitä ilmastoystävällisten ruokavalintojen tekemiseen

21.09.2020

Turun yliopisto osallistuu Climate Leadership Coalition -yhdistyksen (CLC) Nollapäästöpäivä-kampanjaan korostamalla ruokavalintojen ja -hävikin merkitystä. Ilmastomyönteinen toimintakulttuuri näkyy yliopistolla muuan muassa korkeatasoisena ruokatutkimuksena, joka tarjoaa tukea ja uusia mahdollisuuksia ilmastoystävällisiin ruokavalintoihin. Nämä teemat ovat esillä Nollapäästöpäivän viikolla 21.–25.9., kun Turun yliopiston tutkijat virittävät keskustelua Twitterissä mitä mielenkiintoisimmista ruokaan liittyvistä näkökulmista.

Turun yliopisto sitoutui vuoden 2018 lopulla olemaan hiilineutraali vuoden 2025 loppuun mennessä. Samaan aikaan yliopistolle nimettiin kestävän kehityksen ohjausryhmä kehittämään kestävän kehityksen koulutusta, tutkimusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja omien käytännön toimien muuttamista kestävimmiksi. Yliopiston tulevassa, vuosien 2021–2030 strategiassa kestävä kehitys on huomioitu kaikissa toiminnoissa.

Päivittäisillä valinnoilla suuri vaikutus hiilijalanjälkeen

Turun yliopisto oli ensimmäinen suomalainen yliopisto, joka määritti oman hiilijalanjälkensä. Laskennan toteutti kestävän kehityksen ohjausryhmän asettama työryhmä. Yliopistoyhteisön syömiä lounaita ei lueta osaksi yliopiston hiilijalanjälkeä, vaan ne kuuluvat yksilön omaan hiilijalanjälkeen. Turun yliopiston monialaisen ruokaosaamisen vuoksi ruoka ja ruokavalinnat ovat kuitenkin tärkeä osa yliopiston kestävän kehityksen työtä.

– Päivittäisillä ruokavalinnoilla jokainen voi vaikuttaa merkittävästi paitsi omaan terveyteensä, myös omaan henkilökohtaiseen hiilijalanjälkeensä. Turun yliopistossa tehtävä monitieteinen ruokatutkimus tuottaa koko ajan uutta tietoa tukemaan yksilöiden ja yhteisöjen valintoja, sanoo rehtori Jukka Kola.

Arjessa pieneltäkin tuntuvilla asioilla voi olla iso merkitys. Tämä pätee erityisen hyvin ruokahävikkiin, sillä yliopiston hiilijalanjälkilaskelmassa ruoan kokonaishiilijalanjäljestä lähes viidennes koostui ruokahävikistä. Myös päivittäiset valinnat nousivat tärkeään asemaan.

– Valitsemalla lounaalla kasvisvaihtoehdon ja sille kotimaisen lisukkeen, kuten perunan tai ohran, annoksen hiilijalanjälki puolittuu helposti verrattuna lihavaihtoehtoon. Lisäksi iso merkitys on ruokahävikillä; lounasruokailun aiheuttamasta hiilijalanjäljestä 17 prosenttia koostui hävikistä. Lautaselle todellakin kannattaa ottaa vain sen verran kuin varmuudella syö, toteaa yliopiston hiilineutraalisuustyöryhmän jäsen, projektipäällikkö Sanna Vähämiko Brahea-keskuksesta.

Flavoriasta uusia ratkaisuja kestävän kehityksen ja hyvinvoinnin tarpeisiin

Turun yliopiston kampusalueella sijaitseva Flavoria® on vuonna 2019 avattu tutkimusalusta, joka toimii lounasravintolana ja kahvilana mutta samalla myös jatkuvana tutkimus- ja kehityslaboratoriona. Tutkimuksen keskiössä ovat ihmisten aidot kokemukset ja valinnat, terveys sekä kestävä kehitys. Monitieteinen Flavoria-alusta tarjoaakin erinomaiset puitteet mm. ruokavalintojen ja -hävikin tutkimiseen. 

– Flavoria yhdistää luonnontieteet, elintarviketieteet, ihmistieteet, kauppatieteet ja teknologian jokapäiväisen syömisen ja ruokavalintojen kautta. Flavorian slogan ”syö-koe-opi-hyödy” kuvaa ratkaisukeskeistä ja osallistavaa lähestymistapaa oppimisen ja kokemisen tueksi, kertoo Flavorian tieteellisen johtoryhmän puheenjohtaja Mari Sandell.

Flavoriassa tehdään sekä tieteellistä että kaupallista tutkimusta, jossa lounasasiakkailla on tärkeä rooli. Ravintolaan asennetulla tutkimuslaitteistolla voidaan mitata ruokavalintoja ja biojätteen määrää sekä havainnoida ruokakokemusta. 

– Asiakkaat osallistuvat tutkimukseen Turun yliopiston kehittämällä My Flavoria -sovelluksella, jonka avulla he voivat seurata omia lounasvalintojaan ja tuottamansa ruokahävikin määrää. Sovelluksen käytöstä kertyvä data pseudonymisoidaan ennen kuin se päätyy tutkijoillemme. Kyse on ainutlaatuisesta kokonaisuudesta niin asiakkaiden kuin tutkijoidenkin kannalta, jatkaa Sandell.

Flavorian toiminnassa mukana ovat Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta, kasvatustieteiden tiedekunta, Turun kauppakorkeakoulu, luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta sekä Brahea-keskus. Helsingin yliopistosta mukana on maatalous-metsätieteellinen tiedekunta.

Ruokaan ja elintarvikkeisiin liittyvää tutkimusta tehdään Turun yliopistossa myös biokemian laitoksella ja Turun kauppakorkeakoulussa.

Nollapäästöpäivää vietetään maanantaina 21.9.2020, mutta keskustelu jatkuu koko viikon ajan Twitterissä aihetunnisteilla #Nollapäästöpäivä #ZeroEmissionsDay #uniturku. Seuraa, osallistu ja jaa rohkeasti omia ilmastoystävällisiä tekojasi!
 

Luotu 21.09.2020 | Muokattu 21.09.2020