Useilta yrityksiltä ja Salon kaupungilta merkittävät lahjoitukset Turun yliopiston tekniikalle

10.03.2020

Lahjoitusten arvo on yhteensä noin 1,2 miljoonaa euroa. Lahjoitus kattaa akkuteknologian ja sähköisen voimansiirron professuurit viideksi vuodeksi.

Lahjoitusprofessuurit on suunnattu kone- ja materiaalitekniikkaan, joissa yliopisto aloittaa tänä vuonna uudet diplomi-insinöörikoulutukset. Sandvik lahjoittaa toisen professuurin ja Salon kaupunki ja alueen yritykset, joihin kuuluu myös Valmet Automotive, lahjoittavat toisen.

Kaivos- ja metallialan teollisuuskonserni Sandvik lahjoittaa sähköisen voimansiirron professuurin konetekniikan alalle. Sandvik on sitoutunut noudattamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja tekemään toimenpiteitä kestävän kehityksen liiketoiminnan luomiseksi. Yhteistyöllä yliopistojen kanssa toimivia ratkaisuja voidaan löytää tehokkaammin, nopeammin ja parhaassa tapauksessa uutta liiketoimintaa ja markkinoita luoden.

– Haluamme tukea ja kehittää edelleen kilpailukykykyisen ja uudenlaisen osaamisen saatavuutta Turun alueella ja koko Suomessa. Oma tutkimuskeskuksemme ja yhteistyö Turun yliopiston kanssa vahvistavat kumppaneidemme kanssa luomaamme ekosysteemiä. Sen avulla voimme kasvattaa johtavia teknologia- ja sähköistymisratkaisuja, mistä muutkin yritykset hyötyvät. Yrityksillä on tärkeä rooli vaihtoehtoisten hiilineutraalien energialähteiden käytön lisäämisessä sekä ympäristöystävällisempien ja energiatehokkaampien tuotantotapojen kehittämisessä, kertoo Sandvikin Suomen toimitusjohtaja Mats Eriksson.

Akkuteknologian professuurin materiaalitekniikan alalle rahoittavat yhdessä Salon kaupunki, Lounea, Lounaismaan Osuuspankki, Someron säästöpankki, SSO, LähiTapiola Etelä, Tehtailija Juho Leinon Säätiö, Salon kauppakamari, Valmet Automotive, Kesko Oyj, Finnfoam, Salon messut, Fortum ja Juha Punta säätiö.

– Salon kaupungin tavoitteena on vahvistaa edelleen salolaisten yritysten innovaatioympäristöä ja luoda alueelle akkuteollisuuden osaamiskeskittymä. Tämä edellyttää muun muassa koulutus- ja tutkimusresursseja varmistamaan osaamisen ja työvoiman saatavuus tulevaisuudessa. Huippututkimuksen saaminen Varsinais-Suomeen ja Saloon on akkuteknologian yritysklusterin ja koko Suomen autoteollisuuden kehityksen takaamiseksi erittäin tärkeää, Salon kaupunginjohtaja Lauri Inna toteaa.

– Lounean yhteiskuntavastuustrategian yksi keskeinen asia on toimialueen elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn säilyttäminen. Näemme, että huippuosaamisen varmistaminen toimialueella ja alueen yritysten huipputeknologian kehittäminen ovat keskeisiä keinoja tämän saavuttamiseksi. Akkuteknologiaprofessuurin sijoittuminen osittain Saloon IoT Campukselle tulee lisäämään yhteistyötä yliopiston ja Salon alueen yrittäjien kesken sekä aikaansaamaan konkreettisia yhteistyöhankkeita, Lounean toimitusjohtaja Veli-Matti Viitanen kertoo.

– Akkuteknologialla on Valmet Automotivelle strateginen rooli, sillä tavoitteemme on olla yksi autoteollisuuden johtavista akkuvalmistajista. Professuuri vahvistaa akkuteknologiaan liittyvää suomalaista suunnitteluosaamista. Tämä tukee valmistustoimintaamme, mutta erityisesti tavoitettamme kehittyä Suomessa myös autoakkujen järjestelmätoimittajaksi. Akkuteknologian professuuri on tärkeä askel rakennettaessa suomalaista akkuteknologiaan liittyvää yritys- ja osaamisklusteria, ja siksi professuurilla on sekä alueellista että kansallista merkitystä, toteaa Valmet Automotiven EV Systems -liiketoimintalinjan johtaja Jyrki Nurmi.

– Alueen organisaatioiden tuki tekniikan koulutukselle ja tutkimukselle on merkittävä investointi talousalueen kehittämiseen ja kilpailukyvyn varmistamiseen, josta olemme erittäin kiitollisia, Turun yliopiston rehtori Jukka Kola toteaa.

– Turun yliopiston tekniikkaan on rakentumassa vahva ja omaleimainen profiili, joka tuottaa osaamista tulevaisuuden tarpeisiin. Yliopisto on jo aiemmin rekrytoinut aurinkopaneeliteknologiaan erikoistuneen materiaalitekniikan professorin. Sähköisen voimansiirron professuuri ja akkuteknologian professuuri ovat tärkeä osa kone- ja materiaalitekniikan osaamisprofiiliamme. Olemme jo aiemmin päättäneet, että kestävä bioenergia on yksi materiaalitekniikan koulutusohjelman suuntautumisvaihtoehdoistamme. Nämä kaikki ovat osaamisalueita, joita kestävä kehitys ja ihmiskunta kipeästi tarvitsevat, Turun yliopiston vararehtori Mika Hannula kertoo.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi heinäkuussa 2019 Turun yliopistolle konetekniikan ja materiaalitekniikan koulutusvastuut. Uusiin kone- ja materiaalitekniikan koulutuksiin otetaan tänä vuonna 100 opiskelijaa. Yliopisto kasvattaa myös jo käynnissä olevien biotekniikan sekä tieto- ja viestintätekniikan diplomi-insinöörikoulutusten sisäänottoa, jonka myötä vuonna 2020 tekniikan alan aloituspaikkoja on yhteensä 273. Tähän mennessä yliopistolle on lahjoitettu jo kahdeksan professuuria tekniikan uusiin koulutuksiin.

Luotu 10.03.2020 | Muokattu 05.01.2021