Vinkkejä varhennukseen – uusi kielenopetuksen opas julkaistu

02.09.2021

Syksyllä 2018 valtioneuvosto muutti perusopetus- ja tuntijakoasetuksia. Päätöksellä lisättiin 1–2 luokkien tuntimäärää kahdella vuosiviikkotunnilla, ja lisäys kohdentui A1-kielen opetukseen. Keväällä 2019 julkaistiin uudet vuosiluokkien 1–2 A1-kielen opetussuunnitelman perusteet, ja varhennettua A1-kieltä opetettiin kaikissa peruskouluissa viimeistään keväällä 2020. Keväällä 2019 Opetushallitus myönsi valtionavustusta myös täydennyskoulutukseen, ja jo samana syksynä starttasi Turun yliopiston kieli- ja käännöstieteiden laitoksen hanke Vauhtia ja virikkeitä varhennettuun kielenopetukseen (Virike 2019-2020). 

Hankkeen ensisijaisena tarkoituksena oli vahvistaa luokan- ja kieltenopettajien varhaisen kielipedagogiikan osaamista tarjoamalla monipuolisesti niin teoreettista koulutusta kuin käytännön harjoituksia. Hankkeen tuloksena syntyi myös juuri julkaistu teos Vauhtia ja virikkeitä varhennettuun kielenopetukseen: Opas varhentaville opettajille, joka nimensäkin mukaisesti tarjoaa monipuolisesti virikkeitä A1-kielen opetukseen, vauhtia unohtamatta! 

- Hankkeesta toimittamamme Opas varhentaville opettajille tutustuttaa kielenoppimisen ja -pedagogiikan teorioihin sekä tarjoaa käytännön vinkkejä päivittäisiin opetushetkiin. Oppaan artikkelit kokoavat myös hankkeesta toteutetun täydennyskoulutuksen sisällöt yksiin kansiin, julkaisun toimittaja, hankkeen projektitutkijana työskennellyt Henrik Hurme tiivistää.

Uusi julkaisu on jaettu kahteen osaan: ensimmäisessä osassa käsitellään kielipedagogiikan teoreettista taustaa ja käytäntöjä ja toisessa osassa tutustutaan varhennetun kielenoppimisen käytännön sovellutuksiin. Oppaan sisältämät artikkelit ovat kirjoittaneet hankkeen kouluttajat, kieli- ja käännöstieteiden laitoksella toimivat kielen oppimisen tutkijat Minna Maijala, Maarit Mutta, Katja Mäntylä, Pekka Lintunen ja Outi Veivo sekä perusopetuksen varhennusopettajat Henna Alanne, Anniina Kapanen ja Tiia Vahtola.

- Oppaamme soveltuu niin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstölle, varhennusta vasta aloittaville sekä jo hieman kokeneimmille varhennusopettajille, kuin alan opiskelijoillekin. Oppaaseen on koottu ajankohtaista tutkimustietoa sekä nykyopetukseen soveltuvia käytännön menetelmiä, ja toivommekin oppaamme olevan iloksi ja avuksi tänä ja tulevina varhennusvuosina, toivottaa Virike-hankkeen vastuullisena johtajana toiminut apulaisprofessori Minna Maijala.

Tutustu julkaisuunhttp://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-8477-0

Lisätietoa:

Henrik Hurme

henrik.o.hurme@utu.fi, p. 044 5955567

Vauhtia ja virikkeitä varhennettuun kielenopetukseen -hankkeen verkkosivut: https://blogit.utu.fi/vauhtiajavirikkeita/

Luotu 02.09.2021 | Muokattu 02.09.2021