Turun yliopistossa kehitettävään KieliVertailu-työvälineeseen pikavauhdilla mukaan ukraina

14.06.2022

Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksella kehitettävään KieliVertailu-työvälineeseen on pikavauhdilla luotu ukraina-suomi-ukraina -vertailu. Työkalua kehitetään varhaiskasvatuksen henkilöstön tueksi monikielisissä lapsiryhmissä toimimiseen. Se otettiin koekäyttöön keväällä 38 kunnassa, ja koekäytön jälkeen tehtyjen viimeistelyjen jälkeen työväline avataan kaikkien vapaasti käytettäväksi syksyllä 2022.

KieliVertailu-työväline hyödyntää fonetiikan perusteita kielen oppimisessa varhaiskasvatuksessa aivan uudenlaisella tavalla. Väline vertailee suomen ja esimerkiksi ukrainan kielen erilaisia foneettisia karttoja, mikä paljastaa suomen kielen oppimisen kannalta juuri tämän kieliparin hankalimmat kohdat. Oppaan parina toimii harjoituspaketti, joka tukee suomen kielen äänteiden oppimista.

Alun perin työkalussa oli mukana suomen vertailuparina kymmenen kieltä.

– Nyt KieliVertailu-työvälineeseen on tehty myös ukraina-suomi-lisäliite, joka mahdollistaa ukrainan ja suomen kielten vertailun äänteellisestä näkökulmasta. Lisäliitteen teki KiVe-hankkeen fonetiikan asiantuntija Katja Haapanen ja kieliasiantuntijana toimi Päivi Saurio Helsingin yliopistosta. Materiaali on kehitetty erityisesti tukemaan niitä ryhmiä, joihin on kevään aikana saapunut ukrainalaisia lapsia. Materiaali on kaikkien koekäyttäjien käytössä jo kesän 2022 aikana ja kaikkien Suomen päiväkotien käytössä ensi syksystä lähtien, hankekoordinaattori Maria Tyrer sanoo.

Tyrer kuitenkin lupaa, että mikäli jossakin päiväkodissa kaivataan ukraina-suomi-ukraina-vertailua käyttöön jo ennen syksyä, työvälineen saa käyttöön olemalla häneen yhteydessä sähköpostitse.

KieliVertailu-työvälinettä on kehitetty Turun yliopiston kieli- ja kulttuuritietoisen opetuksen hankkeessa (KiVe - Kielten vertailu kielitietoisen pedagogiikan tukena varhaiskasvatuksessa 2021–2022). Työväline tuo äänteiden maailman osaksi varhaiskasvatuksen arkea ja tukee suullisen suomen kielen oppimista monikielisissä ryhmissä.

– Työväline koostuu kielivertailuihin ohjaavasta oppaasta ja suomen kielen äänteisiin keskittyvästä harjoituspaketista. Työväline viimeistellään koekäytöstä saadun palautteen avulla valtakunnalliseen käyttöön syksyllä 2022, Tyrer sanoo.

>> Lue blogikirjoitus Kieliä vertailemalla kohti taitavampaa kielitietoista pedagogiikkaa!

>> Lue lisää KiVe – Kielten vertailu kielitietoisen pedagogiikan tukena varhaiskasvatuksessa 2021–2022 -kehittämishankkeesta

Luotu 14.06.2022 | Muokattu 14.06.2022