Tutkijoiden ja Christel Rönnsin kuvakirja hyödyntää tutkimusta viedessään monikieliset lapset matkalle äänteiden maailmaan

22.12.2022

Turun yliopiston monikielisen pedagogiikan ja fonetiikan tutkijat loivat yhteistyössä ainutlaatuisen lastenkirjan, joka helpottaa monikielisten lasten suomen kielen oppimista. Avuksi saatiin myös palkittu lastenkirjailija ja -kuvittaja Christel Rönns, joka herätti tarinan eloon Iso ja Pieni -hahmoillaan. Kirja on vapaasti varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ammattilaisten sekä perheiden käytettävissä.

Iso ja Pieni – Talven arvoitus -kuvakirja on Suomen oloissa uusi avaus, jossa eri tieteenalojen ammattilaiset yhteistyössä loivat helposti lähestyttävän ja hauskan tavan oppia suomen kieltä ja erityisesti sen äänteitä ja äänteellisiä piirteitä, kuten konsonantteja /s/ ja /r/, vokaaleja /y/, /ø/ eli ö ja /æ/ eli ä, äänteiden kestoeroja sekä diftongeja.

– Me tutkimme puhetta, puheen eri ominaisuuksia, miten puhetta tuotetaan ja miten sitä havaitaan. Me tutkimme, miten ihminen oppii, miksi hän oppii ja minkälaiset oppimismenetelmät ovat hyviä, fonetiikan asiantuntijana mukana hankkeessa ollut yliopisto-opettaja Kimmo U. Peltola sanoo.

Kirja on tehty Opetushallituksen rahoittamassa Turun yliopiston KiVe – Kielten vertailu kielitietoisen pedagogiikan tukena varhaiskasvatuksessa (2021–2022) -hankkeessa. Uusi kuvakirja sekä siihen liittyvä pedagoginen ohje, äänikirja sekä musiikkitallenne on jatkoa hankkeessa aiemmin julkaistulle KieliVertailu-työvälineelle. Materiaalien tarkoituksena on leikin ja eläytymisen kautta tukea suomen kielessä haastavien äänteiden oppimista.

Hankkeen johtajan, opettajankoulutuslaitoksen yliopistonlehtori Juli-Anna Aerilan mukaan uusi kirja on loistava esimerkki monitieteisestä, moniammatillisesta ja monitaiteisesta projektista.

– Lastenkirja on siitä jännä työväline, että se on taidetta. Se on monitasoinen ja monitahoinen. Me olemme suunnitelleet sen varhaiskasvatukseen, esiopetukseen ja perusopetukseen monikielisten lasten suomen kielen opetuksen tueksi. Lähtökohtana on ollut niiden kaikkien opetussuunnitelmat, ja sieltä löytyvät lasten osallistaminen, lapsilähtöisyys, leikki. Kirjaan astuminen vie lapset leikin maailmaan. Näin oppiminen tapahtuu mielikuvituksen ja todellisuuden rajamaastossa, jolloin oppiminen on tehokkainta ja tapahtuu huomaamatta, Aerila kertoo. 

Varhaiskasvatusikäisille soveltuvan foneettisen tiedon rinnalla kuvakirja on KieliVertailu-hankkeen koordinaattorin Maria Tyrerin mukaan valloittava tarina talveen valmistautumisesta sekä rohkeudesta tutustua johonkin itselle vieraaseen. Kun uusia asioita kohtaa ystävien kanssa, jännitys ja epäilys muuttuvat iloksi yhteisestä seikkailusta.

– Kuvakirjan tarina sekä kuvakirjaa tukevat pedagogiset materiaalit tekevät äänteiden harjoittelusta hauskaa, ja oppiminen tapahtuu kuin itsestään. Kirjan kuvitus, mukaansatempaava juoni, monitasoiset henkilöt ja huolella valittu sanasto antavat oppimiselle yhteisen kehyksen, jossa tarinan synnyttämät mielikuvat tukevat oppimista lapsilähtöisellä tavalla, Tyrer sanoo.

Kuvakirjan kirjoittanut ja kuvittanut Rönns on aiemmin kuvittanut kymmeniä lastenkirjoja ja voittanut vuonna 2012 Finlandia Junior -palkinnon teoksestaan Det vidunderliga ägget. Iso ja Pieni - Talven arvoitus -kuvakirja on ensimmäinen teos, jonka hän on toteuttanut varhaiskasvatuksen monikieliseen pedagogiikkaan yhteistyössä alan asiantuntijoiden kanssa.

– Suunnitelupalaverissa ideoimme sanoja, mitä lastenkirjaan voisi tulla. Mietimme, miten niissä esiintyy tiettyjä äänteitä ja äänikontrasteja, jotka kutkuttavat mielikuvitusta ja ovat lapsille hauskoja, mutta merkitykseltään riittävän yksinkertaisia, jotta ne aukeavat hyvin pienille sekä heille, joilla suomen kieli ei vielä ole välttämättä hallussa. Työ oli antoisaa, palkitsevaa ja hauskaa, mutta yllättävän haastavaa, tutkija Katja Haapanen kertoo.

Peltolan ja Haapasen rinnalla fonetiikan asiantuntijoista kirjaa oli tekemässä professori Maija S. Peltola.

– Kirjaa luettaessa on tärkeää, että sanojen merkityksiä avataan. Kirjasta löytyy sinisellä lyhennetty tarina, joka on tarkoitettu luettavaksi lasten kanssa, jotka ovat vasta suomen kielen oppimisen alussa, ja silloin tarinaa tukevat kuvakortit, joiden avulla voidaan avata sanojen merkityksiä, Tyrer sanoo.

Kuvakirjaa on mahdollista myös kuunnella äänikirjana. Leena Poikela on säveltänyt kuvakirjan loruun laulun kielenoppimista ja eläytymistä tukemaan, ja kuvakirjan sanastoa voi havainnollistaa kuvakortein.

– Monikielisten lasten suomen kielen oppimisen tukemiseen ja monikielisyyden näkyväksi tekemiseen ei löydy riittävästi materiaalia tai pedagogiikkaa. Lastenkirjaa on kautta aikojen varhaiskasvatuksessa käytetty paljon, ja se tuttu työväline toimii monikielisessä pedagogiikassa. Useat kansainväliset tutkimukset osoittavat, että lapset elävät kertomusten maailmassa. He oppivat kertomalla ja kertovat omia tai toisen käden kertomuksia, joten tuttu kertova konteksti ja kiinnostava aihepiiri, ja juoni, joka vie mukanaan, tukee tutkitusti oppimista, Aerila sanoo.

Luotu 22.12.2022 | Muokattu 23.12.2022