Mediakutsu: Christel Rönnsin ja tutkijoiden kuvakirja hyödyntää tutkimusta viedessään monikieliset lapset matkalle äänteiden maailmaan

08.12.2022

Lastenkirjailija Christel Rönns sekä Turun yliopiston fonetiikan ja monikielisen pedagogiikan tutkijat ovat tehneet yhteistyössä Suomessa ainutlaatuisen lastenkirjan edistääkseen monikielisten lasten suomen kielen oppimista. Kutsumme median Iso ja Pieni – Talven arvoitus -kuvakirjan julkistamistilaisuuteen Turun kaupunginkirjaston Studio-tilaan perjantaina 16.12. klo 15.00–16.00, tilaisuuteen voi osallistua myös streemin kautta. Paikalla ovat Rönns sekä fonetiikan ja monikielisen pedagogiikan asiantuntijat.

Iso ja Pieni – Talven arvoitus -kuvakirjassa keskitytään harjoittelemaan suomen kielen äänteitä ja äänteellisiä piirteitä, kuten konsonantteja /s/ ja /r/, vokaaleja /y/, /ø/ eli ö ja /æ/ eli ä, äänteiden kestoeroja sekä diftongeja.

– Kuvakirjan tarina sekä kuvakirjaa tukevat pedagogiset materiaalit tekevät äänteiden harjoittelusta hauskaa, ja oppiminen tapahtuu kuin itsestään. Kirjan kuvitus, mukaansatempaava juoni, monitasoiset henkilöt ja huolella valittu sanasto antavat oppimiselle yhteisen kehyksen, jossa tarinan synnyttämät mielikuvat tukevat oppimista lapsilähtöisellä tavalla, kertoo hankejohtaja Juli-Anna Aerila.

Varhaiskasvatusikäisille soveltuvan foneettisen tiedon rinnalla kuvakirja on valloittava tarina talveen valmistautumisesta sekä rohkeudesta tutustua johonkin itselle vieraaseen. Kun uusia asioita kohtaa ystävien kanssa, jännitys ja epäilys muuttuvat iloksi yhteisestä seikkailusta. Näin teos sopii teemoiltaan hyvin varhaiskasvatusryhmien Varhaiskasvatussuunnitelman (2022) mukaiseen toimintaan.

Materiaali on kehitetty moniammatillisessa ja monitieteisessä yhteistyössä Turun yliopiston KiVe – Kielten vertailu kielitietoisen pedagogiikan tukena varhaiskasvatuksessa (2021–2022) -hankkeessa, jota rahoittaa Opetushallitus. Fonetiikan asiantuntijoina hankkeessa ovat toimineet professori Maija S. Peltola, yliopisto-opettaja Kimmo U. Peltola sekä tutkija Katja Haapanen. Hankkeen johtaja on Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen yliopistonlehtori Juli-Anna Aerila ja koordinaattori yliopisto-opettaja Maria Tyrer.

Uusi kuvakirja sekä siihen liittyvä pedagoginen ohje, äänikirja sekä musiikkitallenne ovat jatkoa hankkeessa aiemmin julkaistulle KieliVertailu-työvälineelle. Materiaalien tarkoituksena on leikin ja eläytymisen kautta tukea suomen kielessä haastavien äänteiden oppimista.

Kuvakirjan kirjoittanut ja kuvittanut Rönns on aiemmin kuvittanut kymmeniä lastenkirjoja ja voittanut vuonna 2012 Finlandia Junior -palkinnon teoksestaan Det vidunderliga ägget. Iso ja Pieni – Talven arvoitus -kuvakirja on ensimmäinen teos, jonka hän on toteuttanut varhaiskasvatuksen monikieliseen pedagogiikkaan yhteistyössä alan asiantuntijoiden kanssa. Tutkijat ja Rönns ovat valinneet teokseen foneettisesti sopivaa sanastoa ja kehittäneet kirjan elementtejä pitäen silmällä varhaiskasvatuksen monikielistä pedagogiikkaa.

Kuvakirja on mahdollista lukea kahtena eri versiona sekä kuunnella äänikirjana. Leena Poikela on säveltänyt kuvakirjan loruun laulun kielenoppimista ja eläytymistä tukemaan, ja kuvakirjan sanastoa voi havainnollistaa kuvakortein.

Kaikki materiaali on vapaasti saatavilla KiVe-hankkeen verkkosivuilla. Kuvakirja on saatavissa sekä sähköisenä että painettuna. Painettu kirja on ensimmäistä kertaa tarjolla julkistamistilaisuudessa.

Kuvakirjan tekstit ja kuvitus sekä kuvakortit: Christel Rönns
Kuvakirjan toimituskunta: Juli-Anna Aerila, Marjaana Gyekye, Katja Haapanen, Niina Kekki, Maija S. Peltola, Kimmo U. Peltola, Inkeri Ruokonen, Christel Rönns, Nina Thurin, Maria Tyrer
Sävellys: Leena Poikela
Äänikirjan tekijät: Timo Julkunen, Mona Lehtola ja Panu Raatikainen

>> Lataa teos käyttöösi (lisätään sivulle 16.12.)

Tervetuloa kirjan julkistamistilaisuuteen Turun kaupunginkirjaston (Linnakatu 2, Turku) Studioon perjantaina 16.12. kello 15.00. Tilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä kasvatustieteiden tiedekunnan Facebook-sivulla.

>> Lisää hankkeesta

Lastenkirjamainen kansikuva.

Luotu 08.12.2022 | Muokattu 08.12.2022