Jenny ja Antti Wihurin rahastolta apurahoja Turun yliopiston tutkijoille

12.10.2023

Jenny ja Antti Wihurin rahasto jakaa tänä vuonna Turun yliopiston tutkijoille, oppiaineille ja muille tahoille apurahoja yhteensä 943 000 euron edestä.

Turun yliopistossa suurimman apurahan, 200 000 euroa, sai Wihurin fysiikantutkimuslaboratorio. Apuraha kohdennettiin matalien lämpötilojen perustutkimukseen Wihurin fysiikantutkimuslaboratoriossa ja tähän liittyvään jatko-opiskelijoiden ja opiskelijoiden koulutukseen.

Kansanterveystieteen oppiaine sai 100 000 euron apurahan tutkimusnäyttöön perustuvan vaikuttavan potilasviestinnän korkeakouluopetuksen sekä vaikuttavia hoitokohtaamisia edistävien käytäntöjen tuottamiseen hyvinvointialueiden ja ammattilaisten käyttöön.

Tutkijoista suurimman rahoituksen sai Jani Sormunen, jolle myönnetiin 75 000 euron Homing-apuraha puutiaisiin keskittyvän tutkimusryhmän perustamiseen. Toiseksi suurimman rahoituksen saivat Outi Arvola, Anna-Leena Lastikka ja Jonna Kangas, joille myönnettiin 47 000 euron apuraha tutkimukseen "Avaimia yhteiseen ymmärrykseen: Inkluusion, moninaisuuden ja osallisuuden toteutuminen lapsen koulutuspolulla".

Yhteensä Jenny ja Antti Wihurin rahasto jakaa tänä vuonna 14,7 miljoonaa euroa tieteen, taiteen ja yhteiskunnallisen toiminnan aloille apurahoina sekä muuna tukena ja varauksina.

Kaikki Turun yliopistoon myönnetyt apurahat:

 • Turun yliopisto, kansanterveystiede, 100 000 e
  tutkimusnäyttöön perustuvan vaikuttavan potilasviestinnän korkeakouluopetuksen sekä vaikuttavia hoitokohtaamisia edistävien käytäntöjen tuottamiseen hyvinvointialueiden ja ammattilaisten käyttöön
 • Turun yliopisto, Wihurin fysiikantutkimuslaboratorio, 200 000 e
  matalien lämpötilojen perustutkimukseen ja siihen liittyvään jatko-opiskelijoiden ja opiskelijoiden koulutukseen
 • Doctor of Philosophy Faleh Abushahba, hammaslääketieteen laitos, 15 000 e
  väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Synergistic effect of coating titanium surface using hydroxyapatite by atomic layer deposition and bioactive glasses"
 • Filosofian maisteri Pinja Akkanen, digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkimus, 15 000 e
  väitöskirjatyöhön "Tavoitteena somevapaampi arki: Interventiotutkimus nuorten aikuisten sosiaalisen median käytön hallinnasta"
 • Doctor in Economics and Business Administration Irfan Ameer, markkinointi, 34 000 e
  väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen  "Managing Global Disruptions in Industrial Markets: Insights from a qualitative study of Russia-Ukraine war"
 • Kasvatustieteen tohtori Outi Arvola, kasvatustieteen lisensiaatti Anna-Leena Lastikka ja kasvatustieteen tohtori Jonna Kangas, kasvatustieteiden tiedekunta, 47 000 e
  tutkimukseen "Avaimia yhteiseen ymmärrykseen: Inkluusion, moninaisuuden ja osallisuuden toteutuminen lapsen koulutuspolulla"
 • Filosofian maisteri Eemeli Eronen, fysiikan ja tähtitieteen laitos, 30 000 e
  väitöskirjatyöhön "Nesteiden röntgenspektrien rakenneriippuvuudesta"
 • Filosofian tohtori Pekka Heinämäki ja filosofian tohtori Pasi Nurmi, fysiikan ja tähtitieteen laitos, 3 500 e
  tähtitieteen alan kokouksen järjestämiseen
 • Kauppatieteiden maisteri Kirsi Hokkila, kansanterveystiede, 20 000 e
  väitöskirjatyöhön "Sosioekologinen tutkimus vakavasti sairastuneiden vanhempien lasten tukemisesta suomalaisessa hyvinvointijärjestelmässä"
 • Filosofian maisteri Lauri Kakko, molekulaarinen kasvibiologia, 30 000 e
  väitöskirjatyöhön "Tehostetun 3-hydroxybutyraattituotantojärjestelmän rakentaminen fotosynteettisiin syanobakteereihin"
 • Psykologian maisteri Anniina Karonen, psykologia, 30 000 e
  väitöskirjatyöhön "Uni ja toiminnanohjauksen kehitys varhaislapsuudessa - pitkittäistutkimus"
 • Valtiotieteiden maisteri Roope Kinisjärvi, poliittinen historia, 30 000 e
  väitöskirjatyöhön "Suomi Yhdistyneissä kansakunnissa ja muuttuvat tulkinnat kansallisesta itsemääräämisoikeudesta kylmän sodan aikana"
 • Filosofian tohtori Jukka Käyhkö, maantiede, 15 000 e
  tietokirjan "Käsiteltävä varoen" kirjoittamiseen
 • Filosofian maisteri Lyydia Leino, ekologia ja evoluutiobiologia, 30 000 e
  väitöskirjatyöhön "Mikrobien ja raskasmetallien vuorovaikutukset linnuissa"
 • Filosofian tohtori Maarit Leskelä-Kärki ja filosofian maisteri Malla Lehtonen, yleinen historia ja kulttuurihistoria, 10 000 e
  tapahtuman "Aboagora 2024: Mars, the Bringer of War" järjestämiseen
 • Filosofian maisteri Nora Logrén, funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus, 25 500 e
  väitöskirjatyöhön "Silakka elintarviketeollisuudessa – kohti terveellistä ja kestävää kulutusta"
 • Valtiotieteiden tohtori Ville Pekka Okkonen, poliittinen historia, 34 000 e
  tutkimukseen suomettumiskäsitteen käytöstä suomalaisessa politiikassa aina Neuvostoliiton hajoamisesta Suomen Nato-jäsenyyden vahvistamiseen
 • Valtiotieteiden maisteri Hannu Pihlajasalo, INVEST- lippulaiva, sosiologia, 30 000 e
  väitöskirjatyöhön "Behind the Development – Why Some Nations Prosper and Others Don’t?"
 • Valtiotieteiden tohtori Juha-Matti Ritvanen, poliittinen historia, 34 000 e
  väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Yhteistyötä ja patoamista – Suomen Venäjän-politiikka 1992–1999"
 • Filosofian maisteri Elisa Sahari, psykologia, 30 000 e
  väitöskirjatyöhön "Kohti kokonaisvaltaisempaa ilmastonmuutoksen hillintää: Käyttäytymistieteet ja agentti-pohjainen mallinnus ilmastonmuutoksen hillinnän työkaluina"
 • Filosofian tohtori Jani Sormunen, Turun yliopiston biodiversiteettiyksikkö, 75 000 e
  Homing-apuraha puutiaisiin keskittyvän tutkimusryhmän perustamiseen
 • Filosofian maisteri Inkeri Suutari, median, musiikin ja taiteen tutkimus, 30 000 e
  väitöskirjatyöhön "Toipuminen, kuolevaisuus ja mullassa hehkuvat tähdet – Esoteerisuus ja okkulttuuri nykytaiteessa"
 • Terveystieteiden tohtori Outi Tuominen ja työryhmä, kansanterveystiede, 15 000 e
  tutkimukseen "Henkilöstön joustava resursointi osana lasten ja nuorten sairaanhoidon potilasturvallisuutta"
 • Master of Arts Murat Turkmen, median, musiikin ja taiteen tutkimus, 30 000 e
  väitöskirjatyöhön "Ecocritical Art: Negotiating between Politics and the Autonomy of Art"
 • Master of Science Junhua Zhu, Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskus (CEAS), 30 000 e
  väitöskirjatyöhön "The Ethics of AI in China"

Luotu 12.10.2023 | Muokattu 12.10.2023