Kaksi uutta dosenttia oikeustieteelliseen tiedekuntaan

04.04.2022

Turun yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan on saatu kaksi uutta dosenttia. Rehtori on myöntänyt OTT Tarja Koskelalle ja OTT Satu Rantaeskolalle dosentin arvon.

Rehtori Jukka Kola on myöntänyt OTT Tarja Koskelalle rikosoikeuden, erityisesti kriminaalipolitiikan dosentin arvon sekä OTT Satu Rantaeskolalle rikosprosessioikeuden dosentin arvon. Yliopisto voi myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön ja hyvä opetustaito. Tiedekunta pitää niin Koskelan kuin Rantaeskolan dosentuureja tarpeellisina ja perusteltuina. 

Tarja Koskelalla on laaja kirjallinen tuotanto ja vankkaa kokemusta tutkimusyhteistyöstä niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin, ja hän on mukana useiden tieteellisten yhdistysten toiminnassa. Koskelan dosentuuri vahvistaa oikeustieteellisessä tiedekunnassa tehtävää rikosoikeudellista ja kriminaalipoliittista tutkimusta sekä rikosoikeuden opetusresursseja. Lisäksi dosentuuri mahdollistaa rikosoikeudellisen opetusyhteistyön kehittämisen eri yliopistojen välillä. 

Asiantuntijalausunnot Koskelan tieteellisestä pätevyydestä dosentuuriin antoivat professori Kimmo Nuotio (Helsingin yliopisto) ja professori emerita Terttu Utriainen (Lapin yliopisto), minkä lisäksi tiedekunnan opetustaitotoimikunta katsoi Koskelalla olevan dosentilta edellytettävä hyvä opetustaito.

Rikosprosessioikeuden dosentiksi nimitetyllä Satu Rantaeskolalla puolestaan on merkittävä tieteellinen tuotanto ja opetuskokemus rikosprosessioikeuden alalta. Tiedekunta katsoi, että dosentuuri vahvistaa erityisesti rikosprosessioikeutta koskevaa opetusta. Lisäksi Rantaeskolan dosentuurilla on merkittäviä yhtymäkohtia tiedekunnan tutkimukseen sekä prosessioikeuden alalla että rikosoikeudessa.

Professori Matti Tolvanen (Itä-Suomen yliopisto) ja professori Mikko Vuorenpää (Lapin yliopisto) antoivat asiantuntijalausunnot Rantaeskolan tieteellisestä pätevyydestä dosentuuriin. Lisäksi tiedekunnan opetustaitotoimikunta katsoi Rantaeskolalla olevan dosentilta edellytettävä hyvä opetustaito.

Lisätietoja:

Hallintopäällikkö Noora Kedonperä
nokake@utu.fi
050 577 6371

Luotu 04.04.2022 | Muokattu 11.05.2022