alt=””

Kesän 2022 opinnot avoimessa yliopistossa

08.03.2022

Haluaisitko opiskella kasvatustieteitä tai psykologiaa? Vahvistaisitko ympäristöosaamistasi? Kesän opintotarjontaan sisältyy opintoja useilta Turun yliopiston tieteenaloilta.

Kesäopinnot ovat suoritettavissa jaksosta riippuen touko-lokakuun aikana. Toteutustavat vaihtelevat - useimmat opinnot voi opiskella itsenäisesti verkossa paikkakunnasta riippumatta. Opiskelutavoista ja aikatauluista kerrotaan opinto-oppaassa (Toteutukset-valikko).

Osaan opinnoista on ilmoittautuminen jo käynnissä. Opintomaksut ovat pääsääntöisesti 15 e/op. Tarkista ilmoittautumisajat, mahdolliset opiskelijakiintiöt, maksut ym. tiedot ilmoittautumispalvelusta. Linkit ilmoittautumispalveluun löytyvät opintojen esittelysivuilta ja oppaasta.

Turun yliopiston läsnäoleville perustutkinto-opiskelijoille osa opinnoista on maksuttomia (merkitty *) ja niistä tiedotetaan opiskelijoille erikseen.

Kasvatustieteiden, psykologian ja Sote-akatemian opintokokonaisuuden opintoja

Kasvatustieteiden opinnoista voi suorittaa Johdanto kestävään kehitykseen ja kasvatukseen (MOOC) -kurssin* 3 opintopisteen laajuisena sekä Kestävä kehitys, kasvatus ja koulutus 4 op -jakson*. Varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelmaan kuuluvista opinnoista voi kesäopintoina opiskella jaksot Lapsen osallisuus varhaiskasvatuksessa 3 op* / The Child´s Participation in Early Childhood Education 3 ECTS sekä Perhe, kasvatus ja yhteistyö 5 op / Family, Education and Cooperation 5 ECTS.

> Ks. jaksojen tiedot kasvatustieteiden opintojen esittelysivuilta

Kasvatustieteen perusopinnoista on tarjolla itsenäisesti suoritettavina verkko-opintoina Kehitys- ja kasvatuspsykologia 4 op -opintojakso* ja aineopinnoista Kasvatuksen psykologia 4 op.

> Opinto-opas: ks. kasvatustieteiden opintojaksot

Turun kesäyliopisto järjestää kasvatustieteen perusopinnot 25 op etäopintoina 17.5.2022 - 31.1.2023. Ilmoittautuminen ensin suoraan kesäyliopistoon.

> Kasvatustieteen perusopinnot Turun kesäyliopistossa

Psykologian perusopinnoista 25 op on tarjolla kaikki opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot. Jaksot voi opiskella itsenäisesti suoritettavina verkko-opintoina. Opintoihin sisältyy Psykonet-verkoston luentotallenteita ja Exam-tenttejä. Ilmoittautuminen viimeistään 25.4.

> Psykologian opintojen esittelysivu

Sote-akatemian monitieteisestä opintokokonaisuudesta on tarjolla runsaasti opiskeltavaa mm. lasten, nuorten ja perheiden monialaisiin palveluihin liittyen, esim. Lastensuojelun perusteet: mitä minun tulee tietää monitoimijaisesta lastensuojelusta? 3 op (MOOC), Nuoret hoivaajat -teeman kurssit. Uusimpina lisäyksinä tarjontaan ovat tulossa Digitalisaation mahdollisuudet asiakkaan palvelupolulla – Case sosiaalityö sekä Systeeminen työote lasten, nuorten ja perheiden kanssa. Ilmoittautuminen kaikille jaksoille on avoinna 1.6. asti. Jaksot ovat tarjolla TY:n opiskelijoille myös tutkinto-opintojen kesäopintoina.

> Katso kesän jaksojen tiedot Sote-akatemian opintokokonaisuuden esittelysivulta

Oikeustieteellisiä opintoja

Oikeustieteellisistä opinnoista kiinnostuneille on tarjolla Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I 2 op -opintojakso. Jakso sopii kaikille oikeustieteen opiskelun ja oikeudellisen ajattelun perusteista kiinnostuneille ja sen voi opiskella itsenäisesti suoritettavana verkkokurssina. Ilmoittautuminen päättyy 19.6.2022.

> Opinto-opas: Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I 2 op

Johdatus-jakso on tarjolla myös Tampereen kesäyliopistossa lähiopetuksena 6.6. alkaen. Kysy lisätietoja kesäyliopistosta!

Johdatus-jakson suorittamisen jälkeen on mahdollista ilmoittautua muille avoimena yliopisto-opetuksena järjestettäville oikeustieteellisen tiedekunnan opintojaksoille, joita on tarjolla jälleen syyslukukaudella. Kesäopintoina järjestetään yksi aineopintojen perusteiden opintojaksoihin kuuluva kurssi: Hallinto-oikeus 7 op -jakson opetus pidetään Turun yliopistossa 30.5. alkaen. Ilmoittautumisaika jaksolle on 20.4. - 16.6.2022.*

> Opinto-opas: Hallinto-oikeus 7 op

Biologian, ympäristötieteen ja maantieteen opintoja

Biologian opintoihin kuuluvan Ihmisen fysiologia 2 op -opintojakson voi opiskella itsenäisesti verkossa 1.5. alkaen. Ilmoittautumisaika 18.4. - 20.6.2022, kiintiö 30 opiskelijaa.

> Opinto-opas: Ihmisen fysiologia 2 op

Ympäristötieteen perusopinnoista voi opiskella seuraavat opintojaksot verkossa 1.5. alkaen itsenäisesti oman aikataulun mukaan: Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat 5 op, Ympäristö ja yhteiskunta 5 op, Ympäristön kemikalisoituminen ja päästöjen hallinta 5 op, Ympäristöekologia ja luonnonsuojelu 5 op. Ilmoittautumisaika kaikille jaksoille on 18.4. - 20.6. Opintojen aloitusinfo pidetään 12.5.

> Ympäristötieteen opintojen esittelysivu

Maantieteen perusopinnoista on tarjolla kolme opintojaksoa: Johdatus maantieteeseen 5 op, Aluemaantieteen perusteet 5 op, Yhteiskunta- ja poliittinen maantiede 3 op. Ilmoittautumisaika jaksoille on 18.4. - 20.6. Opintojen aloitusinfo pidetään 12.5.

> Maantieteen opintojen esittelysivu

Ilmasto.nyt-kurssi on kaikille avoin Climate Universityn verkkokurssi (MOOC), josta voi tehdä 2 opintopisteen laajuisen opintosuorituksen avoimessa yliopistossa 31.5. mennessä. Ilmoittautuminen viimeistään 30.4.

> Ilmasto.nyt-kurssin esittelysivu

Teknillisen tiedekunnan tekoälyopintoja

Tekoälyakatemian opintoihin kuuluvan Tietoturva ja tietosuoja tekoälysovelluksissa / AI & Cybersecurity (MOOC) -kurssin* voi opiskella itsenäisesti verkossa ja tehdä 2 opintopisteen laajuisen opintosuorituksen. Tutkinto-opinnoissa kurssi sisältyy tietoliikennetekniikan opintoihin. Ilmoittautuminen viimeistään 1.6.2022. Kurssi on kaikille maksuton.

> Opinto-opas: AI & Cybersecurity 2 ECTS

Kielikursseja Turun kesäyliopistossa

Turun kesäyliopisto järjestää verkko-opetuksena kurssit:

  • English Academic and Professional Skills 1 3 ECTS 2.5. - 24.5.2022
  • Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 5 op sekä 3.5. - 2.6. että 1.8. - 4.9.
  • Suomen kielen kirjallinen viestintä 3 op

Ilmoittaudu ensin suoraan kesäyliopistoon!

> Kielikurssit Turun kesäyliopistossa

Luotu 08.03.2022 | Muokattu 21.04.2022