Kieli on avain -webinaarisarja on Turun yliopiston Vuoden kieliteko 2023

18.09.2023

Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen "Kieli on avain – koska maailma pyörii kielillä!" -webinaarisarja palkittiin yliopiston lukuvuoden avajaiskarnevaaleilla Vuoden kielitekona 2023. Kielten merkitystä ja kieliasiantuntijuuden monipuolisuutta havainnollistava webinaarisarja käynnistyi syksyllä 2022 kerran kuukaudessa toteutettavina jaksoina.

Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen webinaarisarja Kieli on avain – koska maailma pyörii kielillä! on palkittu Turun yliopiston Vuoden kielitekona 2023. Palkintoperusteiden mukaan webinaarit ovat tehneet ansiokkaasti näkyväksi kielen ja eri kielten merkitystä niin yliopistossa kuin muualla yhteiskunnassa. Samalla ne ovat tehneet tunnetuksi kielten tutkimusta ja kieliasiantuntijoiden monipuolisia ammatillisia mahdollisuuksia.

Palkintoa olivat yliopiston lukuvuoden avajaiskarnevaaleilla 5.9.2023 vastaanottamassa yliopisto-opettaja Hanna Holttinen ja koordinaattori Terhi Amberla. Webinaarien tuotantotiimissä ovat olleet mukana myös yliopisto-opettaja Tiina Holopainen ja opiskelija Kastehelmi Kollmann.

Vuoden kieliteko 2023 -palkitut yliopiston avajaiskarnevaaleilla 5.9.2023

Yliopisto-opettaja Hanna Holttinen ja koordinaattori Terhi Amberla ottivat yliopiston avajaiskarnevaaleilla vastaan Vuoden kieliteko 2023 -palkinnon. Kuva: Suvi Harvisalo / Turun yliopisto.

Kielten merkitys näkyväksi

Webinaarisarja syntyi tarpeesta tuoda esille kieli- ja käännöstieteilijöiden monipuolisia urapolkuja ja näyttää ne monet tavat, joilla kielten osaaminen auttaa ymmärtämään maailmaa. Sarjan aiemmissa osissa on keskusteltu niin tekoälystä ja kielimaisemista kuin siitä kaikesta, mitä kieliasiantuntijat voivat tehdä työkseen.

– Webinaari tuo yhteen hyvin monenlaisia ihmisiä, joita yhdistää mielenkiinto kieliä kohtaan. Yhdessä tekemisen perustana toimii uteliaisuus toisen näkökulmaa kohtaan ja halukkuus kuunnella ja reflektoida, sanoo Kollmann.

Osa webinaareista on suunnattu lukiolaisille, osa opettajille ja osa yritysmaailmalle. Erityisesti on kiinnitetty huomiota siihen, että keskustelut avautuisivat myös suurelle yleisölle. Webinaarin live-lähetyksestä 15 minuuttia on varattu vieraiden haastattelulle ja 15 minuuttia yleisön kysymyksille ja keskustelulle. Kaikki webinaaritallenteet ovat saatavilla yliopiston YouTube-kanavalla.

– Tallenteista pystyy katsomaan vain asiakeskustelun, ja webinaareja onkin käytetty muun muassa lukion tunneilla. Myös kieltenopettajat voivat yhtä lailla käyttää webinaareja opetuksessaan, kertoo Holttinen.

Kulttuurien ymmärtämistä ja monipuolisia uramahdollisuuksia

Kielten ymmärtäminen on myös kulttuurien ymmärtämistä, tähdentävät webinaarisarjan tekijät. Tällä on merkitystä esimerkiksi, jos työskentelee yrityksessä, jossa toimitaan jonkin toisen kulttuurin kanssa.

– Elämme monikielisessä maailmassa, jossa työelämässäkään ei pelkkä englanti tai suomi riitä. On osattava viestiä hyvin monenlaisille ryhmille, joten on syytä tutkia, mitä kielenkäyttö on. Työelämässä se vaikuttaa myös työhyvinvointiin ja työn sujuvuuteen, pohtii Holttinen.

Webinaarin tekijöiden mukaan kieliasiantuntijuuden skaala on valtava. Webinaareilla pyritäänkin rikkomaan kapeita mielikuvia kielialan ammateista ja työllistymismahdollisuuksista. Kieliä opiskellessa voi seurata omia intressejään ja rakentaa asiantuntijana juuri sellaisen profiilin, kuin itseä kiinnostaa.

– Eri kielten ammattilaisista on monilla aloilla suorastaan osaajapula, ja kielten asiantuntijoita tarvitaan myös kieli- ja käännösteknologian kehittämisessä, sanoo Holopainen.

– Suomenkielisen FinGPT:n ytimessäkin ovat kieliasiantuntijat, huomauttaa Amberla.

Yksi webinaarien tehtävistä on ollut herätellä ihmisten kielitietoisuutta, jotta he huomaisivat kielen ja sen merkityksen omassa arjessaan ja ympäristössään. Moni käyttää omassa arjessaan useampaa kieltä päivittäin, esimerkiksi somettamisessa.

Tulevien webinaarien ajankohtaisia aiheita ovat muun muassa vihapuhe ja kestävä kehitys.

– Tällä hetkellä keskustellaan paljon siitä, mikä on sopivaa kielenkäyttöä. On tärkeää, että osataan viestiä eri ryhmille sopivalla tavalla sitä, mitä halutaan viestiä, tähdentää Holttinen.

Webinaarin taustalla sujuvaa yhteistyötä

Webinaarisarja on toteutunut yksikköjen välisenä yhteistyönä, jonka toteuttamisessa myös digipalvelut, opetuki ja yliopistoviestintä ovat olleet apuna. Kyse on siten kieli- ja käännöstieteiden laitosta laajemmasta joukosta toteuttajia. Laitoksen tuki on kuitenkin ollut ensisijaisen tärkeää.

– Webinaari on hienoa yksikköjen välistä yhteistyötä. Tällaista pitäisi olla enemmän, että törmäytetään talossa olevaa osaamista. Sitä voisi tehdä vaikka kuinka paljon. Meillä on valtava määrä asiantuntijoita, pohtii Amberla.

Webinaarien toteuttaminen vaatii paljon suunnittelua ja koordinoimista, mutta se on ollut tekijöille antoisaa ja opettavaista. Suunnittelu on jatkunut läpi vuoden, ja siitä on muokkautunut tuotantotapa, joka jatkuu edelleen. Erityishuomiota on kiinnitetty siihen, että tilaisuus olisi myös studiovieraille hyvä kokemus.

– On tärkeää, ettei ihmisiä jännitä live-lähetys. Kun käsikirjoitus on suht valmis, kysymykset keskustellaan vieraiden kanssa ennakkoon läpi, kertoo Amberla.

Teknisesti webinaarit toteutetaan digipalvelujen Rosetta-rakennukseen rakentamassa studiotilassa, joka on yliopistolaisten käytettävissä. Webinaari onkin käytännössä pieni, suorana striimattava monikameralähetys. Webinaarin teknisessä toteuttamisessa tuotantotiimin tukena on alusta asti ollut opetusteknologi Petteri Mikkonen, joka on vastannut teknisenä tuottajana webinaarilähetyksien yhteyksistä ja webinaaristudion tekniikasta.

Tekijöiden mukaan onnistumisen taustalla on ollut sujuva yhteistyö ja työnjako.

– Meillä on ollut tuotantotiimi, ja kaikilla selkeä kuva siitä, mitä ollaan tekemässä. Myös opiskelijoita on voitu osallistaa, sanoo Holttinen.

Webinaaritilaa voisi tekijöiden mukaan hyödyntää yliopistolla enemmänkin, ja sen käyttöön löytyy osaamista opetuesta.

– Toivon että tämän tyyppistä yhteistyötä tulisi yli yksikkörajojen lisää. Kaikki oppivat prosessissa jotain, kannustaa Amberla.

 

Syksyn 2023 "Kieli on avain – koska maailma pyörii kielillä!" -webinaarit

Pe 29.9. klo 9.30–10.00 Vihapuhe

Pe 27.10. Miten kestävä kehitys liittyy kieleen?

Pe 1.12. Alumniwebinaari – ammattilaisten näkemyksiä ja kokemuksia

> Live-lähetykset Zoomissa

> Aiemmat webinaarit YouTubessa

Luotu 18.09.2023 | Muokattu 26.09.2023