Kyberturvallisuus haastaa liiketoimintasuhteet ja asiakaskokemuksen

29.09.2022

Digitalisaatio ja verkottuminen lisäävät tarvetta kyberturvallisuuden huomioimiseen liikkuvien työkoneiden, kuten kaivos-, satama- ja metsäkoneiden, suunnittelussa ja käytössä. Turun kauppakorkeakoulussa on käynnistynyt kaksivuotinen tutkimushanke, jossa kehitetään uusia palveluja työkoneiden kyberturvallisuuden ympärille. Tutkimushanketta koordinoi VTT ja hankekumppaneina ovat Tampereen yliopisto, Sandvik Mining and Construction, Cargotec, Ponsse ja Netox.

Kehitys kohti yhä autonomisempia, verkottuneempia ja sähköistettyjä järjestelmiä muuttaa vauhdilla työkonesektoria. COMMA-tutkimushankkeessa selvitetään, miten koneiden kyberturvallisuudesta voidaan luoda liiketoimintahyötyä työkoneiden elinkaaren eri vaiheissa. Hankkeessa liiketoiminnan, teknologian ja ihmistieteiden asiantuntijat kehittävät yhdessä uusia menetelmiä ja kyberturvallisuuteen liittyviä palvelukonsepteja työkonesektorin yritysten käyttöön.
 
"Konevalmistajat etsivät uusia tapoja lisätä asiakasarvoa uusilla kyberturvallisilla palveluilla. Kyberturvallisuuteen perustuva arvonluonti on keskeinen tutkimusaiheemme. TSE:n tutkijat tekevät  osallistuvissa yrityksissä case-tutkimuksia, joissa keskitytään asiakkaan riskikokemukseen sekä kyberturvallisuuden ja liiketoiminnan jatkuvuuden hallintaan organisaatioiden välisissä suhteissa”, kertoo tutkimusjohtaja Marikka Heikkilä Turun kauppakorkeakoulun CCR-yksiköstä.
 
Ohjelmistot alkavat olla keskeinen osa liikkuvia työkoneita, ja tämän vuoksi kyberturva ja jatkuvuuden hallinta pitää integroida työkoneisiin ja niiden kehitysprosesseihin alusta alkaen. Yliopistonlehtori Jonna Järveläinen, Tietojärjestelmätiede, tutkii kyberturvan ja liiketoiminnan jatkuvuudenhallinnan organisointia ja johtamista organisaatioiden välillä. ”Kyberhyökkäys voi keskeyttää asiakkaiden liiketoiminnan kokonaan ja työkoneiden valmistajat haluavat suojella asiakkaidensa liiketoimintaa. Organisaatioiden välinen kyberturva ja jatkuvuudenhallinta voi muodostua monimutkaisiksi prosesseiksi ja tässä projektissa aiomme oppia ymmärtämään näitä suhteita, ei pelkästään teknisestä mutta myös liiketoiminnallisesta näkökulmasta”, Järveläinen toteaa.
 
Kyberturvallisuus tuo uusia haasteita myös liikkuvien koneiden ostajille. "Tavoitteenamme on tuoda projektiin asiakasnäkökulmaa. Pyrimme luomaan uutta ymmärrystä asiakkaiden riskikokemuksista koko heidän asiakaspolkunsa aikana niin koneiden valmistajien, itse tuotteiden kuin niihin liittyvien palveluiden kanssa. Tämä voi paljastaa asiakastarpeita ja arvonluontimahdollisuuksia, jotka saattavat jäädä huomiotta, jos keskitytään vain koneiden teknisiin ominaisuuksiin", lisää tutkijatohtori Ekaterina Panina, Markkinointi. Kyberturvallisuuden inhimillisen puolen huomioiminen luo perustan uusille palvelukonsepteille, jotka voivat muuttaa järjestelmien turvatoimet välttämättömästä kuluerästä innovatiiviseksi arvolupaukseksi.
 
COMMA-hanke on osa Business Finlandin ja partneriyritysten rahoittaman SIX Mobile Machines -klusterin toimintaa.

Luotu 29.09.2022 | Muokattu 29.09.2022