Lääketutkimuksen tohtoreita koulutetaan tiiviissä yhteistyössä teollisuuden kanssa

12.10.2020

Turun yliopistossa käynnistyi vuonna 2019 uudenlainen, yliopiston ja lääketeollisuuden yhteinen tohtorien koulutusohjelma, jossa suurin osa koulutuksesta suoritetaan teollisuudessa. Ohjelmaan kuuluu myös tutkijakoulutusta ja akateemisia tutkimusjaksoja yliopiston tutkimusryhmissä. Ohjelma kouluttaa teollisuuden tutkimus- ja tuotekehitykseen erikoistuneita asiantuntijoita.

Turun yliopisto ja Orion Oyj solmivat vuonna 2018 puitesopimuksen, jossa sovittiin iPhD eli industrial PhD -tohtorikoulutusohjelman käynnistämisestä. Turun yliopistossa koulutuksesta vastaa lääketutkimuksen tohtoriohjelma, DRDP, jonka tehtävänä on systemaattisen, korkeatasoisen, ohjatun ja kestoltaan hallitun tohtorikoulutuksen järjestäminen. Yritykset puolestaan tarjoavat koulutettaville mielenkiintoisia tehtäviä tutkimus- ja tuotekehitysprojekteissaan. 

– Yhteistyön kautta tohtorikoulutettavat saavat työelämässä arvokasta kokemusta toimimalla akateemisen ja teollisen lääketutkimuksen rajapinnassa, sanoi lääketutkimuksen tohtoriohjelman johtaja, apulaisprofessori Eriika Savontaus Turun yliopistosta sopimuksen solmimisen yhteydessä.

– Lääkealan työnantajat odottavat työntekijöiltään yhä syvällisempää kansainvälistä akateemista asiantuntijakoulutusta. Turun yliopisto vastaa tähän tarpeeseen panostamalla lääkekehityksen koulutuksessa vahvasti koko opintopolkuun. Ensin on tarjolla suomenkielinen kandidaattiohjelma, josta opiskelija jatkaa kansainväliseen maisteriohjelmaan ja lopuksi tohtoriohjelmaan, lisää lääketutkimuksen tohtoriohjelman varajohtaja, professori Ullamari Pesonen, joka vastaa iPhD-ohjelmasta ja sen kehittämisestä.

Akateeminen perustutkimus ja teollisuuden projektit yhdistyvät saumattomasti

Puitesopimus on kahdessa vuodessa edennyt konkreettiseen toimintaan, ja ensimmäisiä väitöskirjoja ohjelmasta voidaan odottaa jo hyvinkin pian.

Ensimmäiset iPhD-linjan tohtorikoulutettavat aloittivat opiskelunsa vuoden 2019 alussa. Yksi tuolloin aloittaneista on Tiina Leino, jonka väitöskirja on nyt loppuvaiheessa ja väittely siintää horisontissa – loppusyksyllä 2020. Väitöskirjan neljästä osatutkimuksesta kolme on julkaistu ja viimeinen odottaa julkaisua. Leinon ohjaajana toimii Pesosen lisäksi professori Antti Haapalinna Orionilta. 

– Ohjaus ollut loistavaa, ja on ollut palkitsevaa, että sitä on saanut molemmilta puolilta, sekä yliopistosta että teollisuudesta, Leino iloitsee. 

Leinon väitöstutkimus käsittelee selkäydinnesteen välityksellä annettavaa kipulääkitystä. Tutkimus on pääasiassa prekliinistä testausta, jonka on tarkoitus myöhemmin hyödyttää Orionia kehittämään lääkemolekyylejä markkinoille.

– Jatko-opinnot iPhD-ohjelmassa mahdollistavat hienosti akateemisen perustutkimuksen ja teollisuuden projektiluentoisen tutkimuksen yhdistämisen, Leino summaa.  

– Kokonaisuus hyvin suunniteltu, ja tavoitteet, aikataulut ja seuranta toimivat. Palkkatyön ja jatko-opintojen yhdistäminen vaatii kuitenkin luovuutta. Palkkatyöt on hoidettava ensin, ja sitten on aikaa väitöskirjan kirjoittamiselle, Leino tähdentää.

Tutkimuksen vaatima data on kerätty osana Leinon normaalia työskentelyä Orionilla. Myös muu Orionin data ja resurssit ovat käytettävissä. Kirjoitustyö ja pohdinta ovat kuitenkin tutkimuksen suolaa, joista Leino nauttii. Kuten muutkin tohtoriohjelmat, myös iPhD-ohjelma sisältää akateemisia opintoja. Leinolle opintojen suunnittelussa on ollut jopa runsaudenpulaa. 

– Tarjonta on monipuolista ja laaja-alaista. On ollut loistavaa saada käyttää sitä hyödyksi, Leino sanoo. 

Toisaalta Leino on voinut hyväksilukea teollisuudessa jo saamaansa koulutusta osaksi opintojaan. Näin jo hankittu osaaminen tulee hyödynnetyksi. Yhteisöllisyyttä ja kontakteja muiden tohtorikoulutettavien kanssa ovat Leinolle tarjonneet esimerkiksi korkeatasoiset Annual Meeting of DRDP -koulutuspäivät. 

– Näissä tilaisuuksissa olen voinut jakaa myös urakehitysvinkkejä muille tohtorikoulutettaville teollisuuden näkökulmasta, Leino kertoo.  

Leino suosittelee iPhD-ohjelmaa lämpimästi. 

– Tiedonjako hyödyttää sekä työnantajaa että kollegoja – mutta myös yliopistoa, Leino tiivistää.  

Teollisuus entistä laajemmin mukaan

Uusimmassa, kevään 2020 haussa ohjelmaan tuli valituksi Giancarlo Méndez Agreda, joka on ensimmäinen tohtorikoulutettava, joka tekee väitöskirjansa muussa yrityksessä kuin Orionissa. Ohjelman tavoitteena onkin, että koulutusyhteistyö laajenee yhä useampiin yrityksiin. 

Méndez Agredan tausta on biokemiassa ja farmasiassa, joita hän opiskeli kotimaassaan Perussa. Suomeen hänet houkutteli Turun yliopiston Drug Discovery and Development  -maisteriohjelma, josta hän valmistui filosofian maisteriksi vuonna 2018. Työllistyminen valmistumisen jälkeen oli helppoa, ja tätä helpotti Méndez Agredan hankkima erinomainen suomen kielen taito.

Nyt Méndez Agreda työskentelee ja tekee väitöskirjaansa turkulaisessa DelSiTech-lääkekehitysyrityksessä, joka on erikoistunut piihappolääkkeiden jakelutekniikalla toimivien lääkkeiden hallintaan.

– Vaikka DelSiTech edellytti suomen kielen taitoa, käytännössä työssä siirrytään joustavasti suomesta englantiin, Méndez Agreda mainitsee.

IPhD-ohjelmasta Méndez Agreda kuuli DelSiTechin tutkimusjohtaja Mika Jokiselta, joka suositteli hakemista.

– Väitöskirja oli mielessäni jo muutenkin, mutta en ehkä suunnitellut sen aloittamista ihan näin pian valmistumisen jälkeen, Méndez Agreda pohtii.

Jokisen lisäksi Méndez Agreda väitöskirjaa ohjaa Turun yliopiston fysiikan professori Jarno Salonen. Näin iPhD-ohjelma laajenee yliopiston sisäisesti lääketieteellisestä tiedekunnasta myös luonnontieteiden ja tekniikan tiedekuntaan. 

Méndez Agredan väitöskirja käsittelee parenteraalisen lääkkeen antamista piidioksidikomposiittitekniikalla. DelSiTechillä on jo runsaasti alan tuotekehitystä, ja aihe liittyy saumattomasti myös Turun yliopiston vahvoihin tutkimusalueisiin: materiaalitieteeseen ja biomateriaaleihin. Data ja sen käsittely ovat hyödyllistä yritykselle – ja väitöstutkimukselle. 

– Tämä on niin sanottu win-win-tilanne, Méndez Agreda summaa.

Tohtorin tutkintoon sisältyvissä opinnoissaan Méndez Agreda pyrkii saavuttamaan syvän ymmärryksen teknologiasta, etenkin materiaalitekniikasta. Opintojen tarkempi suunnittelu on parhaillaan käynnissä, mutta jo nyt vaikuttaa siltä, että opinnot on mahdollista suorittaa joustavasti työn ohella. 

– Väitöskirjan on näillä näkymin tarkoitus valmistua syksyllä 2023, Méndez Agreda arvioi.

Lääketutkimuksen tohtoriohjelma DRDP kouluttaa lääkekehityksen ja -tutkimuksen ammattilaisia tutkija- ja asiantuntijatehtäviin. Tohtorit sijoittuvat lääke- ja bioteknologiayritysten tutkimus- ja johtotehtäviin, lääke- ja kemikaalivalvonnan viranomaistehtäviin ja akateemisiin tutkimus- ja opetustehtäviin.

Teksti: Tilda Junko

Luotu 12.10.2020 | Muokattu 12.10.2020