Maalta ja mereltä: Merialuesuunnittelu voi tukea kestävää kehitystä itäisellä Suomenlahdella

18.08.2021

Suomenlahden itäosiin kohdistuu kova ihmistoimintojen paine ja moninaisia ympäristöhaasteita. Maantieteellisesti pienelle rannikko- ja merialueelle sijoittuvat Pietarin metropolialue, suuria satamia ja vilkkaita merenkulun väyliä, kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita, monimuotoisia vedenalaisia elinympäristöjä ja geologisia muodostumia sekä runsaasti vapaa-ajan aktiviteetteja. Jotta rannikko- ja merialue säilyvät tulevaisuudessakin elinvoimaisena, on eri intressejä sovitettava yhteen ja samalla pyrittävä parantamaan ympäristön tilaa.

Perinteisellä kaavoituksella on jo vuosikymmeniä säädelty maa- ja rannikkoalueiden käyttöä. Samaan pyritään nyt meri- ja rannikkovesissä merialuesuunnittelun avulla. GET READY -hankkeessa edistetään itäisen Suomenlahden meri- ja rannikkoalueiden kestävän kehittämisen yhteistyön edellytyksiä Suomen ja Venäjän välillä.

Lue lisää Brahea-keskuksen Maalta ja mereltä -blogissa!

Luotu 18.08.2021 | Muokattu 18.08.2021