Opintokamu tukee toisen asteen oppilaitoksia hyvinvointityössä

03.03.2021

Lukioissa ja ammattioppilaitoksissa opiskelevien hyvinvointi on heikentynyt koronan aikana merkittävästi. INVEST-lippulaivahankkeen hyvinvointikartoitus paljasti, että toisella asteella opiskelevilla nuorilla ahdistuneisuus ja masennusoireet olivat yleisempiä kuin ennen koronakriisiä. INVESTillä on tarjota tukea oppilaitosten hyvinvointityöhön. Opintokamu-kurssi on tarkoitettu opiskelijoiden itsenäiseen työskentelyyn, mutta Opintokamusta löytyy materiaalia myös työskentelyyn opiskelijaryhmien kanssa.

Opintokamu kehitettiin Turun yliopiston psykologian oppiaineessa 2014–2018. Kokeiluvaiheen aikana käytössä oli suomenkielinen versio, joka avautui kaikille Suoemn toisen asteen oppilaitoksille syksyllä 2018. Ruotsinkielinen Studiekompis julkaistiin vuotta myöhemmin.

Opintokamun kokeiluvaiheen aikana kokeilussa mukana olleiden oppilaitosten opiskelijat vastasivat kyselyihin neljä kertaa opintojensa aikana. INVESTin tohtoriohjelman tohtorikoulutettava, sosiaalipsykologi Juuso Repo lähetti 2020 kesällä toiselta asteella valmistuneille nuorille hyvinvointikyselyn koronan vaikutuksista. Vastaajia kertyi yhteensä 5000, heistä 300 oli vastannut aiemminkin Opintokamun kokeiluvaiheen kyselyihin.

– Koronarajoituksista on seurannut monia vaikeuksia valmistumisvaiheen opiskelijoille, ja mielen hyvinvointi näyttää monilla heikentyneen, Juuso Repo totesi INVESTin uudessa Tutkimuksesta asiantuntijoiden arkeen -webinaarissa.

Vaikka yleiskuva on synkkä, yleisesti ottaen myönteisiä vaikutuksia on nähtävissä.

– Hyvinvoinnin merkitys oppimiselle on kirkastunut, moniammatillinen yhteistyö on vahvistunut, digitaidot ja etäopetus ovat parantuneet ja koulun arvostus noussut, Repo luetteli.

 

Maksuton Opintokamu auttaa oppilaitosta ja opiskelijaa

Oppilaitoksilla on mahdollisuus vaikuttaa nuorten hyvinvointiin. Tästä kertoo muun muassa yläkoululaisille suunnatun tutkimuksen kysymys, jossa tutkittiin eristäytyneitä nuoria ja heidän hyvinvointiaan korona-aikaan.

– Niissä kouluissa, missä oppituntien yhteydessä pidettiin juttutuokioita, oli vähemmän yksinäisyyttä kokevia oppilaita kuin niissä, joissa keskityttiin vain oppitunteihin, Repo totesi.

Yksi apuväline keskusteluun on Opintokamu-kurssi, jonka avulla opiskelijat voivat itse kehittää opintoihin, elämänhallintaan ja hyvinvointiin liittyviä valmiuksiaan.

Uusimpaan tutkimustietoon pohjaava Opintokamu pureutuu kolmeen teemaan: opiskeluun, sosiaalisiin suhteisiin sekä tunteisiin ja mieleen. Kantavana ajatuksena on tarjota opiskelijoille tietoa, taitoa ja itsetuntemusta.
Kukin opiskelija etenee verkkokurssilla omaan tahtiin sisältöjä lukien, videoita katsellen ja tehden aiheisiin liittyviä tehtäviä.

– Aiheita voi käsitellä myös oppitunnilla. Sitä varten on kehitetty Opintokamu-peli, jonka tavoite on kannustaa opiskelijat keskustelemaan ja ratkaisemaan yhdessä hyvinvointiin liittyviä ongelmatilanteita. Opettajien tueksi Opintokamun sivustolta löytyy peliä varten ohjeet ja käsikirjoitukset, INVESTin erikoistutkija, psykologi Tiina Turunen kertoo.

Lisäksi kaikki Opintokamu-kurssia varten tehty materiaali on vapaasti rekisteröityneiden oppilaitosten hyödynnettävissä myös oppituntimateriaaleiksi.

Kurssimateriaalit tukevat hyvin sekä lukioiden että ammattioppilaitosten opetussuunnitelmaa, ja sopivat hyvin esimerkiksi terveystiedon ja psykologian opettajien tai opinto-ohjaajientyökalupakkiin.

Yksi Opintokamun arvokkaista materiaaleista on raportti, joka auttaa oppilaitosten oman hyvinvointityön suunnittelua.

– Kysely on auki joka vuosi lokakuussa. Kun oman oppilaitoksen opiskelijat ovat vastanneet kysymyksiin, oppilaitos saa sekä oman koulun vastaukset, että koko maan vastaukset. Jos oma koulu ei ole vastannut, saa silti nähdä koko maan vastaukset, Turunen sanoo.

Espoolainen lukion erityisopettaja Päivi Perenius kiittikin webinaarissa Opintokamua opiskelijoidensa puolesta.

– Useampi on sanonut, että lähdin tekemään sitä, että saan kurssin, mutta sitten mä innostuin. Opintokamu on ollut erittäin pidetty. Nyt kun laadimme kiusaamisen ennaltaehkäisysuunnitelmaa, mainitsemme Opintokamun yhtenä välineenä sosiaalisten taitojen kohentamisen kohdalla, Perenius totesi.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella kehitetty työkalu on toisen asteen oppilaitosten ja sitä kautta heidän opiskelijoidensa käytössä maksutta lukuvuoden 2021–2022 loppuun saakka. Ohjelman käyttöönotto vaatii oppilaitoksilta vain rekisteröinnin.

Uusi webinaarisarja tutustuttaa INVESTin tutkimukseen

Opintokamuun tutustuttiin INVESTin uudessa Tutkimuksesta asiantuntijoiden arkeen -webinaarissa. Webinaarisarja on osa Tutkitun tiedon teemavuotta 2021.

Kevään webinaarisarjan tulevista osista kerrotaan INVESTIn nettisivuilla. Kevään aikana on luvassa muun muassa webinaari Koulupudokkuus ja koulukieltäytyminen. Osallistumislinkki lähetetään tapahtumaan INVESTin nettisivuilla ilmoittautuneille.

>> INVEST webinaarisarja: Tutkimuksesta asiantuntijoiden arkeen
>> Opintokamu

Luotu 03.03.2021 | Muokattu 19.08.2021