Rosetta talvella ilmakuva (2)

Osaamisen visio on valmis – Turku tähtää edelläkävijäksi osaamisen ja sivistyksen kehittäjänä

04.02.2021

Osaamisen vision mukaan Turku on vuonna 2040 globaali edelläkävijä oppimis- ja osaamisympäristönä. Kaupungin ja korkeakoulujen yhteistä visiotyötä johti Turun yliopiston emeritusprofessori Kalervo Väänänen.

Torstaina 4.2. julkaistu osaamisen visio on tehty laaja-alaisessa yhteistyössä kaupungin ja korkeakoulujen kanssa. Työtä on johtanut Turun yliopiston emeritusrehtori Kalervo Väänänen yhdessä Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kanssa.

– Turun visioprosessi on pohja tiekartalle, joka ohjaa kaupungin koulutuksen kehittämistä. Ajatuksena on kääntää ajatus yksilötasolla kouluttautumisesta osaamisen kehittämiseen ja tuoda kaupunkilaisten monipuolista osaamista näkyväksi, Väänänen sanoo.

Turku haluaa laajentaa osaamisen koskemaan myös virallisen koulutuksen ulkopuolella hankittua osaamista, jota kertyy esimerkiksi harrastuksista, järjestötoiminnasta ja opistoista. Turku on ensimmäinen suomalainen kaupunki, joka miettii isossa mittakaavassa tulevaisuuden osaamistarpeita ja osaamisen puitteita.

– Nyt halutaan nostaa osaamisen merkitystä kaupungin kehittämisessä sekä nostaa Turku suunnannäyttäjäksi alueellisesti sekä valtakunnallisesti, Turun kaupunginjohtaja Minna Arve linjaa.

Tavoitteena on myös vahvistaa Turun seudun alueellista kilpailukykyä pitkäjänteisesti osaamisen kehittämiseen panostamalla sekä vastata megatrendeihin, kuten digitalisaatioon, kaupungistumiseen ja ilmastonmuutokseen.

Kalervo Väänäsen mukaan Turku on lähtenyt rohkeasti liikkeelle hahmottamalla eri asiantuntijoiden kanssa osaamisen tulevaisuuden tarpeita ja luonut visiot siitä, mihin tulisi pyrkiä.

Yhtenä tavoitteena on, että osaaminen ja sen kehittäminen voisi tulevaisuudessa olla yksi kaupungin kärkihankkeista.

– Osaaminen visio muodostaa pohjan kaupungin osaamisen strategiatyölle. Osaamisen kärkihanke sopisi vallan hyvin ”koulukaupunki Turun” tulevaisuuden imagoon, Väänänen sanoo.

Kaiken ytimessä on yhteistyö

Keskeistä Turun osaamisen visiossa on oppimis- ja osaamisympäristöjen näkeminen systeeminä, joka kehittyy ja jota kehitetään julkisen sektorin, koulutustoimijoiden ja elinkeinoelämän vuorovaikutuksessa.

Ammatillisen koulutuksen uudistuksen myötä toisen asteen ammatillinen koulutus on saanut resursseja ja rakenteita, jotka mahdollistavat uuden oppimisen ja osaamisen täydentämisen yksilöllisesti elämän eri vaiheissa. Näitä ovat muun muassa jatkuva haku ja opintojen henkilökohtaistaminen.

Aloite osaamisen visioon nousi elinkeinoelämän tarpeista

Aloite hankkeeseen nousi esiin elinkeinoelämän ja Turun kaupungin edustajien välisissä keskusteluissa vuonna 2019.

Visiotyö toteutettiin laajasti osallistavana prosessina, jossa oli mukana kaupungin toimijoita eri palvelualueilta, alueen muiden koulutustoimijoiden ja elinkeinoelämän edustajia, kaupunkilaisia sekä sidosryhmiä myös alueellisesti. Turun osaamisen vision mukaan ihmisen osaamis- ja koulutustasolla on suora vaikutus ihmisen hyvinvointiin ja tulotasoon.

Tilaisuuden tallenne on katsottavissa turku.fi-verkkosivuilla myöhemmin.

> Osaamisen vision raportti (pdf)

Lisätiedot:

Kalervo Väänänen, Turun yliopiston emeritusrehtori, p. 040 7011 303

Luotu 04.02.2021 | Muokattu 09.02.2021