Soteuttamo 2.0 -tilaisuudessa vauhditettiin soten uudistumista rajat ylittävällä yhteistyöllä

28.01.2019

Työ- ja elinkeinoministeriö ja Sitra toteuttavat Soteuttamo 2.0 -kiertueen, joka kirittää maakuntia kehittämään uudenlaista alueellista yhteistyötä yli totuttujen toimiala- ja kuntarajojen. Varsinais-Suomen Soteuttamo 2.0 järjestettiin maanantaina 28.1. Medisiina D:ssä.

Antti Parpo

Vastuu ihmisten arkeen ja hyvinvointiin eniten vaikuttavista palveluista, kuten sote-, työvoima- ja elinvoimapalveluista, halutaan vastedes siirtää nykyistä leveämmille hartioille. Tavoitteesta vallitsee asiantuntijoiden ja päättäjien kesken laaja yhteisymmärrys.

Vähemmälle huomiolle on jäänyt se, mitä näiden palvelujen järjestämisestä vastaavien leveiden hartioiden alapuolella tulisi tapahtua, eli miten toistaiseksi pitkälti omissa tahdeissaan heiluvat kädet ja jalat löytävät toisensa – ja vieläpä niin, että ne työskentelisivät hyvässä yhteistyössä alueen asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin sekä koko maakunnan elinvoiman rakentamiseksi.

Soteuttamo 2.0 -tilaisuuksien tavoitteena onkin verkottaa toimijoita – palveluntuottajia, startupeja, kunnan edustajia, palvelumuotoilijoita ja virkamiehiä – yli toimialarajojen. 

Varsinais-Suomen tilaisuudessa oli paikalla sote-alalla toimivia julkisia toimijoita, yrityksiä ja yhdistyksiä, Varsinais-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen sote-valmistelutyötä tekeviä, ELY-keskuksen yritysten kehittämispalvelujen asiantuntijoita sekä asiantuntijoita yliopistosta ja ammattikorkeakoulusta.

Soteuttamo 2.0 -kiertueen tavoitteena on alueellisen yhteistyön ja palveluekosysteemin kehittäminen niin, että kaikki maakunnan osaaminen ja voimavarat saadaan uudessa alueellisessa palveluverkossa hyötykäyttöön. Korkeakoulujen rooli on tässä keskeinen. 

– Korkeakouluilla tulee olemaan jatkossa yhä suurempi rooli sote-alan jatkuvan oppimisen mahdollistajana sekä työelämän ja tutkimuksen välisen yhteyden rakentajana, Turun yliopiston Sote-akatemian tutkimuspäällikkö Miia Tuominen summaa.

Mervi Vähätalo

Soteuttamo on alun perin Sitran ja kuntatoimijoiden kehittämä sosiaali- ja terveysalan uudistumisen ja verkostojen kehittymisen työkalupakki. Nyt konseptia hyödynnetään myös yhdessä Työ- ja elinkeinoministeriön, Suomen yrittäjien, Hyvinvointialan liiton, Sosten ja Arvoliiton yhdessä toteutettavan maakuntakiertueen konseptina. 

Tavoitteena on luoda tiivis vuorovaikutus eri toimijoiden välille. Maakunnissa järjestettävien tilaisuuksien lisäksi Soteuttamo-konsepti tarjoaa tietoa tuottajien tueksi uutiskirjeen ja erilaisten selvitysten, oppaiden tai katsausten muodossa.

TJ

Luotu 28.01.2019 | Muokattu 28.01.2019