SPARK Finland merkittävien eurooppalaisten yrityshautomoiden listalle

28.04.2021

SPARK Finland -ohjelma on valittu 25 merkittävimmän eurooppalaisen bioteknologia-alan yrityshautomon ja -ohjelman listalle. Listaa julkaiseva Labiotech.eu on johtava Euroopan bioteknologiateollisuutta seuraava verkkojulkaisu.

SPARK Finland -ohjelman tavoitteena on parantaa terveysalan tutkijoiden ja tutkimuslähtöisten yritysten kaupallistamisvalmiuksia ja rakentaa Suomeen kansainvälisesti kilpailukykyistä, kasvavaa liiketoimintaa. Aloina voivat olla esimerkiksi lääkkeet, diagnostiikka, terveysteknologia tai terveysalan IT-ratkaisut.

Turusta ohjelmassa ovat mukana Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta ja teknillinen tiedekunta, Turun Valtakunnallinen PET-keskus, Turun biotiedekeskus, Åbo Akademi sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri.

Ensimmäisten neljän toimintavuotensa aikana ohjelman osallistujien joukosta on syntynyt jo 14 uutta yritystä, jotka ovat kotimaisten ja osin ulkomaisten bisnesenkelien tai pääomasijoittajien rahoittamia. Tällä hetkellä ohjelmassa on mukana 33 projektia.

– Listaus merkittävien eurooppalaisten yrityshautomoiden ja -ohjelmien joukkoon on huomionosoitus toiminnallemme, toteaa SPARK Finlandin Business Design Advisor Thomas Lemström.

SPARK Finland on listattujen joukossa nuori toimija, ja ohjelman toiminta perustuu melko kevyeen verkostomaiseen organisaatioon. Lemström kuvailee, että saattamalla yhteen osaavia ihmisiä ja kohdentamalla tekeminen merkityksellisiin kysymyksiin saadaan aikaan hyviä tuloksia.

– Turusta ohjelmaan on saatu mukaan tiimejä, joiden työn pohjalta syntyy uusia yrityksiä ja innovaatioita. Turun kampusympäristö on tärkeä osa SPARK Finlandia ja päin vastoin, Lemström summaa.   

Luotu 28.04.2021 | Muokattu 28.04.2021