syöpäsolu

Suomen Akatemialta Turkuun 1,8 miljoonaa euroa elämän molekyylitason säätelyverkostojen tutkimukseen

03.12.2019

Suomen Akatemia on valinnut seitsemän tutkimuskonsortiota rahoitettaviksi elämän molekulaariset säätelyverkostot (R’Life) -akatemiaohjelmassa. Konsortioissa on yhteensä 21 osahanketta, ja niille myönnettiin yhteensä kuusi miljoonaa euroa nelivuotisiin projekteihin. Turun yliopiston hankkeille myönnettiin yhteensä yli 1,8 miljoonaa euroa.

Konsortiohankkeissa tutkitaan muun muassa solun erilaistumisen säätelyä, leukemian diagnostiikkaa ja ihmisen immuunivastetta. Nyt rahoitetut hankkeet käynnistyvät tammikuussa 2020.

Turun yliopistossa rahoitus myönnettiin seuraaville osahankkeille:

  • Laura Elo: LincRNAn johtamat ihmisen immuunivastetta ohjaavat molekylääriset säätelyverkostot, 455 500 e 
  • Jyrki Heino: Leukemian soluväliaineen tutkimuksella uusia markkereita ja terapiakohteita akuutin myelooisen leukemian hoitoon, 356 807 e
  • Johanna Ivaska: Solun erilaistumisen säätely tumamekaniikan kautta – kantasoluista syöpään, 266 284 e
  • Riitta Lahesmaa: LincRNAn johtamat ihmisen immuunivastetta ohjaavat molekylääriset säätelyverkostot, 455 500 e 

R’Life-ohjelman tavoitteena on tuottaa kokonaisvaltaista tietoa solujen, kudosten, solukkojen ja yksilön toimintaa ohjaavista säätelyverkostoista yhdistämällä uusia molekyylibiologian ja bioinformatiikan työkaluja. Ohjelma lisää tietoa siitä, miten eri molekyylitason säätelyverkostot toimivat ja miten niiden väliset yhteydet ohjaavat elämän toimintoja.

Jatkorahoitus jo käynnissä oleville hankkeille

Ohjelman lisähaussa myönnettiin kolmivuotinen jatkorahoitus kahdeksan käynnissä olevan ja Akatemian rahoittaman hankkeen laajentamiseksi. Lisähaku tarjoaa rahoitusta jo korkeatasoisiksi arvioiduille tutkijoille ja tutkimusryhmille, jotta alan uusimpia tutkimusmenetelmiä voidaan ottaa käyttöön. Jatkorahoitusta myönnettiin yhteensä kaksi miljoonaa euroa. 

Kolmivuotisissa lisähaun hankkeissa tutkitaan muun muassa hedelmöittymisen ja seksuaalivalinnan molekyylitason mekanismeja, syövän syntymekanismeja jadiagnostiikkaa sekä immuunijärjestelmän kehittymistä sikiöillä.

Turun yliopistossa jatkorahoituksen sai:

  • Pia Rantakari: Yksisoluanalyysit valottavat sikiökautisten valkosolujen liikenteeseen vaikuttavia mekanismeja, 250 000 e

Suomen Akatemia rahoittaa 14 akatemiaohjelmaa vuonna 2019. Akatemiaohjelmat ovat tiedelähtöisiä, temaattisia ja tavoitteellisia tutkimushankekokonaisuuksia, jotka uudistavat tutkimusta ja tavoittelevat tieteellistä ja muuta vaikuttavuutta. Akatemiaohjelmat tukevat korkeatasoista monitieteistä ja tieteidenvälistä tutkimusta, verkottavat tutkijoita sekä toimivat alustana kansainväliselle tutkimusyhteistyölle.
 

Luotu 03.12.2019 | Muokattu 04.12.2019