Paarakennus syksylla hires 1

Suomen Akatemian luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunnalta lukuisia rahoituksia Turun yliopistoon

03.06.2021

Suomen Akatemian luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta on myöntänyt rahoitukset uusille akatemiahankkeille ja -tutkijoille sekä tutkijatohtoreille. Turun yliopistoon rahoitusta myönnettiin yhdeksälle akatemiahankkeelle, yhdelle akatemiatutkijalle ja kolmelle tutkijatohtorille.

Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta myönsi rahoitusta 72 akatemiahankkeelle, joissa on kaikkiaan yhteensä sata osahanketta. Toimikunta rahoittaa akatemiahankkeita yhteensä noin 44 miljoonalla eurolla. Rahoituspäätöksissä toimikunta korosti etenkin tutkimuksen tieteellistä laatua, uutuusarvoa ja mahdollisuutta läpimurtoihin sekä hankkeen toteutettavuutta.

Akatemiahanke on LT-toimikunnalle tärkeä rahoitusmuoto tutkimuksen laadun, vaikuttavuuden ja uudistumisen edistämiseksi. Toimikunta pyrkii rahoittamaan luonnontieteiden ja tekniikan eri alojen tutkimusta laaja-alaisesti ja ottamaan huomioon alojen erityispiirteet.

Turun yliopistoon rahoitusta myönnettiin yhdeksälle akatemiahankkeelle tai konsortion osahankkeelle:

 • Airaksinen, Anu: Radiolääkkeet esikohdennettuun PET kuvantamiseen yli rajojen (PET Barrier), 600 000 €
 • Airola, Antti: Koneoppiminen systeemifarmakologiassa / Konsortio: MASF, 165 673 €
 • Kotak, Rubina: Utforskning av exotiska och extrema eruptioner och explosioner, 433 145 €
 • Laihonen, Tero: Koodeja tiedon noutamiseen ja sensoriverkkoihin, 457 627 €
 • Laukkanen, Pekka: Sähköisten häviöiden pienentäminen laitteiden metallikontakteissa rajapintojen atomitason tutkimuksen ja muokkauksen avulla / Konsortio: COLO, 443 875 €
 • Pahikkala, Tapio: Koneoppiminen systeemifarmakologiassa / Konsortio: MASF, 164 268 €
 • Ruusuvuori, Pekka: Kohti skaalautuvaa tekoälyyn perustuvaa laskennallista patologiaa, 472 645 €
 • Saarinen, Timo: Ensimmäinen puiden ja järvisedimenttien vuosilustokronologioiden sekä historiallisen säädatan integraatio lämpötila- ja sadantarekonstruktioiksi Pohjois-Euroopassa / Konsortio: FIRST, 449 645 €
 • Sutinen, Erkki: Tulevaisuuden teknologiat mahdollistamaan yhdessäolo etänä, 422 211 €

Rahoitusta yhdelle uudelle akatemiatutkijalle Turun yliopistoon

Toimikunta on valinnut rahoitettaviksi myös 22 uutta akatemiatutkijaa. Toimikunta käyttää uusien akatemiatutkijoiden rahoitukseen noin kymmenen miljoonaa euroa.

Toimikunta myöntää akatemiatutkijoille määrärahan palkkaan ja lisäksi rahoitusta oman tutkimusryhmän perustamiseen ja muihin tutkimuskuluihin. Seuraavien viiden vuoden aikana toimikunta on varautunut rahoittamaan nyt valittujen akatemiatutkijoiden tutkimuskuluja lähes yhdeksällä miljoonalla eurolla.

Turun yliopistoon akatemiatutkijan rahoitus myönnettiin matematiikan yliopistonlehtori Aleksi Saarelalle. Projektissa tutkitaan useita sanojen kombinatoriikan alan tärkeitä kysymyksiä. Erityisesti tarkastellaan sanayhtälöitä ja hahmokieliä. Sanojen kombinatoriikka on merkkijonoja tutkiva matematiikan ala, jolla on sovelluksia puhtaasta matematiikasta tietojenkäsittelytieteeseen.

Projektin kesto on viisi vuotta ja rahoitusta myönnettiin 447 650 euroa.

Kolme uutta tutkijatohtoria

Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta myönsi lisäksi rahoituksen 44 uudelle tutkijatohtorille. Toimikunta käyttää valittujen tutkijatohtoreiden rahoitukseen noin 11 miljoonaa euroa.

Turun yliopistosta tutkijatohtorin rahoituksen sai kolme tutkijaa:

 • Merisaari, Harri: Avoimen lähdekoodin radiomiikkatekniikoiden kehitys ja validointi multi-institutionaaliseen eturauhassyövän diagnosointiin käyttäen magneettiresonanssikuvantamista, positroniemissiotomografiaa, digitaalista patologiaa, kudos ja verinäytteitä, 251 050 €
 • Nylén, Tua: Arktisen rannansiirtymisen alueelliset piirteet, paikallinen toteutuminen ja vaikutukset maankäyttöön (ARIMPA), 252 110 €
 • Teräväinen, Joni: Multiplikatiivinen lukuteoria ja Chowlan konjektuuri, 255 140 €
Luotu 03.06.2021 | Muokattu 27.08.2021