Turun kaupungilta tukea Fraunhofer-tutkimusyksiköiden perustamiseksi Turkuun

14.08.2020

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 10.8. viisivuotisen toiminta-avustuksen myöntämisestä Teknologiakampus Turulle kahden Fraunhofer Innovation Platform –tutkimusyksikön perustamiseksi Turkuun. Vuotuinen määräraha on 160 000 euroa.

Hanke on toteutuessaan hyvin merkittävä strateginen päänavaus, jossa Turku on edelläkävijänä Suomessa. Mahdollisuus liittyä Fraunhoferin 70:n tutkimusinstituutin ja yli 25 000 hengen muodostamaan kansainväliseen tutkimus- ja tiedeyhteisöön avaa tulevaisuudessa merkittäviä mahdollisuuksia sekä aineettoman että aineellisen pääoman kasvattamiselle Turussa. Yhteistyö monipuolistaisi tekniikan alan tutkimus- ja koulutusyhteistyötä ja avaisi Turun alueen yrityksille uusia väyliä teknologian ja palveluliiketoiminnan kehittämishankkeisiin. Tekniikan koulutuksen ja tutkimuksen vahvistamisella on Turun ja Lounais-Suomen elinkeinorakenteen huomioiden ratkaiseva merkitys tulevaisuuden kilpailukykytekijänä.

Teknologiakampus Turku edistää korkeakoulujen tekniikan koulutusta ja tutkimusta sekä yhdistää niiden voimavarat tukemaan alueen yritysten tuotekehitys- ja innovaatiotoimintaa. Teknologiakampus Turun sopimusosapuolet ovat Turun yliopisto, Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan Novia, Turun kaupunki ja Turku Science Park Oy. 

Turun tekniikan vetovoima on vahvassa kasvussa. Turun yliopiston uudet diplomi-insinööriohjelmat saivat kevään yhteishaussa jopa odotuksia enemmän hakijoita ja tekniikan vetovoiman kasvu näkyi myös alueen muissa korkeakouluissa. Uudet tekniikan alan professuurit herättivät niin ikään runsaasti kiinnostusta, myös kansainvälisesti.

- Tekniikan tutkimukseen ja kehitykseen Turku tarvitsee myös kansainvälisiä kumppaneita. Neuvottelemme parhaillaan Fraunhofer-säätiön kanssa heidän mahdollisuudestaan perustaa kanssamme yhteisiä tutkimusinstituutteja Turkuun. Tässä onnistuminen edellyttää taloudellisia sitoumuksia alueen korkeakouluilta ja muilta toimijoilta. Turun kaupungin sitoutuminen korkeakoulujen rinnalla tähän yhteistyöhön on erittäin tärkeä ja saattaa olla jopa ratkaiseva tekijä neuvotteluissamme. Esitän Turun kaupungille vilpittömän kiitoksen esimerkillisestä toiminnasta koko Turun talousalueen osaamispohjan ja houkuttelevuuden pitkäjänteisestä kehittämisestä, Turun yliopiston vararehtori ja Teknologiakampuksen johtaja Mika Hannula kertoo.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi heinäkuussa 2019 Turun yliopistolle konetekniikan ja materiaalitekniikan koulutusvastuut. Turun yliopiston hallitus päätti kokouksessaan 20.3.2020, että Turun yliopistoon perustetaan teknillinen tiedekunta 1.1.2021 alkaen. Tekniikan laajennus on tärkeässä roolissa yliopiston tuoreessa strategiassa ja toimenpideohjelmissa.

Luotu 14.08.2020 | Muokattu 05.01.2021