Turun yliopisto laajasti mukana korkeakoulutuksen kehittämishankkeissa

21.06.2018

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti kaksi erityisavustushakua korkeakoulutuksen kehittämistä tukeville kärkihankkeille vuosina 2016 ja 2017. Turun yliopistossa koordinoidaan kolmea korkeakoulutuksen kehittämishanketta kahdella eri toimikaudella ja yliopisto toimii lukuisissa muissa kärkihankkeissa osatoteuttajana.

​Erityisavustusten tarkoituksena on kehittää korkeakoulutuksen laatua ja nopeuttaa siirtymiä eri koulutusasteiden välillä. Vuoden 2016 haussa tuettiin erityisesti hankkeita, jotka edistävät opintojen joustavuutta ja ympärivuotista opiskelua digitalisaation tarjoamien mahdollisuuksien avulla. Avustuksia myönnettiin 25 miljoonaa euroa 17 hankkeelle, joista kahta koordinoidaan Turun yliopistosta.

Syksyllä 2017 järjestetyn haun tuloksena rahoitusta myönnettiin yhteensä 40 miljoonaa euroa 19 kehittämishankkeelle. Hankkeissa tuetaan joustavaa opiskelua ja uusia digitaalisia ratkaisuja esimerkiksi oppimisanalytiikkaa hyödyntäen. Viisi hanketta keskittyy sosiaali- ja terveysalan sekä lääketieteen osaamisen ja opetuksen kehittämiseen.

Muissa alakohtaisissa hankkeissa tuetaan muun muassa luonnontieteiden, muotoilualan, biotalouden, automaatiotekniikan, tietojenkäsittelytieteiden ja kielten opiskelun ja opetuksen ratkaisuja. Lisäksi hankkeissa tuetaan kiertotalous- ja kestävyysosaamista. Hankkeissa kehitetään myös korkeakoulujen työelämäyhteistyötä ja avointa TKI-toimintaa.

Turun yliopisto johtaa bio- ja lääkealan koulutusuudistusta

Toimikaudella 2018–2020 Turun yliopisto koordinoi yhtä valtakunnallista korkeakoulujen kehittämisen kärkihanketta. Joustavia polkuja kohti työelämää – Bio- ja lääkealan koulutusyhteistyön kehittäminen (Jobitti) -hankkeessa kehitetään biolääketieteen koulutusta ja edistetään bioalan opiskelijoiden siirtymistä työelämään yhdistämällä korkeakoulujen opetustarjontaa ja vahvistamalla yritysyhteistyötä.

– Hankkeessa muun muassa digitalisoidaan kursseja, koska teknologia on mahdollistanut alan opiskelun verkossa laboratorioiden rinnalla, mikä lisää valinnanmahdollisuuksia ja joustoa opetussuunnitelmiin. Hankkeessa lisätään myös opiskelijoiden liiketoimintaosaamista, sillä bioalan tutkimus on potentiaalinen uusien keksintöjen tuottaja, lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntapäällikkö Eeva Rainio kertoo.

Rainio on mukana hankkeessa, jonka toteuttamisesta Turun yliopistossa vastaa lääkekehityksen professori Markku Koulu yhdessä biolääketieteen laitoksen yliopisto-opettaja Sanna Soinin sekä yliopistonlehtori Leena Straussin kanssa.

– Jobitti on saanut lentävän lähdön toimikaudelle siinä mielessä, että biolääketieteen koulutusta ja kurssitarjontaa on kehitetty aktiivisesti jo aiemmin. Olemme muun muassa mukana NordBioMedNet-verkostossa, jonka tavoitteena on kehittää biolääketieteen koulutusta jäsenyliopistoissa. Verkostoon kuuluvat Turun, Itä-Suomen, Bergenin ja Etelä-Tanskan yliopistot sekä Karolinska Institutet ja se sai viime vuonna Nordplus- ja Erasmus+-rahoitusta yhteisen koulutuksen kehittämiseen, Strauss kertoo.

Hankkeen osatoteuttajina toimivat Itä-Suomen yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu ja Åbo Akademi. OKM:n hankerahoitus on 1,18 miljoonaa euroa.

Turun yliopisto osatoteuttajana 11 uudessa kehittämishankkeessa

Jobitti-hankkeen koordinoinnin lisäksi Turun yliopisto toimii lukuisissa kehittämishankkeissa osatoteuttajana. Yliopisto on mukana esimerkiksi Itä-Suomen yliopiston koordinoimassa DigiCampus-hankkeessa, jonka tavoitteina on luoda korkeakoulujen yhteinen digitaalinen pilvioppimisympäristö, kehittää pedagogis-digitaalisten tukipalvelujen toimintamallia ja digitaalisten palveluiden laatua, sekä toteuttaa valtakunnallinen sähköisen tenttimisen palveluportfolio.

Hankkeessa Turun yliopiston keskeinen neuvottelija on IT-palveluiden johtaja Yrjö Saarikko ja tulevaisuuden teknologioiden laitoksen Kaapo Seppälä toimii projektipäällikkönä osahankkeessa, jossa laaditaan tekoälytuettu esseepohjainen tenttityyppi Exam-tenttijärjestelmään. DigiCampus on 3,6 miljoonan euron rahoituksellaan suurin uusista kehittämishankkeista.

Tulevaisuuden teknologioiden laitos on kautta linjan hyvin edustettuna hankkeissa ja esimerkiksi laitoksen kehittämää ViLLE-oppimisjärjestelmää hyödynnetään uusissa digitaalisissa avauksissa.

DEFA – Digital Education for All -hankkeessa tietojenkäsittelytieteen ensimmäisen vuoden korkeakouluopinnot avataan kaikille halukkaille ja luodaan uusi väylä korkeakouluopintoihin.

– DEFAssa yhdistyvät joustavuus, pääsykokeettomuus ja työelämärelevanssi tavalla, joka yhdistää avoimen yliopiston käytäntöjä tutkintoon tähtäävän opiskelun kanssa. Tuotamme hankkeessa mukana olevien yliopistojen kesken yhdessä materiaalia verkkoon, missä opiskelu pääsääntöisesti tapahtuu. Näin kiinnostuneet pääsevät tutustumaan tietojenkäsittelytieteeseen vaikka jo lukioaikana. Jokainen yliopisto päättää toki lopullisista opiskelijavalinnoistaan autonomisesti, luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan dekaani Tapio Salakoski kertoo.

Turun yliopisto on kaudella 2018–2020 mukana seuraavissa hankkeissa:

 • Joustavia polkuja kohti työelämää – Bio- ja lääkealan koulutusyhteistyön kehittäminen, Jobitti (Turun yliopisto)
 • Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa - Asiantuntijuus, toimijuus ja työelämätaidot (Jyväskylän yliopisto)
 • DEFA - Digital Education for All (Helsingin yliopisto)
 • Älykkäät oppimisympäristöt ja niiden sisällöntuotanto (Aalto)
 • Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta (Aalto)
 • Palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen koulutuksen monialainen ja työelämälähtöinen kehittäminen (Kajaanin ammattikorkeakoulu)
 • MEDigi - Lääketieteen alojen opetuksen digitoiminen ja harmonisointi (Oulun yliopisto)
 • Monialainen digitaalinen oppiminen kestävyyshaasteissa - joustavat opintopolut työelämään (Helsingin yliopisto)
 • AnalytiikkaÄly: Oppimisanalytiikka opiskelun, ohjauksen ja johtamisen tukena yliopistoissa (Oulun yliopisto)
 • Toinen reitti yliopistoon (Jyväskylän yliopisto)
 • DigiCampus -  Korkeakoulujen yhteinen digitaalinen oppimisympäristö, pedagogiikka ja palvelut (Itä-Suomen yliopisto)
 • Oppimisanalytiikka - avain parempaan oppimiseen AMKeissa (Tampereen ammattikorkeakoulu)

Lisätietoa:

Kaikki rahoitetut hankkeet sekä niiden kuvaukset löytyvät OKM:n laatimasta esityksestä.
 
Heikki Kettunen
Luotu 21.06.2018 | Muokattu 21.06.2018