Turun yliopisto mukana parantamassa perusopetuksen opettajien ja oppilaiden ajattelutaitoja

23.09.2020

Kansainvälisessä ACTS – Assessment Companion for Thinking Skills -hankkeessa kehitetään työvälineitä opettajien ja oppilaiden ajattelun näkyväksi tekemiseen ja ajattelutaitojen kehittymisen arviointiin.

Suomessa ajattelun näkyväksi tekemisen välineiden lähtökohtana ovat mm. oppimaan oppimisen taidot, oman toiminnan arviointi ja oppilaslähtöisyys.

– Tavoitteena on ollut näistä lähtökohdista luoda välineitä, jotka tekevät lasten ja opettajan ajattelua ja toimintaa näkyväksi sekä itselle että muille. Lisäksi välineillä tuetaan oman ajattelun sanallistamista ja kasvatetaan lasten ajattelua koskevaa sanavarastoa, yliopistonlehtori Juli-Anna Aerila Turun yliopistosta selittää.

Konkreettisia välineitä ja täydennyskoulutusta opettajille

Välineitä sovelletaan erilaisilla graafisilla materiaaleilla, joita ovat mm. ajattelun kielentämistä ja ongelmanratkaisua tukevat julisteet, kysymysten esittämistä tukeva avainnauhassa oleva korttipakka ja työskentelytaitolauseet.

– Esimerkiksi työskentelytaitolauseet ovat niitä testanneiden opettajien mukaan auttaneet oppilaita hahmottamaan myös muuta oppimista kuin perinteisten oppisisältöjen hallintaa. Ongelmanratkaisua kuvaava juliste auttaa puolestaan huomaamaan, kuinka ongelmanratkaisuprosessi etenee samantyyppisissä vaiheissa riippumatta siitä, onko kyse kokonaisesta käsityöprosessista, kirjoittamisesta, matemaattisesta ongelmasta tai jostakin käytännön pulmasta, Aerila havainnollistaa.

Ajatteluvälineet on kehitetty niin, että ne soveltuvat käytettäväksi useissa oppiaineissa ja eri-ikäisten oppilaiden kanssa. Materiaalit kannustavat sekä opettajia että oppilaita keskustelemaan ajattelusta ja oppimaan oppimisesta.

Käytännössä testattujen menetelmien opit tuodaan ammattilaisten saataville täydennyskoulutuksilla ja kaikille avoimilla verkkomateriaaleilla. Ajatteluvälineitä esitellään syksyn ajan opettajille, opettajaopiskelijoille sekä muille kasvatusalan toimijoille pääasiassa verkkokoulutuksin.

– Kaikki välineet ohjeineen ja tuntisuunnitelmineen ovat avoimesti saatavilla hankkeen verkkosivuilta. Sivuilta löytyy myös muuta ajattelumateriaalia opettajien käyttöön. Sieltä voi käydä esimerkiksi kuuntelemassa Minna Huotilaisen, Najat Quakrim-Soivion tai Alex Blackin asiantuntijaluentoja, Aerila kertoo.

Kansainvälisen ACTS Assessment Companion for Thinking Skills / (Työvälineitä lasten ajatteluntaitojen tukemiseen) -hankkeen (2017–2020) tavoitteena on kehittää opettajille ja oppilaille työvälineitä ajattelun näkyväksi tekemiseen ja ajattelutaitojen kehittymisen arviointiin erityisesti perusopetuksessa. Hanketta johtaa Lincoln University (Iso-Britannia) ja rahoittaa ERASMUS+-ohjelma. Suomesta hankkeessa ovat mukana Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampus, Rauman normaalikoulu ja Euran Kirkonkylän koulu. Yhteistyökumppaneita ovat myös Let’s Think Iso-Britanniasta ja Thinking Approach Latviasta.

Luotu 23.09.2020 | Muokattu 23.09.2020