Turun yliopistolle 6,8 miljoonaa euroa strategista rahoitusta Profi 6 -haussa

14.01.2021

Suomen Akatemia on tehnyt rahoituspäätökset yliopistojen tutkimuksen profiloitumisen vahvistamiseksi. Turun yliopistoon Profi 6 -rahoitusta myönnettiin 6,8 miljoonaa euroa. Rahoituksella tuetaan yliopiston tieteenalarajat ylittävää strategista tutkimusta.

Järjestyksessään kuudennessa profiloitumisrahoituksen haussa rahoitusmuotoa uudistettiin tiiviissä yhteistyössä yliopistoja kuunnellen ja ottaen huomioon aiempien arviointipaneelien sekä rahoitusmuodon arviointien suositukset.

Turun yliopistolle rahoitusta myönnettiin yhteensä 6,8 miljoonaa euroa kaudelle 2021–2026. Rahoituksen tavoitteena on nopeuttaa yliopiston strategian mukaista profiloitumista sekä tukea tutkimuksen laadun kehittämistä.

– Nyt myönnetyllä rahoituksella voimme edistää ratkaisujen löytämistä ihmiskunnan suuriin haasteisiin. Tämä työ vaatii uusia lähestymistapoja, joiden kehittämisessä voimme hyödyntää yliopiston monipuolista tutkimustoimintaa, vararehtori Kalle-Antti Suominen kertoo.

Profilaatiorahoitusta myönnettiin kolmelle eri tutkimuskokonaisuudelle, jotka vahvistavat yliopiston strategian tutkimuksen ja koulutuksen temaattisia kokonaisuuksia.

Social experiment and interventions hub (INVESThub) linkittyy INVEST-lippulaivahankkeeseen ja on osa yliopiston strategian tutkimuksen ja koulutuksen temaattista kokonaisuutta ”Lapset, nuoret ja oppiminen”. INVESThub vahvistaa lippulaivan ja sen kumppaneiden kokeellisia yhteiskunnallisia pyrkimyksiä ja interventioita sekä tutkimuksen vaikuttavuutta. INVESThubin vastuullisena tutkijana toimii professori Jani Erola.

Early diagnostics, prevention and interventions of non-communicable diseases (LIFE) on osa yliopiston strategista tutkimusteemaa ”Terveys, diagnostiikka ja lääkekehitys”. LIFE toteutetaan verkostona, jonka tavoitteena on edistää kansanterveyttä kohentavia lääketieteellisiä ja teknologisia läpimurtoja. Verkosto myös tukee Turun yliopiston InFLAMES-lippulaivan tutkimusta. LIFE:n vastuulliset tutkijat ovat professori Pekka Hänninen ja professori Markus Juonala.

Biodiversity and systemic transformation (BIODIFORM) tähtää tulevaisuuden kestävien ratkaisujen luomiseen yhdistämällä luonnon monimuotoisuuden tutkimuksen yritys- ja liiketoiminnan tutkimukseen. BIODIFORM on osa yliopiston tutkimuksen temaattista kokonaisuutta ”Luonnon monimuotoisuus ja kestävyys” ja sen vastuullisena tutkijana toimii professori Ilari Sääksjärvi. Biodiversiteettiyksikön lisäksi BIODIFORM-kokonaisuutta toteuttaa Turun yliopiston kauppakorkeakoulu.

Suomen Akatemian myöntämät rahoitukset päätettiin kahdessa erässä 16.12.2020 ja 13.1.2021. Profiloitumisrahoitusta haettiin yhteensä 178 miljoonaa euroa, ja rahoitusta myönnettiin yliopistoille 100 miljoonaa euroa.

Luotu 14.01.2021 | Muokattu 13.01.2023