Turun yliopiston hiilineutraaliustavoite edistyy: SYKin kiinteistöt ovat nyt hiilineutraaleja

20.01.2021

Turun yliopisto on sitoutunut olemaan hiilineutraali vuoden 2025 loppuun mennessä. Kiinteistöt ovat muodostaneet merkittävän osan yliopiston hiilijalanjäljestä. Yliopiston hiilineutraaliustavoite edistyy merkittävästi suurimman vuokranantajan Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n (SYK) kiinteistöjen hiilineutraaliuden myötä.

Hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisen ensimmäinen vaihe on päästöjen laskenta. Kun päästömäärä on tiedossa, suunnitellaan toimenpiteet niiden vähentämiseksi sekä tavat kompensoida jäljelle jäävien päästöjen osuus. 

Turun yliopisto oli ensimmäinen suomalainen yliopisto, joka määritti hiilijalanjälkensä. Yliopiston kokonaishiilijalanjälki vuonna 2018 oli 23 140 tCO2, ja vuoden 2019 hiukan alhaisempi, 21 680 tCO2. 

– Yliopiston hiilijalanjälki muodostuu pääasiassa kolmesta suurin piirtein samansuuruisesta tekijästä: matkustuksesta, kiinteistöistä ja tutkimustoiminnasta. Muiden tekijöiden, kuten esimerkiksi logistiikan ja IT:n osuus jäi pieneksi, kertoo hiilijalanjälkilaskennasta vastaavan työryhmän puheenjohtaja, vararehtori Kalle-Antti Suominen.

Hiilijalanjäljen laskenta toteutetaan vuosittain, ja laskentaa kehitetään yhteistyössä muiden yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa. 

Kiinteistöjen hiilijalanjälki vähenemässä merkittävästi

Yliopiston kiinteistöjen hiilijalanjälki oli vuonna 2019 noin 6830 tCO2. Tästä lähes 80 % oli peräisin SYKin omistamista kiinteistöistä. Yliopistojen kiinteistöjen hiilijalanjälki pienenee jatkossa huomattavasti, sillä SYKin kiinteistöt ovat nyt hiilineutraaleja.

– Olemme nyt ottaneet käyttöön jo vuosia jatkuneen päästöjen määritys- ja vähennystyömme rinnalle yhtiön kaikkien päästöjen laajuisen päästökompensoinnin, ja näin saaneet kiinteistömme hiilineutraaleiksi. Kompensointi ei kuitenkaan aiheuta tyytyväistä pysähtyneisyyden tilaa, vaan työ päästöjen vähentämiseksi jatkuu. Seuraava tavoitteemme on, että toimintamme on hiilineutraalia ilman ulkopuolista kompensointia, kertoo SYKin vastuullisuusasiantuntija ja Turun yliopiston hiilineutraalisuusryhmän jäsen Ari-Pekka Lassila.

Yliopistonmäelle Åbo Akademin luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan sekä Turun yliopiston kemian laitoksen, biodiversiteettiyksikön ja kirjaston käyttöön rakennettavan Aurum-rakennuksen suunnitelmat saivat vastikään nk. BREEAM-ympäristösertifikaatin arvosanalla ”Excellent”. Aurum on suunniteltu energiatehokkaaksi ja siihen tulee niin aurinko-, kuin maaenergiaakin hyödyntävät järjestelmät. 

Rakentamisvaiheen jälkeen kiinteistöjen hiilijalanjälki muodostuu energiasta, ylläpidosta, jätteistä, kylmäaineista ja vedenkulutuksesta. Näistä lämmitysenergia, useimmiten kaukolämpö, on ylivoimaisesti tärkein tekijä. 

Paikallinen kaukolämmön tuottaja Turku Energia on jo vuosien ajan siirtynyt kohti ilmastoystävällisiä lämmöntuotantotapoja.

– Alustavan arvion mukaan kaukolämmön ominaispäästöt olivat viime vuonna noin 71,4 kgCO2/MWh. Tämä on merkittävä edistysaskel vuoteen 2019 verrattuna. Pystymme pienentämään päästökertoimia paitsi vähentämällä kivihiilen osuutta, myös kehittämällä hukkalämmön talteenottoa ja hyödyntämistä, sanoo Turku Energian Lämpö-yksikön johtaja Jari Kuivanen.

Turku Energian työ kohti hiilineutraalia kaukolämmön tuottoa auttaa Turun yliopiston muiden kuin SYKiltä vuokrattujen kiinteistöjen hiilijalanjäljen pienentämisessä. 

Hiilineutraalius osana yliopiston käytännön toimia kestävän kehityksen edistämiseksi

Turun yliopisto on sitoutunut Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifin marraskuussa julkaisemiin kestävän kehityksen tavoitteisiin. Yhteensä 12 teesin muotoon kootuissa tavoitteissa kuvataan yliopistoille yhteiset periaatteet ja toimenpiteet kestävän kehityksen edistämiseksi. Yksi teeseistä käsittelee yliopistojen omia konkreettisia käytännön toimia, kuten esimerkiksi hiilijalanjälkeä.

– Kansallisena tavoitteena on, että suomalaiset yliopistot saavuttavat hiilineutraaliuden vuonna 2030. Me Turun yliopistossa olemme sitoutuneet jo vuoteen 2025, eli olemme tässä suhteessa yksi edelläkävijöistä. SYKin rooli kiinteistötoimijoiden ilmastotyön suunnannäyttäjänä auttaa meitä tavoitteemme saavuttamisessa ja inspiroi meitä myös omien toimenpiteidemme suunnittelussa ja toimeenpanossa, kertoo yliopiston kestävän kehityksen ohjausryhmän puheenjohtaja, vararehtori Mika Hannula.

Hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisen suunnittelutyön lisäksi Turun yliopistossa on meneillään monenlaista kehitystyötä mm. hankintojen ja laboratorioiden kestävän kehityksen edistämisessä. Näillä pyritään edistämään etenkin materiaalien säästöä ja kiertoa, jotka myös sisältyvät Unifin kestävän kehityksen tavoitteisiin. 

Luotu 20.01.2021 | Muokattu 20.01.2021