Turun yliopistoon viisi uutta luonnontieteiden ja tekniikan akatemiatutkijaa

19.05.2023

Suomen Akatemian luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta on valinnut 59 uutta akatemiatutkijaa. Turun yliopistossa nelivuotisen akatemiatutkijan rahoituksen sai viisi tutkijaa.

Suomen Akatemian luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta osoittaa uusien akatemiatutkijoiden rahoitukseen yhteensä noin 35 miljoonaa euroa. Rahoituksen sai hieman yli 15 prosenttia hakijoista.

Akatemiatutkijan rahoitus on tarkoitettu nuorelle, nopeasti urallaan edenneelle ja kansainvälisesti verkostoituneelle tutkijalle, joka tekee tieteellisesti korkeatasoista, vaikuttavaa ja tiedettä uudistavaa tutkimusta. Kyseistä rahoitusta jaettiin nyt ensimmäistä kertaa nuoren tutkijasukupolven rahoitusmuotouudistuksen pohjalta.

Turun yliopistossa akatemiatutkijan rahoituksen saivat:

  • Morosan, Diana, fysiikan ja tähtitieteen laitos: Auringon iskujen ja nopeiden elektronien seuranta auringosta avaruusaluksiin, 602 205 e
  • Vienola, Kari, biolääketieteen laitos: Funktionaaliset ja rakenteelliset biomarkkerit ikärappeuman tutkimiseen optisella koherenssitomografialla, 474 703 e
  • Savela, Risto, PET-keskus: Heterogeenisesti Välitetty Radiosynteesi 3D-printatuissa Mikrovirtausreaktoreissa, 637 113 e
  • Kasvi, Elina, maantiede: Ihmistoiminnan ja ilmastonmuutoksen vaikutukset menaderoivien jokien dynamiikkaan, 669 737 e
  • Veledina, Alexandra, fysiikan ja tähtitieteen laitos: Kertymäkiekkojen vaihtelu kineettisistä mittakaavasta havaittuihin ominaisuuksiin, 599 910 e

Luotu 19.05.2023 | Muokattu 19.05.2023