UNESCO haastaa pohtimaan koulutuksen merkitystä muuttuvassa yhteiskunnassa

25.11.2021

UNESCO haastaa tuoreessa raportissaan kaikki miettimään, miten koulutuksen avulla voimme ratkaista tulevaisuuden suuret ongelmakysymykset. Turun yliopiston Elinikäisen oppimisen ja koulutuksen tutkimuskeskus CELE järjestää torstaina 2.12. kello 14–16 kaikille avoimen zoom-keskustelun, jossa avataan raportin sisältöä asiantuntijapaneelin ja yleisökeskustelun kautta.

Yhdistyneiden kansakuntien YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO julkaisi 10. marraskuuta raportin Reimagining our futures together: a new social contract for Education, joka haastaa pohtimaan tapoja, joilla tieto, koulutus ja oppiminen auttavat meitä vastaamaan aina vain vakavampiin haasteisiin monimutkaisemmaksi, epävarmemmaksi ja haavoittuvaisemmaksi käyvässä maailmassa.

UNESCOn raportissa luotetaan koulutuksen kykyyn ehkäistä laajoja ongelmia, kuten syvenevää sosiaalista eriarvoistumista ja  luonnon ekosysteemien jatkuvaa kuormittumista.

Raportti tunnistaa uusimpien teknologioiden mahdollisuuden parantaa ihmisten hyvinvointia, mutta samalla se tuo esille kehitykseen liittyvät vakavat eettiset huolenaiheet ja hallinnolliset haasteet. Raportti kannustaakin meitä miettimään uudenlaista tulevaisuutta, jossa koulutus on avainasemassa luotaessa tasa-arvoista ja kestävää tulevaisuutta.

Kuinka realistinen UNESCO:n raportti on ja kuinka siinä asetetut rohkeat tavoitteet ovat toteutettavissa? Tätä kysytään CELEn järjestämässä zoom-keskustelussa.

Tapahtuman alkaa kello 14.00 UNESCOssa vanhempana projektipäällikkönä toimivan, Chicagon Loyola yliopiston professorin tehtävästä virkavapaalla olevan tohtori Noah Soben puheenvuorolla raportin sisällöstä.

Soben puheenvuoron jälkeen teemaa kommentoivat Melbournen yliopiston emeritusprofessori Fazal Rizvi, Helsingin yliopiston kasvatuksen ja koulutuksen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon professori Kristiina Brunila sekä Turun yliopiston kasvatustieteiden laitoksella työskentelevä akatemiatutkija Johanna Kallo.

Tapahtuman puheenjohtajana toimii Elinikäisen oppimisen ja koulutuksen tutkimuskeskus CELEn johtaja Piia Seppänen.

Puheenvuorojen jälkeen yleisöllä on mahdollisuus esittää kysymyksiä.

Tapahtumaa seuraavana päivänä CELE juhlistaa 20-vuotista taivaltaan seminaarilla. Tutustu myös tähän tapahtumaan.

 

>> Liity tapahtumaan torstaina 2.12. kello 14.15
>> UNESCOn raportti Reimagining our futures together: A new social contract for education.  

 

Luotu 25.11.2021 | Muokattu 29.11.2021