CELEn 20-vuotisjuhlassa suunnataan kriittinen katse globaalin riskiyhteiskunnan haasteisiin

25.11.2021

Elinikäisen oppimisen ja koulutuksen tutkimuskeskus CELEn 20-vuotisjuhlassa pohditaan globaalin riskiyhteiskunnan haasteita elinikäisen oppimisen näkökulmasta. Professori Fazal Rizvin puheenvuoro on seurattavissa juhlaseminaarin zoomissa perjantaina 3.12. kello 12 alkaen.

CELE on Turun yliopiston tutkimuskeskus, jossa tehdään kansainvälisestä ja poikkitieteellistä koulutustutkimusta kasvatustieteiden laitoksella. Tutkimus CELEssä kohdentuu erityisesti kasvatussosiologian, vertailevan koulutustutkimuksen, koulutuspolitiikan tutkimuksen sekä korkeakoulutuksen, inklusiivisen koulutuksen ja elinikäisen oppimisen alueille.

Vuosi 2021 on ollut 20. CELEn juhlavuosi, joka huipentuu juhlaseminaariin perjantaina 3.12. Tapahtuma järjestetään koronrajoituksia noudattaen kasvatustieteiden tiedekunnan Educarium-rakennuksessa, mutta semiaarin keskeiset osat, kuten vierailevana professorina tiedekunnassa 2019–2020 toimineen Fazal Rizvin luento on seurattavissa verkossa zoom-lähetyksenä.

Fazal Rizvin kasvokuvaRizvin aiheena on Risk Society and Prospects of Lifelong Learning.

– Riskit ovat pysyvä piirre yhteiskunnissa. Kuitenkin niiden luonne, laajuus ja intensiteetti muuttuvat jatkuvasti, samoin kuin tapa, jolla niitä tulkitaan ja neuvotellaan, Rizvi sanoo.

Hänen mukaansa viime vuosina on ilmaantunut uusia globaaleja uhkia liittyen ympäristökriiseihin, teknologisiin muutoksiin ja geopoliittisiin jännitteisiin. Samalla ymmärrys uhista on muuttunut poliittisesti ja kulttuurisesti erittäin kiistanalaiseksi, ja luottamus tietojärjestelmiin on heikentynyt.

– Vastataksemme riskiyhteiskunnan esiin nouseviin haasteisiin meidän on pohdittava uudelleen elinikäisen oppimisen käsitettä sen uusliberaalin kehyksen lisäksi ja puututtava suoraan populistisen politiikan aiheuttamiin uhkiin, Rizvi sanoo puheenvuoronsa saatesanoissa.

Rizvin puheenvuoron jälkeen seminaarissa katsotaan professori Ulpukka Ispohkala-Bouretin professoriluento Koulutuskilvoittelu tasa-arvon haasteena. Puheenvuoroa ei näytetä zoomissa, mutta videon tallenne lisätään CELEn nettisivulle tapahtuman jälkeen.

Juhla huipentuu pian julkaistavien tieteellisten teosten esittelyyn. Esittelyssä ovat teokset:

  •  14.30–15.00 Fazal Rizvi, Bob Lingard and Risto Rinne (eds.) 2022: Reimagining globalization and education policy (Routledge)
  • 15.00–15.30 Martin Thrupp, Piia Seppänen, Jaakko Kauko and Sonja Kosunen (eds.) 2022: Finland’s Famous Education System - Unvarnished insights into Finnish schooling (Springer)
  • 15.30–16.00 Päivi Siivonen, Ulpukka Isopahkala-Bouret, Michael Tomlinson, Maija Korhonen, Nina Haltia and Katri Komulainen (eds.) tba: Rethinking graduate employability in context. Discourse, policy and practice (Palgrave Macmillan)

Tapahtuman avaa ja päätössanat sanoo CELEn johtaja professori Piia Seppänen.

Päivää ennen juhlaseminaaria, torstaina 2.12. CELE järjestää webinaarin yhdessä UNESCOn kanssa sen raporista Can education help us to build peaceful, just, and sustainable futures for all . Tilaisuutta voi myös seurata zoomissa.Lue lisää tapahtumasta alla olevan webinaariuutislinkistä.

>> Seuraa Fazal Rizvin luentoa 3.12. klo 12.15–13.45
>> Seuraa kirjaesittelyä 3.2. klo 14.30–16.00
>> Tutustu CELEEN
>> Lue lisää 2.12. järjestettävästä webinaarista UNESCOn raportista"Can education help us to build peaceful, just, and sustainable futures for all" -webinaarista, tutustu myös raporttiin

 

Sivun pääkuva on vuodelta 2019, kun Fazal Rizvi piti vierailevan professorina luennon Educariumissa.

Luotu 25.11.2021 | Muokattu 03.12.2021