Yliopisto kokosi strategiset kumppaninsa keskustelemaan ilmastotyöstä

06.10.2022

Turun yliopisto järjesti 6.10.2022 sidosyhmätilaisuuden, jossa keskusteltiin yliopiston ja sen strategisten kumppaneiden Bayer Nordicin, Meyer Turun, Turun kaupungin ja Wärtsilä Finlandin ilmastotyöstä, hiilineutraaliustavoitteista ja hiililaskennasta.

Keskustelutilaisuuden tavoitteena oli tarjota mahdollisuus syventää alueellista yhteistyötä ja sen vaikuttavuutta, verkostoitua sekä löytää uusia avauksia yhteiseen toimintaan alueellisen vähähiilisyyden vauhdittamiseksi.

– Strategiset kumppanit ovat meille yliopistossa todella tärkeitä. Yhdessä työskentelemme kestävän kasvun, kilpailukyvyn ja elinvoimaisuuden edistämiseksi tutkimuksen, koulutuksen ja vuorovaikutuksen kautta. Ihmiskunnan ja yhteiskunnan ilkeät ongelmat vaativat monitieteistä ja monialaista osaamista. Kaikki Turun yliopiston kahdeksan tiedekuntaa, viisi erillislaitosta ja kuusi temaattista kokonaisuutta tekevät työtä yhteisen hyvän eteen, totesi Turun yliopiston yhteiskuntasuhdejohtaja Leena Wahlfors tilaisuuden aluksi.

Tilaisuudessa esiteltiin Turun yliopiston hiilijalanjälki vuodelta 2021 sekä kuultiin asiantuntijoiden puheenvuoroja päivän teemaan liittyen. Hiilijalanjäljen esitteli kehittämisasiantuntija Petteri Siika-aho. Professori Toni Laaksonen kertoi yliopiston Luonto2100-rahastosta, jonka tavoitteena on vahvistaa Etelä-Suomen metsien monipuolista ekosysteemipalvelukykyä tästä hetkestä pitkälle tulevaisuuteen luonnon monimuotoisuuden, hiilivaraston ja virkistysarvojen osalta. Professori Paula Salo esitteli Climate Nudge -tutkimushanketta, jossa kehitetään tuuppauskeinoja liikenteen päästöjen vähentämiseksi ja metsien hiilinielujen vahvistamiseksi. Yliopistotutkija Sanna Huttunen esitteli Carbon Garden -hanketta, jonka tavoitteena on metsittämällä lisätä hiilinieluja Namibiaan.

Strategiset kumppanit esittelivät tilaisuudessa omaa ilmastotyötään. Puheenvuoron pitivät ohjelmajohtaja Ilkka Rytkölä (Meyer Turku), Turun tuotantolaitoksen johtaja Tomi Penttilä (Bayer Oy), erityisasiantuntija Miika Meretoja (Turun kaupunki) ja johtaja (viestintä, brändi ja markkinointi) Atte Palomäki (Wärtsilä Finland Oy).

Tilaisuudessa käytiin aktiivista keskustelua muun muassa toimijoiden käytännöistä ja yhteistyöstä, tiedeyhteisön ja yritysten ja organisaatioiden välisestä vuorovaikutuksesta ja tiedonvaihdosta sekä kompensaatioista.

Yhteiskuntasuhdejohtaja Leena Wahlfors, Turun yliopisto
Ohjelmajohtaja Ilkka Rytkölä, Meyer Turku
Turun tuotantolaitoksen johtaja Tomi Penttilä, Bayer Oy
Erityisasiantuntija Miika Meretoja, Turun kaupunki
Johtaja (viestintä, brändi ja markkinointi) Atte Palomäki, Wärtsilä Finland Oy
Professori Jukka Käyhkö veti tilaisuuden keskusteluosion.
Luotu 06.10.2022 | Muokattu 06.10.2022