Yliopisto lisää resursseja lastentarhanopettajakoulutukseen – Raumalle ainutlaatuinen harjoittelupäiväkoti

24.08.2018

Turun yliopisto panostaa vahvasti lastentarhaopettajakoulutukseen. Yliopiston hallitus päätti kokouksessaan 24.8. valtuuttaa yliopiston rehtorin allekirjoittamaan Suomen Yliopistokiinteistöt (SYK) Oy:n kanssa Rauman päiväkotihanketta koskevan esivuokrasopimuksen.

​Rakennuksen suunnittelua on tehnyt Arkkitehtitoimisto Timo Tuomola ky.

​Turun yliopisto ja SYK Oy ovat aloittaneet alkuvuodesta 2018 uuden päiväkodin suunnittelun.  Alustavan aikataulun mukaan rakennustyöt käynnistyisivät loppusyksystä 2018 ja päiväkoti valmistuisi joulukuussa 2019.

Hankkeen kokonaislaajuus on noin n. 1 950 brm² ja vuokra-alueen laajuus n. 1 350 htm². Päiväkodin uudisrakennuksen arvioitu kokonaisinvestointikustannus on n. 4,2 M€.

Yliopisto laatii SYK Oy:n kanssa vuokrasopimuksen, kun hankkeen laajuus ja investointikustannukset ovat tarkentuneet. Yliopisto tulee perustamaan erillisen yhtiön harjoittamaan päiväkotitoimintaa.

Turun yliopiston Rauman yksikön tavoitteena on olla johtava varhaiskasvatuksen kehittäjä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Rauman kampukselle rakennettava harjoittelupäiväkoti tukee tätä tavoitetta.

– Päiväkodista tulee ainutlaatuinen harjoittelupaikka varhaiskasvatuksen opiskelijoille. Vastaavaa harjoittelumallia on toteutettu jo pitkään menestyksekkäästi normaalikouluissa luokan- ja aineenopettajaopiskelijoille. Päiväkoti kehittää samalla varhaiskasvatuksen tutkimusedellytyksiä, Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen sanoo.

Lastentarhanopettajan koulutusta annetaan opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikössä. Koulutuksen sisäänottoa lisättiin tänä vuonna 80:stä 120:een. Vuonna 2019 opiskelijoita otetaan saman verran. Vuosina 2020 ja 2021 uusien opiskelijoiden aloituspaikkamäärää nostetaan edelleen 140:een.

Näiden lisäksi varhaiskasvatuksen koulutusta ja tutkimusta Raumalla tukee lahjoitusvaroin perustettava varhaiskasvatuksen pedagogiikan professuuri. Satakunnan korkeakoulusäätiö keräsi varoja professuuriin alueen yrityksiltä, yhteisöiltä ja kaupungeilta. 

>> Satakunnan korkeakoulusäätiö lahjoittaa Turun yliopistolle varhaiskasvatuksen pedagogiikan professuurin (16.8.2018)

Tuomas Koivula 

Luotu 24.08.2018 | Muokattu 22.10.2019