Yliopistojen yhteistyö tuo lisää opintotarjontaa biodiversiteettiteemoista

23.08.2022

Turun, Helsingin, Itä-Suomen, Oulun ja Jyväskylän yliopistojen sekä Åbo Akademin yhteinen sopimus biodiversiteettiopintojen verkostomaisesta yhteistyöstä on valmistunut, ja opintotarjonta avattu. Biodiversiteettikoulutusverkostossa on nyt tarjolla useita biodiversiteettiosaamista syventäviä kursseja myös Turun yliopiston opiskelijoille.

Kurssit on suunnattu pääsääntöisesti biologian, ympäristötieteiden, maatalous- ja metsätieteiden sekä maantieteen opiskelijoille, mutta mukana on myös aivan kaikille aloille soveltuvia kursseja.

Mukana on niin etäopintoina opiskeltavia kursseja kuin kenttä- ja harjoituskurssejakin. Kurssien opiskelu on opiskelijoille maksutonta, ja kurssit on suunniteltu siten, että ne täydentävät kotiyliopistossa tarjottavia opintoja ja tarjoavat mahdollisuuden osaamisen laajentamiseen sekä verkostoitumiseen toisten yliopistojen opiskelijoiden kanssa. Kullekin kurssille haetaan erikseen opinto-oikeutta ja sitä ennen varmistetaan, että kurssi sopii osaksi suoritettavaa tutkintoa.

Alkavan lukuvuoden tarjonnassa on 15 kurssia, ja verkoston opintotarjontaa päivitetään vuosittain. Syksyllä käynnistyvien kurssien opiskelu alkaa piakkoin ja opinto-oikeutta muun muassa Jyväskylän yliopiston Kääpäkurssille pääsee hakemaan jo nyt. Muita alkavan lukuvuoden kursseja ovat muun muassa erilaiset lajintuntemuksen kurssit aina trooppisista kasviheimoista lintuihin, metsien, metsämaan ja trooppisen ekologian kurssit, kalabiologian menetelmiin ja talviekologiaan perehdyttävät kurssit sekä yleistä ekologista ja luonnonsuojelullista osaamista lisäävät kurssit.

Toivottavasti opiskelijat lähtevät innolla monipuolistamaan osaamistaan kursseille, joita ei omassa yliopistossa järjestetä, toivoo hankkeen koordinaatioryhmä.

Verkoston kautta tarjolla olevat kurssit alkavalle lukuvuodelle:

Turun yliopiston järjestämät kurssit

EKOL2217 Tropical ecology

EKOL4311 Trooppiset kasviheimot

Oulun yliopiston järjestämät kurssit

755313A Lintujen maastolajintuntemus

Helsingin yliopiston järjestämät kurssit

EEB-301 Fundamentals of conservation

FAF-101 Biodiversity.now A

IPS-153 Flora of subarctic Europe

IPS-177 Flora of southern Europe

Jyväskylän yliopiston järjestämät kurssit

BENY3030 Luonto uhan alla 1 - Lajien ja luontotyyppien uhanalaisuus

BENY3031 Luonto uhan alla 2

BENY2021 Planetary wellbeing / Planetaarinen hyvinvointi

ECOS1097 Syventävä lajintuntemus: käävät

BENS5109 Boreal winter ecology

Itä-Suomen yliopiston järjestämät kurssit

LY00CK72 Biodiversity.now A

3123243 Exercises in fish and fisheries biology

3513184 Metsien ekologiset rakenteet  

LM00CN29 Metsämaan ekologia

 

Luotu 23.08.2022 | Muokattu 23.08.2022