Filovirusten VP24-proteiini heikentää luontaista immuniteettivastetta (Väitös: LL Felix He, 10.6.2022, virusoppi)

LL Felix He osoitti väitöstutkimuksessaan filovirusten heikentävän luontaista immuniteettivastetta vähentämällä RIG-I:n kaltaisten reseptorien aktivoitumista, mikä johtaa heikentyneeseen interferonivasteeseen, ja filovirusten VP24-proteiinit vaikuttivat tyypin I ja III interferoni-geeniekspressioon.

Filovirukset ovat negatiivijuosteisia RNA-viruksia, joiden viruspartikkelit ovat rakenteeltaan filamenttisia. Aiempi tutkimus on keskittynyt pääasiassa ebolaviruksiin ja marburgviruksiin, sillä nämä viruslajit ovat aiheuttaneet ajoittain laajojakin epidemioita paikallisesti ja ne ovat olleet hyvin tappavia taudinaiheuttajia.

– Luontainen immuniteettivaste ja interferonivaste ovat keskeisessä roolissa virusinfektion torjunnassa. Filovirusten vaarallisuus pohjautuukin näiden reaktioiden vaimentamiseen, kertoo Turun yliopistossa väittelevä Felix He.

RIG-I:n kaltaisten reseptorien aktivoituminen on aiempien tutkimuksien mukaan tärkeässä roolissa lähes kaikissa virusinfektioissa. Taudinaiheuttajia tunnistavia reseptoreita on olemassa monia muitakin ja nämä reseptorit sijaitsevat eri osissa soluelimiä ja solun rakennetta. RIG-I:n kaltaiset reseptorit ovat solulimassa ja tunnistavat etenkin viruksen perimäainesta, kuten RNA:ta.

– Kun luontainen immuniteetti aktivoituu, tuottaa se muun muassa sytokiineja, kuten interferoneja. RIG-I- ja MDA5-reseptorit ovat keskeisessä asemassa näiden interferonien tuotannossa. Viruksilla on tehokkaita menetelmiä puolustautua luontaista immuniteettia vastaan, He sanoo.

Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää lääkekehityksessä

Filoviruksia on tähän mennessä tunnistettu 12 viruslajia, joista kuuden on todettu aiheuttavan ihmisissä virustaudin. Felix Hen väitöskirjassa tutkittiin yhdeksää eri filovirusten VP24-proteiinia ja todettiin, että seitsemän niistä estää interferoni-geeniekspressiota.

Hen väitöstutkimuksessaan havaitsemat uudet ilmiöt tuovat filovirusten elämänkaareen ja molekyylibiologiaan uutta tutkimustietoa.

– Nämä mekanismit tarjoavat paremman mahdollisuuden tulevaisuuden lääkekehityksen kannalta, sillä VP24 on mahdollinen kohde tulevaisuuden lääkeinnovaatioissa, He päättää.

***

LL Felix He esittää väitöskirjansa ”Interaction of filovirus proteins with RIG-I signaling pathways” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 10.6.2022 klo 12.00 (Turun yliopisto, Medisiina D, Säätiö-sali, Kiinamyllynkatu 10, Turku).

Vastaväittäjänä toimii tutkimusjohtaja, dosentti Markku Varjosalo (Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Ilkka Julkunen (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on virusoppi.

Turun yliopisto seuraa aktiivisesti koronavirustilannetta ja viranomaisten ohjeita. Yliopisto päivittää ohjeitaan tilanteen mukaan. Ohjeet ja linkit löytyvät osoitteesta: utu.fi/koronavirus

Väittelijän yhteystiedot: febehe@utu.fi

Luotu 07.06.2022 | Muokattu 07.06.2022