Osaamisen kehittäminen lisää globaalia tasa-arvoa lasten kivun hoidossa (Väitös: MSc Abigail Kusi Amponsah, 30.10.2020, hoitotiede)

MSc Abigail Kusi Amponsah kartoitti Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassaan ghanalaisten sairaanhoitajien osaamista ja hoitokulttuuria lasten kivun hoidossa. Tämän tiedon pohjalta Amponsah kehitti lasten kivun hoidon koulutusohjelman sairaanhoitajille terveydenhuollon toimintaympäristöön, jossa resurssit ovat rajalliset.

Lapset kokevat usein kipua sairaalassa. Kipua aiheuttavat sairaudet, vammat sekä lääketieteelliset ja hoitotyön toimenpiteet. Puutteellisesti arvioidulla ja hoidetulla kivulla on haitallisia vaikutuksia lasten fyysiseen, henkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Tämä puolestaan heikentää heidän elämänlaatuaan, minkä vaikutukset voivat näkyä vielä aikuisuudessakin. Hoitamaton kipu myös lisää uusintakäyntejä sairaalaan ja aiheuttaa lisäkustannuksia niin perheille, terveydenhuollolle kuin koko yhteiskunnalle. 

Kaikista terveydenhuollon ammattilaisista sairaanhoitajat viettävät eniten aikaa lasten ja perheiden kanssa sairaalassa. Tästä johtuen heillä onkin erinomaiset mahdollisuudet parantaa lasten kivun hoitoa.

– Sairaanhoitajilla on puutteelliset tiedot, taidot ja käytännöt, mutta myös negatiiviset asenteet liittyen lasten kivun hoitoon. Onkin tärkeää tarjota hoitajille aiheesta lisää koulutusta, erityisesti alhaisen tulotason maissa, jossa tilanne on erityisen heikko, Abigail Kusi Amponsah sanoo.

Sairaanhoitajien osaamista voi kehittää systemaattisella koulutuksella

Aikaisempi tutkimusnäyttö osoitti, että hyviä oppimistuloksia saavutetaan vastavuoroisella, moniammatillisella ja integroivalla koulutuksella, joka huomioi sairaanhoitajien tarpeet. Tältä pohjalta Kusi Amponsah kehitti Pediatric Pain Educational Program (PPEP) -koulutusohjelman, joka on räätälöity ghanalaisten sairaanhoitajien lasten kivun hoitoon liittyvien vahvuuksien, puutteiden ja toiveiden mukaiseksi.

Hoitokulttuurin havainnointi puolestaan toi näkyväksi valta- ja resurssitekijöitä, jotka vaikuttivat lasten kivun hoidon toteutumiseen ghanalaisissa sairaaloissa. 

– Jotta pystymme muuttamaan “olemme aina tehneet asiat täällä tavalla” -kulttuuria, koulutusohjelman tulee huomioida kulttuuriset tekijät, jota estävät tai edistävät lasten kivun hoitoa parantavien käytäntöjen juurruttamista, Kusi Amponsah painottaa. 

Sairaanhoitajille suunnatun koulutusohjelman tulee keskittyä eri ikäisten lasten luotettavaan kivun arviointiin ja hoitoon. Lapsia ja perheitä tulee ohjata aktiiviseen rooliin kivun hoidossa. Sairaaloiden taas tulee tarjota riittävät resurssit, kuten lapseen ikään sopivat kivunarviointimittarit, riittävät lääkkeelliset ja ei-lääkkeelliset kivunlievitysvaihtoehdot, hoitoa tukevat kirjaamiskäytännöt sekä lapsille sopiva hoitoympäristö. Onnistunut kivun hoito syntyy osapuolien yhteistyönä.

Räätälöityjen koulutusohjelmien kehittäminen vähentää globaalia eriarvoisuutta lasten kivun hoidossa

PPEP-koulutusohjelma on kehitetty tukemaan hoitajia ja muita terveydenhuollon ammattilaisia tehokkaan kivun hoidon toteuttamiseen globaalisti, mutta erityisesti terveydenhuollon toimintaympäristöissä, joissa resurssit ovat rajalliset.

– Toiveissa on, että koulutusohjelman käyttöönotto parantaa sairaalassa olevien lasten kivun hoitoa ja terveyttä, Kusi Amponsah toivoo. 

On erittäin tärkeää pyrkiä vähentämään globaalia eriarvoisuutta lasten kivun hoidossa. Korkean tulotason maissa on selkeästi enemmän henkilöstö- ja materiaaliresursseja lasten sairaalahoitoon kuin alhaisen tulotason maissa. 

– Puutteellinen lasten kivun hoito on globaali terveysongelma. Enemmän työtä on tehtävä erityisesti alhaisen tulotason maissa eriarvoisuuden vähentämiseksi, Kusi Amponsah tiivistää.

***
MSc Abigail Kusi Amponsah esittää väitöskirjansa ”Development of a pediatric pain educational program for nurses in a resource-limited setting” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 30.10.2020 klo 12.00. Yleisö voi seurata väitöstä etäyhteyden avulla. 

Vastaväittäjänä toimii apulaisprofessori Sigridur Zoëga (University of Iceland, Islanti) ja kustoksena apulaisprofessori Anna Axelin (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on hoitotiede.

Turun yliopisto seuraa aktiivisesti koronavirustilannetta ja viranomaisten ohjeita. Yliopisto päivittää ohjeitaan tilanteen mukaan. Ohjeet ja linkit löytyvät osoitteesta: utu.fi/koronavirus

Väittelijän yhteystiedot: +358(0)469660983, +233(0)550593491, abkuam@utu.fi

Väittelijän kuva

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä. 

Luotu 27.10.2020 | Muokattu 27.10.2020