Tulehduksen PET-kuvantamiseen käytettävä radiolääkeaine voidaan valmistaa automaattisella menetelmällä (Väitös: FM Meeri Käkelä, 29.2.2020, kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede)

Hyvien tuotantotapojen (GMP) mukaan valmistettua positroniemissiotomografiassa (PET) käytettävää, elimistön tulehduksen paljastavaa radiolääkeainetta voidaan valmistaa tehokkaasti ja nopeasti käyttämällä täysin automaattista menetelmää. Tämä käy ilmi FM Meeri Käkelän Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessa. 

Tulehduksella on merkittävä rooli monissa sairauksissa, kuten valtimonkovettumataudissa ja diabeteksessa. PET-kuvantamisen avulla voidaan tutkia tulehdusprosessia ja löytää hoitokeinoja tulehdukseen. Meeri Käkelä kehitti osana väitöstutkimustaan automaattisen menetelmän, jolla voidaan valmistaa PET-kuvantamisessa käytettävää GMP-laatuista 68Ga-radioleimattua DOTA-Siglec-9-peptidiä ihmiskäyttöön. 

Väitöstutkimuksen tarkoituksena oli valmistaa kyseistä radiolääkeainetta, jotta sen soveltuvuutta tulehduksen PET-kuvantamiseen voidaan tutkia ihmisillä. Lisäksi Käkelä tutki radiolääkeaineen stabiilisuutta viiden eri eläinlajin, mukaan lukien ihmisen, plasmassa. 

– Tarkoituksena oli selvittää, onko radiolääkeaineen käyttäytymisessä koeputkiolosuhteissa eroja lajien välillä. Tutkimuksessa selvisi, että radiolääkeaineen stabiilisuus plasmassa riippuu lajista, Käkelä kertoo. 

MikroRNA-21-rakenteen estäminen uusi mahdollinen hoitokohde

MikroRNA-21 on muutaman kymmenen nukleotidin pituinen yksijuosteinen RNA-molekyyli. Sitä ylierittyy monissa sairauksissa, kuten osteoporoosissa. MikroRNA-21-rakenteen estäminen sen vastinparilla, anti-mikroRNA-21:lla, on näiden sairauksien mahdollinen hoitokeino. 

Väitöskirjatyössään Käkelä tutki anti-mikroRNA-21:n luuhun hakeutumista oligoribonukleotidilla, johon oli liitetty bisfosfonaatti. Tätä luuhakuisuutta voidaan hyödyntää, kun kehitetään esimerkiksi osteoporoosin lääketieteellisiä hoitomuotoja. 

– PET-kuvantamisen avulla selvisi, että oligoribonukleotidi, johon oli liitetty bisfosfonaattirakenne, kerääntyy luustoon. Tätä havaintoa voidaan hyödyntää tulevaisuudessa kehitettäessä lääketieteellisiä hoitoja sairauksiin, joihin mikroRNA-21-rakenne liittyy, Käkelä kertoo. 

***

FM Meeri Käkelä esittää väitöskirjansa Gallium-68 radiolabeling of biomolecules for positron emission tomography with special reference to imaging of inflammation and bone julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa lauantaina 29.2.2020 klo 12.00 (Turun yliopisto, Medisiina D, Lauren-sali 2, Kiinamyllynkatu 10, Turku).

Vastaväittäjänä toimii apulaisprofessori Danielle Vugts (Amsterdamin yliopisto, Hollanti) ja kustoksena professori Anne Roivainen (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede.

Väittelijän yhteystiedot: mmkake@utu.fi 
  
Väittelijän kuva

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä UTUPubissa.

Luotu 19.02.2020 | Muokattu 19.02.2020