Väittelijä kehitti kuvantamismenetelmiä, joita voi hyödyntää MS-taudin lääketutkimuksissa (Väitös: FM Jouni Tuisku, 11.6.2021, neurologia)

FM Jouni Tuisku kehitti Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessaan kuvantamismenetelmiä MS-taudista johtuvien valkean aineen molekulaaristen ja rakenteellisten muutosten selvittämiseksi. Tutkimuksessa osoitettiin ensimmäistä kertaa PET- ja diffuusiotensorikuvantamisen avulla, että hermosolujen tulehdusreaktio on yhteydessä aivojen rakenteelliseen vaurioon MS-potilaiden aivojen terveeltä vaikuttavassa valkeassa aineessa. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää tulevissa MS-tautiin liittyvissä lääketutkimuksissa, joissa lääkkeiden vaikutusta voidaan havainnoida kuvantamisen avulla.

Multippeliskleroosi eli MS-tauti on keskushermoston autoimmuunisairaus, jossa immuunijärjestelmä hyökkää hermosoluja suojaavaa myeliiniä vastaan ja aiheuttaa neuroinflammaatiota eli tulehdusreaktiota sekä hermosolujen rappeutumista. 

– MS-tautia sairastaa Suomessa tällä hetkellä noin 12 000 henkilöä. Yleisimmin 20–40-vuotiailla puhkeava tauti alkaa yleensä aaltomaisesti, jolloin neurologiset oireet ja palautumisjaksot vuorottelevat. Myöhemmin taudin kulku voi kehittyä eteneväksi, jolloin oireet pahenevat, vaikka varsinaisia pahenemisjaksoja ei ilmaantuisikaan, Tuisku taustoittaa.

Aaltomaiseen MS-tautiin on tällä hetkellä tehokkaita lääkkeitä, mutta taudin etenevään muotoon ei vielä ole kehitetty parantavaa lääkehoitoa.

Kuvantamisen avulla saadaan lisätietoa MS-taudista 

Osana tutkimustaan Tuisku kehitti positroniemissiotomografian eli PET-kuvantamisen herkkyyttä havaita MS-taudista johtuvia molekulaarisia muutoksia aivoissa. 

Hermosolujen tulehdusreaktiossa aktivoituvat keskushermoston mikrogliasolut, joiden esiintymistiheyttä voidaan kuvata PET-kuvantamisen avulla tarkastelemalla PET-merkkiaineen sitoutumista. MS-taudissa tulehdusreaktio aiheuttaa aivojen rakenteellista vauriota valkean aineen hermoradastoissa, joiden tarkkailu taas on mahdollista magneettikuvausta hyödyntävällä diffuusiotensorikuvantamisella.

Tutkimuksessaan Tuisku arvioi PET- ja diffuusiotensorikuvantamisen vastaavuutta ja vertasi kuvantamistuloksia MS-taudin kliinisten oireiden vaikeusasteeseen. 

– Tulosten perusteella kohonnut PET-merkkiaineen sitoutuminen MS-potilaiden terveessä valkeassa aineessa oli yhteydessä diffuusiotensorikuvantamisella todettuihin valkean aineen radaston mikrovaurioihin. Kuvantamismenetelmien tulokset vastasivat toisiaan hyvin ja kummankin menetelmän tulokset olivat yhteydessä MS-taudin kliinisiin oireisiin, Tuisku kertoo. 

Tulokset osoittavat, että PET- ja diffuusiotensorikuvantaminen ovat toisiaan täydentäviä menetelmiä MS-taudin kuvantamisessa. Tulosten perusteella kumpaakin tutkimusmenetelmää voidaan hyödyntää tulevissa lääketutkimuksissa ja -kehityksessä.

Fysiologiset tekijät voivat vaikuttaa neuroinflammaation kuvantamistuloksiin

Tuisku selvitti väitöksessään myös fysiologisten tekijöiden, kuten iän, painoindeksin ja sukupuolen yhteyttä neuroinflammaation PET-kuvantamistuloksiin laajassa monikeskustutkimuksessa. 

– Tulosten perusteella ikääntyminen oli yhteydessä korkeampaan PET-merkkiaineen sitoutumiseen vain miehillä. Lisäksi PET-merkkiaineen sitoutuminen liittyi normaaliin ikääntymiseen, mutta se korostui tulehdusreaktion yhteydessä, Tuisku sanoo. 

Korkeampi merkkiaineen sitoutuminen oli yhteydessä myös matalampaan painoindeksiin ja naisilla PET-merkkiaineen sitoutuminen oli korkeampaa miehiin verrattuna. 

Tulokset auttavat suunnittelemaan tutkimusasetelmia tulevissa neuroinflammaatiotutkimuksissa. 

***

FM Jouni Tuisku esittää väitöskirjansa ”IMAGING OF NEUROINFLAMMATION IN MULTIPLE SCLEROSIS BRAIN: A positron emission tomography and diffusion tensor imaging study” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 11.6.2021 klo 12.00. 

Väitöstilaisuutta voi seurata etänä. 

Vastaväittäjänä toimii professori Federico Turkheimer (Institute of Psychiatry, King’s College, Iso-Britannia) ja kustoksena professori Laura Airas (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on neurologia.

Turun yliopisto seuraa aktiivisesti koronavirustilannetta ja viranomaisten ohjeita. Yliopisto päivittää ohjeitaan tilanteen mukaan. Ohjeet ja linkit löytyvät osoitteesta: utu.fi/koronavirus

Väittelijän yhteystiedot: joupes@utu.fi, p 0443423890

Luotu 07.06.2021 | Muokattu 07.06.2021