Väittelijä löysi suolistosyövän käyttäytymistä ennustavia uusia kudosmerkkiaineita (Väitös: MD Khadija Slik, 21.2.2020, patologia)

Suolistosyöpä on yksi Suomen yleisimmistä pahanlaatuisista kasvaimista. Etenkin paikallisessa, suolen seinämän läpi levinneessä syövässä taudinkulkua on vaikea ennustaa, vaikka joitain korkean uusiutumisriskin tekijöitä jo tunnetaan. Turun yliopistossa väittelevä Khadija Slik löysi tutkimuksessaan uusia kudosmerkkiaineita, jotka voisivat ennustaa paikallisen suolistosyövän uusiutumisriskiä. 

Jo tunnettuja paikallisen suolistosyövän korkean uusiutumisriskin ennusmerkkejä ovat esimerkiksi kasvaimen aiheuttama suolen tukkeutuminen tai puhkeaminen, kasvaimen huono erilaistumisaste sekä syövän leviäminen suonirakenteisiin. 

– Ennusteen arvioinnissa voidaan käyttää apuna ns. mikrosatelliitti-instabiliteetti-analyysiä. Tarvitsemme kuitenkin uusia menetelmiä taudin uusiutumisriskin arviointiin, jotta leikkauksen jälkeiset liitännäishoidot osattaisiin kohdistaa tarkemmin juuri korkean uusiutumisriskin potilaisiin, Slik selittää.

Proteiinien värjäys voi tulevaisuudessa paljastaa uusiutumisriskin

Slikin väitöstutkimuksen päätulokset osoittivat, että paikallisessa suolistosyövässä immunohistokemian keinoin värjätyssä syöpäkudoksessa ezrin-proteiinin korkea ilmeneminen ja CDX2-proteiinin matala ilmeneminen ovat huonon ennusteen tekijöitä. Tämä havainto koski kuitenkin vain niitä potilaita, joiden syöpäkudos oli ns. mikrosatelliittien suhteen stabiili. 

Tiedetään, että niin sanottu syövän silmuilu on yhteydessä suolistosyöpäpotilaiden huonoon ennusteeseen. Slikin tutkimus osoitti, että integrin 4 beta -proteiinin ilmeneminen syöpäsilmuissa on yhteydessä syövän huonoon ennusteeseen paikallisessa suolistosyövässä. 

– Ezrin-, CDX2- ja integrin 4 beta -proteiinin värjäytyminen syöpäkudoksessa immunohistokemiallisin menetelmin voi tulevaisuudessa toimia apukeinona aiempien jo tunnettujen riskitekijöiden lisäksi paikallisessa suolistosyövässä. Tämä kuitenkin vaatii vielä uusia lisätutkimuksia suuremmilla aineistoilla, Slik huomauttaa. 

Slikin väitöskirjan tutkimusaineistona oli 232 Turun yliopistollisessa keskussairaalassa vuosina 2005–2012 hoidetun paikallista suolistosyöpää sairastaneen potilaan kudosnäytteet. Näiden potilaiden parafiiniin valetusta syöpäkudoksesta valmistettiin niin sanotut monikudosblokit eli kudosmikrosiru. Potilaista oli kerätty myös tutkimuksen edellyttämät kattavat kliinispatologiset tiedot. 

***

MD Khadija Slik esittää väitöskirjansa Biomarkers in stage II Colorectal Cancer julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 21.2.2020 klo 12.00 (Turun yliopisto, Medisiina D, Säätiö-sali, Kiinamyllynkatu 10, Turku).

Vastaväittäjänä toimii professori Timo Paavonen (Tampereen yliopisto) ja kustoksena professori Ilmo Leivo (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on patologia.

Väittelijän yhteystiedot: 00218914019171, khadija.m.slik@utu.fi

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä UTUPubissa.

Luotu 12.02.2020 | Muokattu 12.02.2020