Verenpainetaudin ja suolistobakteerien välillä on yhteys (Väitös: LL, FM Joonatan Palmu, 10.6.2022, sisätautioppi)

Joonatan Palmun Turun yliopistoon tekemä väitöstutkimus tukee käsitystä siitä, että verenpaineen ja suolistobakteerien välillä on yhteys. Tutkimuksen perusteella ei voi kuitenkaan vielä sanoa, mikä yhteyden kansanterveydellinen merkitys tulee olemaan.

Kohonnut verenpaine on merkittävin maailmanlaajuisesti terveitä elinvuosia vähentävä tekijä. Tunnemme lukuisia verenpainetaudin riskitekijöitä, joista osaan on mahdollista vaikuttaa elintavoilla ja joista osa on synnynnäisiä. Tästä huolimatta ymmärryksemme verenpainetaudin synnystä on vielä puutteellinen.

– Puutteellinen ymmärrys verenpainetaudin synnystä ja kehityksestä luo haasteita myös lääkekehitykselle. Viimeisen vuosikymmenen aikana lääketeollisuus on keskittynyt vanhojen lääkeaineiden yhdistelmätablettien kehittämiseen varsinaisten uusien lääkeaineiden etsimisen sijaan, Palmu sanoo.

Nykyään verenpainetaudin tautiopillista perustaa on mahdollista tutkia laajoissakin epidemiologisissa aineistoissa kustannustehokkaasti laajalla joukolla uusia biomolekyylien tutkimusmenetelmiä, joita kutsutaan yhteisnimellä ’omiikat’.

– Väitöskirjani keskeisenä tutkimuskysymyksenä oli selvittää, tarjoavatko nämä biomolekyylien tutkimusmenetelmät uutta tietoa kohonneesta verenpaineesta suurissa suomalaisissa väestöaineistoissa. Väitöskirjassani tutkin suolistobakteerien ja verenkierron aineenvaihduntatuotteiden yhteyttä verenpainetautiin, Palmu kertoo.

Palmun väitöstutkimuksen tulokset tukevat yhdessä aikaisemman tutkimustiedon kanssa käsitystä, että verenpaineen ja suolistobakteerien välillä on yhteys. Aikaisempi suolistomikrobitutkimus ja tautiopillinen ymmärryksemme suolistomikrobien roolista verenpainetaudin synnyssä on perustunut pääasiassa eläinkokeisiin, joiden tulokset eivät aina ole laajennettavissa ihmisiin. Tutkimusryhmä onnistui ensimmäisten joukossa raportoimaan merkittäviä yhteyksiä suolistomikrobien yhteydestä verenpainetautiin myös suurissa ihmispopulaatiossa.

– Erityisesti ravinnon suolamäärä vaikuttaa isäntälajin lisäksi myös suolistobakteerien elinolosuhteisiin ja toisaalta osa suolistobakteerien aineenvaihduntatuotteista päätyy isäntälajin verenkiertoon vaikuttaen isäntälajin soluprosesseihin. Emme kuitenkaan vielä kykene arvioimaan, onko suolistobakteerien ja verenpaineen välisellä yhteydellä kansanterveydellistä merkitystä, ja mikä on näiden ihmistutkimuksissa havaittujen yhteyksien syy-seuraussuhde, Palmu toteaa.

Palmu tutki väitöskirjassaan myös verenkierrossa kulkevien pienten rasvaliukoisten tulehdusvälittäjäaineiden, eikosanoidien, yhteyttä verenpainetautiin. Palmun väitöstutkimus tukee eikosanoidien vahvaa yhteyttä verenpainetautiin. Eikosanoidit ovat mielenkiintoisia, sillä ne saattavat ohjata kroonista matala-asteista tulehdustilaa, eivätkä siten ole vain sen olemassaolosta kertova mittari.

– Tutkimme myös laajahkon verenkierron aineenvaihduntatuotteiden paneelin merkitystä verenpainetaudin kehittymiselle sekä perinteisiä tilastollisia menetelmiä että koneoppimismalleja käyttäen. Tulostemme perusteella seerumin rasva- ja sokeriaineenvaihdunnan häiriöt, erityisesti korkea LDL- ja VLDL-kolesteroli, kytkeytyvät verenpainetaudin ilmaantuvuuteen, Palmu kertoo.

Palmun väitöskirja tuotti uutta tieteellistä tietoa suolistobakteerien ja verenkierron aineenvaihduntatuotteiden yhteydestä verenpainetautiin.

– Metabolomiikka ja metagenomiikka tarjoavat joukon tehokkaita uusia menetelmiä epidemiologisissa aineistoissa. Koneoppimismallit voivat etenkin perinteisten menetelmien rinnalla tarjota uutta tietoa vanhoistakin aineistoista ja Mendeelistä satunnaista käyttämällä voidaan näiden yhteyksien kausaalista luonnetta tutkia epidemiologisessa asetelmassa, Palmu summaa.

***

LL, FM Joonatan Palmu esittää väitöskirjansa ”Metabolomics and metagenomics in hypertension” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 10.6.2022 klo 12.00 (SH-auditorio, TYKS rak 11A).

> Väitöstä voi seurata myös etänä (Meeting ID: 644 1517 0382)

Vastaväittäjänä toimii professori Johan Sundström (Uppsalan yliopisto) ja kustoksena professori Teemu Niiranen (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on sisätautioppi.

Turun yliopisto seuraa aktiivisesti koronavirustilannetta ja viranomaisten ohjeita. Yliopisto päivittää ohjeitaan tilanteen mukaan. Ohjeet ja linkit löytyvät osoitteesta: utu.fi/koronavirus

Väittelijän yhteystiedot: jjmpal@utu.fi

Luotu 31.05.2022 | Muokattu 31.05.2022