Yrittäjämäinen oppiminen yliopistossa tapahtuu opettajan ja opiskelijoiden välisessä yhteistyössä (Väitös: YTM Sanna Ilonen, 24.4.2020, yrittäjyys)

YTM Sanna Ilonen selvitti väitöstutkimuksessaan, miten yrittäjämäinen oppiminen voi toteutua osana korkeakoulutuksen yrittäjyyskasvatusta. Tutkimuksen mukaan yrittäjämäinen oppiminen korkeakoulutuksessa on prosessi, jossa opitaan teoreettista tietoa yrittäjyydestä, kokeillaan yrittäjyyttä käytännössä sekä reflektoidaan opittua siten, että oppijan oma tietoisuus yrittäjyydestä kasvaa ja hän sitoutuu yrittäjämäiseen toimintatapaan.

Sanna Ilonen keräsi tutkimuksensa aineiston kahdessa monitieteisessä yliopistossa yrittäjyyskasvatuksen alalla. Ilosen tarkastelemat opintojaksot keskittyivät yrityksen perustamiseen ja olemassa olevien organisaatioiden yrittäjämäiseen toimintaan.

Väitöskirjatutkimuksen mukaan yrittäjämäinen oppiminen mahdollistuu yrittäjämäisten oppimisympäristöjen kautta. Tutkimus osoitti, että oppimisympäristöt rakentuvat opettajan ja opiskelijoiden välisessä yhteistyössä. 

– Opiskelijoiden tehtävänä on antaa opettajalle aktiivisesti palautetta siitä, millaiset sisällöt ja tehtävät tukevat parhaiten heidän oppimistaan. Opettajien pitää pystyä tulkitsemaan opiskelijoiden oppimistarpeita silloinkin, kun opiskelijat eivät osaa sanallistaa niitä. Nämä oppimistarpeet voivat liittyä muun muassa opiskelijoiden yritysideaan tai tiimin toimintaan, Ilonen kertoo.

Ilosen mukaan opettajan ja opiskelijan väliseen yhteistyöhön oman haasteensa luo se, että opiskelijat usein etenevät itseohjautuvasti. Opettaja ei siis seuraa opiskelijoiden jokaista askelta, mikä voikin aiheuttaa epävarmuutta sekä opettajalle että opiskelijoille. 

– Opiskelijoille pitää antaa mahdollisuus tehdä erheitä ja epäonnistua, sillä sitä kautta oppiminen mahdollistuu. Ihan niin kuin yritystoiminnassakin, Ilonen toteaa.

Yrittäjämäinen oppiminen luo yrittäjämäisiä toimijoita

Ilonen kertoo, että yrittäjyyden opintojaksoilla on tyypillistä, että opiskelijat joutuvat astumaan oman mukavuusalueensa ulkopuolelle. Väitöskirjatutkimuksen mukaan yrittäjämäinen oppimissisältö koostuu kolmesta osa-alueesta: yrittäjyyden teoreettisen tiedon oppimisesta, yrittäjyyden kokeilemisesta käytännössä ja opitun reflektoinnista siten, että opiskelijoiden oma tietoisuus ja ymmärrys yrittäjyydestä kasvaa. Opiskelijalle tämä tarkoittaa varsin monipuolisia oppimissisältöjä: muun muassa lukemista, tiedon hankkimista, soveltamista, tekemistä ja reflektointia.  

Yhtenä esimerkkinä yrittäjämäisestä oppimisesta Ilonen nostaa esille yrittäjyyskokeilut. 

– Ne voivat tarkoittaa esimerkiksi miniyrityksen perustamista ja pyörittämistä tiimeissä tai tempausten järjestämistä yrittäjämäisen toiminnan edistämiseksi. Turun alueen korkeakouluissa tällainen yrittäjyyskokeilu onnistuu esimerkiksi suositulla Startup!-kurssilla, Ilonen kertoo.

Ilonen toteaa tutkimuksensa perusteella, että yrittäjien oppimisen kaltaista yrittäjämäistä oppimista voi tapahtua yrittäjyyskasvatuksessa. Sitoutuminen yrittäjämäiseen toimintatapaan on Ilosen tutkimuksen mukaan keskeinen oppimistulos. 

– Opiskelija ottaa tällöin yrittäjämäisen toiminnan osaksi itseään haluten hyödyntää sitä työelämässä: he oppivat työskentelemään itseohjautuvasti, pyrkivät aktiivisesti etsimään vaihtoehtoisia, parempia tapoja tehdä ja toimia sekä pyrkivät luomaan ja tarttumaan uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin. 

– Sitoutuminen yrittäjämäiseen toimintatapaan tarkoittaa monelle sitä, että heidän käsityksensä sekä itsestä että työelämästä mullistuu. He ymmärtävät oman toimintansa vaikutuksen sekä työtyytyväisyyteen että organisaatioiden kehittymiseen. Yrittäjämäinen oppiminen yrittäjyyskasvatuksessa on kuitenkin niin kompleksista, että vain murto-osa saavuttaa tämän yrittäjämäisen oppimistuloksen. Kuitenkin, vaikka tämä oppimistulos jäisi saavuttamatta, lisääntyy yrittäjyyskasvatuksen avulla opiskelijoiden tietoisuus yrittäjyydestä, Ilonen summaa.

***

YTM Sanna Ilonen esittää väitöskirjansa ”Entrepreneurial learning in entrepreneurship education in higher education” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 24.4.2020 klo 12.00.

Turun yliopiston väitöstilaisuuksia ei koronavirustilanteen vuoksi järjestetä yleisötilaisuuksina. Väittelijä, vastaväittäjä ja kustos ovat vähintään ääniyhteydessä. Yleisön on mahdollista seurata väitöstä etäyhteyden kautta: https://utu.zoom.us/j/239925928

Vastaväittäjänä toimii apulaisprofessori Karen Williams Middleton (Chalmers University of Technology, Ruotsi) ja kustoksena professori Jarna Heinonen (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on yrittäjyys.

Väitöskirjan lukukappale on yliopiston Natura-rakennuksen infopisteessä (kulku Vesilinnantien puoleisen ulko-oven kautta: Vesilinnantie 3, 20500 Turku), josta sitä voi pyytää puhelimitse (numero ulko-ovessa) arkisin klo 9–15 päivystävältä henkilökunnalta paikan päällä tutustuttavaksi.

Turun yliopisto seuraa aktiivisesti koronavirustilannetta ja viranomaisten ohjeita. Yliopisto päivittää ohjeitaan tilanteen mukaan. Ohjeet ja linkit löytyvät osoitteesta: utu.fi/koronavirus

Luotu 16.04.2020 | Muokattu 16.04.2020