Itämeri

Jatkuva oppiminen: Merenkulku ja logistiikka

Kaikille avoin maksuton oppimateriaali

Avoin yliopisto-opetus

Tutkintoihin sisältyviä opintoja kaikille kiinnostuneille pohjakoulutuksesta riippumatta. Esimerkkejä lukuvuoden 2020 - 2021 opintotarjonnasta (tarkista ajankohdat opintojen esittelysivuilta):

  • Turun kauppakorkeakoulu Toimitusketjujen johtaminen -kurssit esim. Toimitusketjujen johtamisen perusteet 3 op, Kuljetustoiminnot ja -markkinat 6 op, Supply Chain Management 5 ECTS
  • Tekoälyn monitieteinen opintokokonaisuus ja yksittäisiä kursseja
  • Maantiede perusopinnot 25 op tai yksittäisiä opintojaksoja esim. Klimatologia 3 op, Geoinformatiikan perusteet 5 op, Aluemaantieteen perusteet 5 op (verkko-opinnot)
  • Ympäristötiede perusopinnot 25 op tai yksittäisiä opintojaksoja esim. Ympäristö ja yhteiskunta 5 op, Ympäristön kemikalisoituminen ja päästöjen hallinta 5 op, aineopinnot 35 op (verkko-opinnot)

Muut kaikille avoimet opinnot