Itämeri

Jatkuva oppiminen: Merenkulku ja logistiikka

Alalla toimiville suunnatut ja muut kaikille avoimet opinnot

Avoin yliopisto-opetus

Tutkintoihin sisältyviä opintoja kaikille kiinnostuneille pohjakoulutuksesta riippumatta. Opintotarjonnassa mm.

  • Maantiede perusopinnot 25 op tai yksittäisiä opintojaksoja esim. Avoin paikkatieto ja geoinformatiikan perusteet 5 op, Kestävä kehitys maantieteessä 5 op (verkko-opinnot)
  • Ympäristötiede perusopinnot 25 op tai yksittäisiä opintojaksoja esim. Ympäristö ja yhteiskunta 5 op, Ympäristön kemikalisoituminen ja päästöjen hallinta 5 op, Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat 5 op, aineopinnot 35 op (verkko-opinnot)
  • Turun kauppakorkeakoulu Toimitusketjujen johtaminen -kurssit esim. Toimitusketjujen johtamisen perusteet 3 op, Kuljetustoiminnot ja -markkinat 6 op, Supply Chain Management 5 ECTS.