Tiedustelututkimus kuvitus

Jatkuva oppiminen: Tulevaisuusosaaminen ja muuttuva yhteiskunta

MOOCit ja muut kaikille avoimet maksuttomat materiaalit

Avoin yliopisto-opetus

Tutkintoihin sisältyviä opintojaksoja ja -kokonaisuuksia kaikille kiinnostuneille pääosin pohjakoulutuksesta riippumatta, useimmat opinnot verkossa. Tarkista opintojen ajankohdat ja toteutustavat opintojen esittelysivuilta. Opintotarjonnassa mm.

 • Tulevaisuudentutkimus:
  • Getting to Know Futures Studies (MOOC) 1 ECTS credit, maksuton
  • Ennakoinnin perusteet 5 op
  • Tulevaisuustaidot ja niiden kehittäminen 5 op 
  • Tulevaisuusohjauksen opintokokonaisuus 15 op
  • Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op, myös yksittäisiä opintojaksoja esim. Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op, Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 5 op, Tulevaisuuden tutkimuksen tieteellinen perusta 5 op
 • Tekoälyakatemian monitieteinen opintokokonaisuus, mm. Tekoälyn perusteet 2 op (maksuton), Tekoälyn menetelmät 5 op (maksuton), AI & Cybersecurity 2 ECTS credits (maksuton), Tekoälyn filosofia ja etiikka 3 op, Oikeus ja tekoäly: johdatus tematiikkaan 3 op, Oikeus ja tekoäly: julkisen ja yksityisen vallan välissä 3 op
 • Muuttoliikkeet ja monimuotoinen yhteiskunta: Johdatus muuttoliikkeisiin ja yhteiskunnan monimuotoisuuteen 6 op ym.
 • Ympäristötiede: Ympäristö ja yhteiskunta 5 op
 • Monitieteinen sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuus, mm. Tulevaisuusajattelu ja skenaariot terveys-, kasvatus-, opetus- ja sosiaalialoilla 5 op

Täydennyskoulutus

Räätälöidyt koulutukset yrityksille