Asiasana: luontosuhde

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Luontokokemukset voivat olla avain terveempään aikasuhteeseen

06.03.2024

Juuri julkaistun tutkimuksen mukaan on yhä enemmän näyttöä siitä, että luonto voi auttaa ihmisiä selviytymään nykyaikaisen urbaanin elämäntavan aiheuttamasta aikapaineesta säätelemällä ihmisen ajantajua. Parempi ymmärrys luonnonympäristöjen ja ihmisen ajantajun välisestä suhteesta voi auttaa suunnittelemaan terveellisempiä elinympäristöjä.

Verkkohaut viittaavat luontoon liittyvien fobioiden yleistymiseen kaupunkiväestössä

11.07.2023

Turun yliopiston johtaman uuden tutkimuksen mukaan internethaut osoittavat erilaisten luontoon liittyvien fobioiden yleistyvän eri puolilla maailmaa. Maissa, joissa on suurempi kaupunkiväestö, kiinnostus luontoon liittyvien fobioiden eri muotoihin on laajempaa, mikä tukee oletusta, että kaupunkiasuminen voi olla yhteydessä perusteettomiin luontoon liittyviin pelkoihin tai inhoon.

Elämän saari -hanke pureutui ihmisen luontosuhteeseen luontokadon uhkaamalla Saaristomerellä

19.05.2022

Turun yliopiston biodiversiteettiyksikön Elämän saari -hanke selvitti monitieteisen tutkimuksen kautta ihmisen luontosuhteen muutosta halki vuosisatojen. Hankkeen aikana tutkijat kaivautuivat Seilin saaren luonnon monimuotoisuuteen arkeologian, biodiversiteettitutkimuksen, historian ja taiteen näkökulmista. Mielikuva kuoleman saaresta muuttui tutkimusten aikana kuvaksi elämän saaresta. Hanketta rahoitti Koneen Säätiö.