Kiinan kielen oppiaine

Kiinan kielen oppiaineessa painottuu työelämässä vaadittavien tietojen ja taitojen kehittäminen, kuten asiantuntija-ammateissa tarvittava kielitaito, kiinalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin perehtyneisyys sekä erilaisten viestintätapojen syvällinen tunteminen. Opinnoissa tutustutaan nyky-Kiinaan ja kiinan kielen ilmiöihin, kuten esimerkiksi internetin kieleen, puhekielen piirteisiin sekä kiinankieliseen mediaan.

Kiinan kielen oppiaineesta valmistuu humanististen tieteiden kandidaatteja ja filosofian maistereita. Kandidaattivaiheen opinnot kestävät yleensä kolme vuotta. Näiden opintojen tavoitteena on kehittää kiinan kielen suullista ja kirjallista taitoa, hankkia teoreettiset tiedot kielen rakenteesta sekä tietoja kiinalaisesta kulttuurista ja yhteiskunnasta. Opetus sisältää luentoja, itsenäistä työskentelyä ja harjoituksia joko tunnilla tai verkko-oppimisympäristöissä. Voit sisällyttää opintoihisi myös työharjoittelua. Sivuainevalinnoilla voit vaikuttaa omaan urapolkuusi – toimivia sivuaineita voivat olla esimerkiksi muut kielet, yhteiskuntatieteet, kauppatieteet tai digitaalinen kielentutkimus.

Maisterivaiheessa valitset oman erikoistumisalasi. Kiinan kielen opiskelijat voivat maisterivaiheessa valita Kieliasiantuntijuuden tutkinto-ohjelman. Opinnot kestävät noin kaksi vuotta.

Yliopistolla on runsaasti kansainvälisiä sopimuksia ulkomaisten yliopistojen kanssa. Kiinan kielen oppiaineessa vaihto-opiskelu on suositeltavaa sekä opintojen että kansainvälistymisen kannalta. Vaihtoon kiinalaiseen yliopistoon (Kiinan Kansantasavalta, Hong Kong, Taiwan) voi hakea yliopiston kautta tai vaihtopaikan voi hankkia myös omatoimisesti.