Turun yliopiston biodiversiteettiyksikkö

Monitieteinen tutkimus ja opetus ovat biodiversiteettiyksikön tukijalkoja. Näiden rinnalla yksikön toiminta painottuu yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen.

Tutkimme luonnon monimuotoisuutta ja kerromme siitä monipuolisesti myös akateemisen yhteisön ulkopuolella.

Biodiversiteettiyksikön muodostavat luonnontieteellinen museo, aerobiologian yksikkö ja LUMA-keskus Turun yliopiston kampusalueella, kasvitieteellinen puutarha Ruissalossa, Lapin tutkimuslaitos Kevo Utsjoella, Saaristomeren tutkimuslaitos Seilin saarella sekä Tiedekeskus Tuorla.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset pohjoisen luonnon monimuotoisuuteen, eri eliöryhmien monimuotoisuus sekä Saaristomerta uhkaavat ongelmat ovat esimerkkejä tutkimusaiheista, joiden parissa yksikön henkilökunta ja opiskelijat työskentelevät.

Tutustu biodiversiteettiyksikköön