Kuudesluokkalaiset kohtaavat tutkijoita etätyöpajoissa

05.03.2021

Kuudesluokkalaisille suunnatut Tiedetestaajat-hankkeen työpajat käynnistyivät tällä viikolla Varsinais-Suomessa. Hankkeeseen on ilmoittautunut noin 1200 varsinaissuomalaista koululaista. Koronatilanteen vuoksi tutkimukselliset työpajat toteutetaan etäyhteyksillä.

Turun yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Suomen kulttuurirahaston yhteisessä Tiedetestaajat-hankkeessa kuudesluokkalaisia innostetaan tutkimisen ja tieteen pariin. Tavoitteena on sytyttää nuorissa kipinä tiedettä kohtaan.

Kukin mukana oleva luokka osallistuu yhteen tutkimukselliseen työpajaan. Oppilaat voivat päästä esimerkiksi suunnittelemaan oman silmänliikekameraa käyttävän tutkimuksen, etsimään taivaalta tähtikuvioita tai pohtimaan, miten erilaisia tunteita on kuvattu ennen ja nyt. Työpajan ohjaa aiheeseen perehtynyt Turun yliopiston tutkija. 

– Lähdin mukaan Tiedetestaajiin, koska hanke kuulosti tärkeältä ja ajankohtaiselta. Muistan itse olleeni alakouluikäisenä hirveän innostunut historiasta. Olisin varmasti tykännyt todella paljon, jos koulussa olisi jo silloin ollut Tiedetestaajien kaltaista toimintaa, kertoo tutkija ja tohtorikoulutettava Sofia Paasikivi.

Korona-pandemian vuoksi työpajat on päätetty toteuttaa etäneuvotteluyhteyksien avulla. Sofia Paasikivi piti ensimmäisen työpajansa Tavastilan koulun kuutosluokkalaisille.

– Olen opettanut paljon eri ikäisiä aikuisia, mutta en juurikaan lapsia ja nuoria. Ensimmäinen Tiedetestaajien työpaja jännitti minua varmasti paljon enemmän kuin oppilaita! Paja oli kuitenkin todella hauska kokemus ja etätoteutus toimi yllättävän hyvin. En voinut esitellä oppilaille arkeologisia löytöjä tai kohteita paikan päällä, mutta näytin heille kuvia arkeologisista löydöistä. Oppilaiden piti pohtia ja päätellä mitä esineet ovat. He tunnistivat jopa keskiaikaisen vessan istuimen!

Oppilaiden ja tutkijan välinen kohtaaminen on keskeinen osa työpajaa. Pajassa voidaan keskustella paitsi tutkimuksesta ja tutkijan työstä, myös esimerkiksi tutkijan vapaa-ajasta ja harrastuksista. 

– Hankkeessa pyritään myös rikkomaan nuorten stereotyyppistä kuvaa labratakkisesta tutkijasta. Toivomme, että oppilaat näkevät tutkijoiden olevan tavallisia ja samaistuttavia ihmisiä. Ehkäpä tämä kokemus kannustaa oppilaita myöhemmin hakeutumaan itsekin tiedeopintojen tai tutkimuksen pariin, pohtii Tiedetestaajat-hankeen Varsinais-Suomen koordinaattori Henna Rouhiainen.

Työpajatyöskentelyn lisäksi oppilaat osallistuvat hankkeen vaikuttavuustutkimukseen. Tutkimuksella selvitetään muun muassa oppilaiden tiedepääomaa ja sitä, vaikuttaako hanke oppilaiden tiedekiinnostukseen. Hankkeen järjestävät yliopistot laativat tutkimustulosten ja hankkeesta saatujen kokemusten pohjalta yhteisen arviointi- ja vaikuttavuustutkimuksen. Hankkeesta syntyy myös Nuorten tiedebarometri, joka on tiedekasvattajille ja medialle suunnattu tiivistelmä 6.-luokkalaisten nuorten tiedekiinnostuksesta ja -asenteista.

Tiedetestaajat on osa tutkitun tiedon teemavuotta

Tänä vuonna vietetään Tutkitun tiedon teemavuotta, jonka erityisenä kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret. Heidän toivotaan saavan teemavuodesta luovuutta, innostusta ja uskoa tulevaisuuteen. Tiedetestaajat-hanke on osa teemavuoden ohjelmaa.

Kaikilla nuorilla ei ole yhdenvertaista mahdollisuutta osallistua tiedekasvatukseen. Esimerkiksi lähellä yliopistoja sijaitsevilla kouluilla on halutessaan hyvät mahdollisuudet tehdä yhteistyötä yliopistojen kanssa, mutta kauempana sijaitseville kouluille se ei välttämättä ole mahdollista. Yleensä esteenä on resurssien puute ja liikkumisen hankaluus. Tiedetestaajat-hankkeessa halutaan varmistaa, että kaikilla on mahdollisuus osallistua tieteen tekemiseen ja tavata tieteentekijöitä asuinpaikasta riippumatta. Kevään aikana Tiedetestaajien työpajoihin osallistuu sekä isoja kouluja Turun keskustasta että pieniä muutaman kymmenen oppilaan kyläkouluja maaseudulta ja saaristosta.

Tiedetestaajat on pilottihanke

Kevään 2021 aikana toteutettava Tiedetestaajat on pilottihanke, jossa kokeillaan erilaisia tapoja tehdä nuorille suunnattua tiedekasvatusta. Vuoden 2021 loppuun mennessä arvioidaan, toimivatko Turun ja Jyväskylän yliopistojen pilotit pohjana mahdolliselle valtakunnalliselle Tiedetestaajat-hankkeelle.

Turun yliopistossa pilotoinnista vastaa Biodiversiteettiyksikön vetämä monitieteinen työryhmä, jossa ovat mukana mm. Lounais-Suomen LUMA-keskus, Lasten yliopisto sekä Turun kauppakorkeakoulu.

Tiedetestaajat rakentuu peruskoulujen opetussuunnitelman ja ilmiölähtöisen oppimisen pohjalle.
Näin osallistuminen pyritään tekemään opettajille mahdollisimman vaivattomaksi.

Varsinais-Suomen huhtikuun työpajoissa on vielä tilaa, joten halukkaat 6.-luokkien opettajat voivat edelleen ilmoittautua mukaan.


Lisätietoja:

Luotu 05.03.2021 | Muokattu 05.03.2021