PARAS-hanke ryhtyy kehittämään pelillistä ratkaisua terveyden ja oppimisen edistämiseen – apuna alustatalouden periaatteet 

04.03.2021

Turun yliopiston ja Jyväskylän yliopiston yhteinen PARAS-hanke sai Business Finlandilta Co-Creation-rahoituksen. Sen turvin ryhdytään kehittämään pelillisyyteen ja älyteknologiaan perustuvaa ratkaisua, jota voidaan hyödyntää terveyden, oppimisen ja sosiaalisen sisällön tarjoamiseen alustatalouden periaatteiden mukaisesti.

Yksinäisyys ja sosiaalinen eristyneisyys heikentävät ihmisten kokonaisvaltaista terveyttä, mikä on korostunut korona-aikana. PARAS (Playful Activity Remotely and Socially) -konsortion hankeidean avulla sosiaalisia suhteita, terveyttä ja oppimista pyritään tukemaan pelillisyyden avulla. Pelillisyys tuo ihmiset yhteisen tekemisen äärelle, mikä on mahdollista etäolosuhteissakin.  

Tuekseen hanke sai Business Finlandin myöntämän Co-Creation-rahoituksen, joka on suunnattu yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteisten tutkimusideoiden kehittämiseen. Co-Creation-hankkeessa määritellään tutkimusongelma ja polku sen ratkaisemiseksi, työstetään hankesuunnitelma yrityksiä kiinnostavaksi sekä rakennetaan uutta yritysverkostoa. Tavoitteena on lopulta toteuttaa tutkimusorganisaation ja sen uusien yrityskumppaneiden kanssa tiiviissä yhteistyössä Co-Innovation-hanke.

Yhteiskehittämisen tavoitteena uuden liiketoiminnan synnyttäminen

PARAS-hanketta johtaa Turun yliopiston hoitotieteen laitos, ja sen vastuullinen johtaja on terveystieteiden tohtori Anni Pakarinen. Hankeryhmä koostuu terveyden, liikunnan ja tekniikan asiantuntijoista Turun yliopiston hoitotieteen ja tietotekniikan laitoksilta sekä Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta. Co-Creation-rahoitus on myönnetty ajalle 1.3.2021–31.8.2021.

Alustatalouden periaatteiden mukaisesti hankkeen tavoitteena on luoda innovaatioalusta, joka on globaalisti avoin sisällöntuottajille, älylaitteiden valmistajille sekä julkisille ja yksityisille palveluntarjoajille. 

– Yhteiskehittämisen avulla voimme tuottaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia PARAS-alustaekosysteemin toimijoille. Alustaekosysteemin avulla yksittäiset yritykset voivat tuottaa omia ratkaisujaan ja hyötyä samalla muista ekosysteemin sidosryhmistä. Alusta helpottaa useiden teknologia- ja asiantuntijatoimijoiden yhteistyötä. Skaalautuvuutensa ansiosta se tarjoaa toimijoille monipuolisen mahdollisuuden laajentaa toimintaansa globaaleille markkinoille, Pakarinen selittää. 

Lopputuote suunnitellaan yhdessä

Hankkeen kärkiteemoja ovat pelillisyys, fyysinen aktiivisuus ja etäyhteyksin mahdollistettu sosiaalinen kanssakäyminen. Hankekonsortioon haetaankin kumppaneita, joilla on osaamista näiden teemojen ja niihin liittyvien teknologioiden aloilta. 

Tarkoituksena ei ole asettaa tiukkoja raameja lopulliselle konseptille, vaan sen tulee olla skaalautuva ja vastata alustaekosysteemin toimijoiden tavoitteisiin ja loppukäyttäjien tarpeisiin. 

– Tämä voi tarkoittaa vaikkapa etäyhteyksin tapahtuvaa fysioterapeuttijohtoista ryhmäkuntoutusta työikäisille sensoriteknologiaa hyödyntäen, lasten ja eristyksissä olevien isovanhempien yhteydenpitoa liikuntapelin äärellä tai alakouluikäisten lasten kertotaulun opettelua liikunnallisen virtuaalisovelluksen avulla. Ideana on, että mukaan tulevat yritykset ja tutkimuslaitokset innovoivat konseptia yhdessä Co-Creation-vaiheen aikana järjestettävien yhteistyöpajojen aikana, selventää Pakarinen hankeideaa. 

Tutkimus auttaa yrityksiä monin tavoin

Monitieteinen asiantuntemus on uusien kestävien ratkaisujen menestyksen avain, etenkin alueella, jolla on saatavilla vasta niukasti kaupallisia ratkaisuja.

– Monitieteisen tutkimuksemme tavoitteena on validoida alustan ensimmäisen vaiheen terveys- ja oppimisratkaisujen soveltuvuutta ja vaikuttavuutta, rakentaa alustatalouden liiketoimintamalli yritysten ekosysteemille ja tukea monen toimijan järjestelmäarkkitehtuurin ja teknisen infrastruktuurin avoimien rajapintojen suunnittelua, summaa apulaisprofessori Tuomas Mäkilä tietotekniikan laitokselta.

Tavoitteena on, että korkealaatuinen tutkimus auttaa yrityksiä tunnistamaan yhteisiä teknologisia kehittämistarpeita sekä arvioimaan käyttäjäkokemusta ja vaikuttavuutta. Tutkimusta tarjotaan myös kaupallistamisen, markkinoinnin ja kansainvälistymisen tarpeisiin. Yhteistyöstä kiinnostuneet ja konsortioon liittyvät yritykset voivat myös hakea Business Finland -rahoitusta omille T&K-projekteilleen.

Lisätietoja: 

Turun yliopisto: 

Kehityspäällikkö Anni Pakarinen, anni.pakarinen@utu.fi
Professori Sanna Salanterä, sansala@utu.fi
Apulaisprofessori Tuomas Mäkilä, tusuma@utu.fi
Projektitutkija Tapani Joelsson, taneli@utu.fi

Jyväskylän yliopisto: 

Kehittämispäällikkö Mikko Huhtiniemi, mikko.huhtiniemi@jyu.fi
Apulaisprofessori Timo Jaakkola, timo.jaakkola@jyu.fi

Luotu 04.03.2021 | Muokattu 28.04.2021