Perheet saivat Yhdessä selviydytään -verkkosivustolta keinoja koronahuolten hallintaan

01.04.2021

Suomalaiset vanhemmat kokivat käyttäytymisterapeuttiseen menetelmään perustuvan Yhdessä selviydytään -verkkosivuston auttavan itseään ja lastaan koronahuolten hallinnassa ensimmäisen pandemiakevään aikana. Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen toteuttama sivusto avataan tänään nimettömään käyttöön. Suomen- ja ruotsin kieliversioiden rinnalle saadaan pian englannin, venäjän- ja japaninkieliset sisällöt.

Tulosten perusteella noin 200 seurantakyselyyn vastanneesta käyttäjästä 75 prosenttia kertoi saaneensa keinoja itsensä ja 83 prosenttia keinoja lapsensa rauhoittamiseen Yhdessä selviydytään -sivustolta. 83 prosenttia ilmoitti saaneensa keinoja perheelle sopivien päivittäisten rutiinien luomiseen ja 53 prosenttia päivän kulun suunnittelemiseen yhdessä lapsen kanssa.

Lastenpsykiatrian professori, ylilääkäri André Souranderin mukaan vanhemmuuden tuen merkitys korostuu koronapandemian kaltaisten laajojen kriisien aikana. Tällöin myös oikean tiedon ja konkreettisten apukeinojen merkitys korostuvat.
- On tärkeää tarjota vanhemmille tukea, jonka avulla he voivat kohdata lapsen epidemiaan liittyviä kielteisiä tunteita, auttaa lapsia saamaan ahdistuneisuutta hallintaansa ja rakentaa toimivia arjen rakenteita yhdessä lapsen kanssa, Sourander sanoo.

- Tiedämme, että ennaltaehkäisevät vanhemmille suunnatut ohjelmat ovat keskeisiä lasten ahdistuneisuuden vähentämisessä. Vanhempien kyky hallita omia tunteitaan ja tarjota lapselle apua vaikeasta tilanteesta selviämiseen ovat merkittävästi yhteydessä lasten psyykkiseen vointiin, kertoo erikoistutkija Terhi Luntamo.

Sourander arvioi, että tapausten määrän kasvu tuo oman sairastumisen uhan realistisemmaksi monien aikuisten ja lastenkin mielessä.
- Koronatilanteen pitkittyminen nostaa entisestään psyykkisesti oireilevien lasten ja vanhempien määrää sekä hankaloittaa lapsiperheiden kokonaistilannetta, hän toteaa.

Tällainen on Yhdessä selviydytään -sivusto

Jatkossa Yhdessä selviydytään -sivustolle rekisteröidytään keksityillä tunnuksilla. Sivuston käyttöön liittyy alku- ja seurantakyselyt, joiden täyttämiseen kuluu noin 2–3 minuuttia. Vastauksia käytetään mielenterveyttä ylläpitävien ja psyykkisiä ongelmia ennaltaehkäisevien verkkopalvelujen jatkokehittämisessä.

Yhdessä selviydytään -sivustolle on koottu tietoa ahdistuneisuudesta, neuvoja hankalien tunteiden läpikäymiseen sekä yksinkertaisia harjoituksia, joilla helpottaa vanhemman omaa ja lapsen ahdistusta. Sivusto ohjaa käyttäjää harjoittelemaan yksinkertaisia menetelmiä, kuten rentoutumista hengittämisen avulla ja mielikuvaharjoituksia, ja tukee rohkaisevaa ajattelua sekä arjen suunnittelua yhdessä lapsen kanssa.

Sivuston on suunnitellut Voimaperheet-tutkimusryhmä, jolla on pitkä kokemus digitaalisten, mielenterveyttä edistävien ohjelmien suunnittelu- ja tutkimustyöstä. Tutkimus on osa INVEST-lippulaivahanketta, joka kehittää näyttöön perustuvia menetelmiä lapsiperheiden hyvinvoinnin parantamiseksi. Tutkimusta rahoittavat Suomen Akatemia ja Juho Vainion Säätiö.

Luotu 01.04.2021 | Muokattu 19.08.2021