Podcast avaa Suomen sisäisen turvallisuuden uhkakuvia

03.02.2022

Valtiotieteiden tohtori Jukka Pesun toimittama podcast Uhkakuvan anatomia avaa Suomen sisäisen turvallisuuden haasteita. Keskustelukumppaneina Pesulla on sarjassaan alan johtavia tutkijoita ja käytännön toimijoita. Sarjassa lähestytään sisäisen turvallisuuden uhkakuvia myös osana kansainvälistä kontekstia.

Uhkakuvan anatomia -podcast-sarja käynnistyy torstaina 3.2. ja se on seurattavissa Turun yliopiston spotify- ja soundcloud-tileillä sekä sivun utu.fi/podcast kautta.

Pesu avaa kuusiosaisen sarjan Turun yliopiston poliittisen historian yliopistonlehtorin Mika Suonpään ja oikeussosiologian professorin Anne Alvesalo-Kuusen kanssa. Kolmikko pohtii, mitkä ryhmät määritellään uhiksi ja mitkä ei. Ohjelmaan Pesu on saanut myös Belfastin Queen's Universityssa työskennelleen emeritusprofessori Paddy Hillyardin kommentin.

– Hillyardin kuvasi Suspect Community -käsitteellä sitä, miten pohjoisirlantilaiset koettiin epäilyttävänä yhteisönä. Nyt näyttäisi siltä, että länsimaissa sama ilmiö toteutuu muslimiyhteisöjen kohdalla. Voiko samoin käydä tietyille poliittisille yhteisöille, Pesu pohtii.

Sarjan toisessa osassa teemana ovat poliittiset ääriliikkeet. Teemasta Pesun kanssa keskustelevat Turun yliopiston poliittisen historian yliopistonlehtori Tiina Lintunen sekä Birminghamin yliopistossa tutkijana työskentelevä Niko Hatakka.

Kolmannessa osassa teemana on ulkomaalaisten ja pakolaisten turvallistaminen ja aiheesta ovat keskustelemassa E2 Tutkimuksessa tutkijana työskentelevä Matti Välimäki sekä ensimmäisestä osasta tuttu yliopistonlehtori Mika Suonpää.

Neljäs osa keskittyy terrorismiin, asiantuntijoina tuolloin ovat Helsingin yliopiston yliopistonlehtori Leena Malkki sekä Helsingin poliisilaitoksella tutkijana työskentelevä Julia Jansson.

Viidennessä osassa keskitytään ulkopuoliseen vaikuttamiseen Suomessa ja tiedustelumaailmaan. Turvallisuusviranomaisten toiminnan kehitystä ja toimintatapoja Pesun kanssa käyvät läpi Turun yliopiston poliittisen historian tohtorikoulutettava Tapio Enberg sekä Helsingin yliopiston dosentti Aleksi Mainio. Teemaa kommentoi myös Helsingin yliopiston emeritusprofessori Kimmo Rentola.

Sarjan huipentavassa kuudennessa osassa teemana on EU ja kansainvälinen terrorismintorjunta. Vierailevina asiantuntijoina ovat tuolloin kansainväliseen terrorismiin perehtynyt valtiotieteen tohtori Christian Jokinen ja Euroopan unionin terrorismintorjunnan koordinaattori Ilkka Salmi.

Sarjassa kukin tutkija tuo esille asioita omasta tutkimusnäkökulmastaan. Pesu itse on tutkinut suojelupoliisin kylmän sodan aikaisia lausuntoja ja löytänyt muun muassa tekijöitä, mitkä asiat ajoivat tietyt ihmiset epäilyksen alaisiksi.

Pesu nostaa podcastissa esille ristiriitaulottuvuuksia kuten tilanteita, joissa yksilön vapaudet ja turvallisuusviranomaisten toimivalta risteävät.

– Ristiriitaulottuvuuksia on pohdittu pitkään, mutta ratkaisua oikean tasapainon saavuttamiseksi ei ole löydetty. Yksi tällainen ristiriitaulottuvuus on esimerkiksi se, miten yksilön vapaudet – esimerkiksi pakolaisten – ja turvallisuusviranomaisten toimivalta sovitetaan yhteen, Pesu kuvaa.

Sarjan pohjana on Turun yliopistossa juuri päättynyt, Koneen Säätiön rahoittama Muuttuvat uhkakuvat ja valvonnan mekanismit Suomessa (VAME) -tutkimushanke, jossa avattiin Suomen sisäistä turvallisuutta autonomian ajasta nykypäivään.

– Monesti turvallisuuskeskusteluissa näemme nykyajan poikkeuksellisena, mutta VAMEssa meillä oli 200 vuoden aikajänne, jonka aikana samat argumentit nousivat esille uudestaan ja uudestaan. Sarjassa tuomme esille myös tämän jatkuvuuden.

Luotu 03.02.2022 | Muokattu 09.02.2022