Turun yliopisto on yksi Nature Positive Universities Alliance -verkoston perustajajäsenistä

08.12.2022

Oxfordin yliopisto ja YK:n ympäristöohjelma UNEP julkistivat maailmanlaajuisen verkoston YK:n COP15-luontokokouksen yhteydessä Montrealissa 8.12.2022. Turun yliopisto on yksi verkoston perustajajäsenistä.

Maailmanlaajuinen yliopistoverkosto pyrkii edistämään korkeakoulujen biodiversiteettitutkimusta ja -opetusta, tukemaan luonnon ennallistamista korkeakoulusektorilla sekä syventämään korkeakoulujen välistä vuoropuhelua ja tiedonvälitystä. Verkosto on osa YK:n ekosysteemien palauttamisen vuosikymmentä.

Verkosto uskoo yliopistojen voimaan positiivisen muutoksen ajureina ilmasto- ja luontokriisien huomioinnissa yhteiskunnassa laajemmin. Verkostoon sitoutuminen velvoittaa yliopistot asettamaan tavoitteet luontopositiivisuuden saavuttamiseksi, seuraamaan omien tavoitteidensa toteutumista sekä raportoimaan niistä verkostolle vuosittain.

– Verkoston perustajajäsenyys vahvistaa Turun yliopiston profiilia luonnon monimuotoisuuden puolestapuhujana ja syventää yhteistyötä kansainvälisten edelläkävijäyliopistojen kesken, toteaa vararehtori Mika Hannula.

– Verkoston avulla edistämme luonnon monimuotoisuuden tutkimusta sekä käytännön toimia. Olemme esimerkiksi jo kartoittaneet kampusalueen lajistoa BioBlitz-tapahtumassa ja luontojalanjäljen laskentaa lähdetään nyt edistämään yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa. Olemme innolla mukana Nature Positive Universities Alliance -verkostossa. Yliopistona pyrimme suojelemaan elämää sen kaikissa ilmenemismuodoissa, sanoo Turun yliopiston biodiversiteettiyksikön johtaja, professori Ilari Sääksjärvi.

Verkostossa on 117 perustajajäsentä 48 eri maasta. Verkostoon on liittynyt yhteensä 408 yliopistoa. Lisäksi verkosto käynnistää opiskelijalähettiläsohjelman.

Katso video: kestävän kehityksen asiantuntija Jutta Mäkinen kertoo verkostosta

Luotu 08.12.2022 | Muokattu 08.12.2022