Turun yliopisto panostaa vaikuttavan lääkäri-potilaskohtaamisen opetukseen ja tutkimukseen

20.01.2022

Hoitava viestintä -hankkeessa pilotoidaan ja vakiinnutetaan uudenlainen vaikuttavan potilasviestinnän opetus- ja tutkimustoiminta lääketieteen ammattilaisille. Turun yliopiston kansanterveystieteen oppiaineen toteuttama hanke käynnistyi vuodenvaihteessa ja jatkuu vuoden 2023 loppuun saakka.

Jenny ja Antti Wihurin rahaston sekä lääkeyhtiö Bayerin rahoittama kaksivuotinen Hoitava viestintä -hanke tuottaa ensi vaiheessa lääkäreiden perusopetukseen pilottiluonteisen opetusohjelman ja sitä tukevaa uutta tutkimusta.

Opetusta annetaan lääkäriopiskelijoille kahdessa vaiheessa. Opintojen alkuvaiheessa on johdatus vaikuttavan potilaskohtaamisen keinoihin. Viidennen opintovuoden aikana voidaan opetukseen liittää myös harjoittelua vastaanottotyössä.

Hankkeen lähtökohtana on ajatus siitä, että potilaskohtaaminen on avain vaikuttavaan ja laadukkaaseen hoitoon.

– Se, mitä lääkäri puhuu potilaan kanssa, vaikuttaa hoidon laatuun. Jos hyvä viestintä edistää potilaan paranemista ja vähentää uusintakäyntien tarvetta – kuten näyttää tapahtuvan – panostus lääkärin viestinnän laatuun potilaskohtaamisessa vähentää kustannuksia ja samalla parantaa hoitotuloksia, toteaa hanketta vetävä tutkimuspäällikkö Harry Köhler.

Pilottihankkeen tulokset hyödynnettävissä myös muissa korkeakouluissa

Tutkimus on oleellinen osa yliopisto-opetusta. Hanke on jo käynnistänyt hoitavan viestinnän vaikuttavuustutkimukset muun muassa ortopedian, keuhkosairauksien, reumasairauksien ja akuuttihoidon aloilla.

Projektin jäsenet toivovat opiskelijoiden kiinnostuvan mahdollisuudesta tehdä syventävät opinnot tai opinnäytetyön viestinnästä ja siten tuottaa uutta tietoa hyvän ja vaikuttavan potilaskohtaamisen tekijöistä.

Hankkeen visiona on, että Turun yliopisto voisi kasvaa vaikuttavan potilaskohtaamisen opetuksen ja tutkimuksen edelläkävijäksi, joka tuottaa uusinta ajankohtaista tietoa ja menetelmiä yliopistoille ja ammattilaisten käyttöön niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

– Jatkossa hanke voi hyödyttää koko yliopistoa. Kertyvää osaamista ja tietoa voidaan tulevaisuudessa tarjota muidenkin yliopistojen käyttöön sekä ammattikorkeakouluille tulevan hoitohenkilökunnan koulutuksen tueksi, toteaa professori Päivi Rautava Turun yliopistosta.

– Viestintä on potilashoidossa tärkeä hoidon työväline, joskus jopa tärkein. Siksi se pitää lisätä tulevien lääkäreiden työkalupakkiin, painottaa Köhler.

Ensimmäiset opintojaksot alkavat syyslukukaudella 2022. Hanke tuottaa pilottikoulutuksesta myös loppuraportin vuonna 2023.

Luotu 20.01.2022 | Muokattu 20.01.2022